Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ЗМІСТ

Вступ

1. Інформаційна система відділу

1.1 Місце відділу в структурі підприємства

1.2 Вхідна інформація відділу

1.3 Вихідна інформація відділу

2. Використання інформаційних технологій у роботі відділу

2.1 Програмне забезпечення, використовуване у відділі

2.2 Використання графічних, табличних, інтегрованих пакетів у відділі

2.3 Типи баз даних, які використовуються у відділі

3. Оцінка економічної ефективності впровадження інформаційних систем підприємства

4. Правове забезпечення роботи з інформацією

Висновок

Список використаної літератури

 


Вступ

Темою даної курсової роботи є: інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства “Сумбуд”.

Ціль роботи - вивчити інформаційну структуру бухгалтерського відділу й використовувані в ньому інформаційні технології, зробити аналіз програмного забезпечення, за допомогою якого йде обробка інформації на підприємстві. Зробити оцінку економічної ефективності впровадження інформаційних систем, а також розглянути правове забезпечення роботи з інформацією в бухгалтерському відділі.

Тема курсової роботи досить актуальна, тому що інформація виступає дуже важливим аспектом роботи товариства, вона має вагомий внесок у досягненні мети, поставленої підприємством.

Відкрите акціонерне товариство “Сумбуд” засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11 лютого 1994 року № 62 шляхом перетворення державного виробничого проектно-будівельного підприємства “Сумбуд”.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.


1. Інформаційна система відділу

1.1 Місце відділу в структурі підприємства

Відкрите акціонерне товариство “Сумбуд” засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11 лютого 1994 року № 62 шляхом перетворення державного виробничого проектно-будівельного підприємства “Сумбуд”.

Предметом діяльності товариства є:

-  будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, соціальної сфери (в тому числі жилих будинків);

-  реконструкція(технічне переоснащення);

-  монтажні, пусконалагоджувальні та будь-які інші роботи, пов’язані з будівництвом;

-  капітальний та поточний ремонт об’єктів, реставраційні роботи;

-  проектні роботи;

-  виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

-  надання послуг населенню, в тому числі перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

-  оптова та роздрібна торгівля;

-  будь-яка інша підприємницька діяльність, в тому числі зовнішньоекономічна, яка не заборонена законодавством України

Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відсуджувати їх іншим способом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області.

Головна бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства на правах відділу, підпорядковується головному бухгалтеру.

До задач бухгалтерії входять організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснення контролю за збереженням власності, правильним використанням грошових засобів і матеріальних цінностей, дотриманням строгого режиму економії і господарського розрахунку.

До функцій відділу входять:

1.Достовірна і раціональна організація бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам оперативного керівництва підприємством, та строге дотримання установленого правила ведення обліку;

2.Упровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого застосування обчислювано техніки;

3.Організація обліку основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових засобів і інших цінностей підприємства, витрат виробництва та обігу, виконання кошторисів витрат;

4.Організація розрахунків по заробітній платні з працівниками підприємства;

5.Складання звітних калькуляцій собівартості продукції, балансів і бухгалтерської звітності;

6.Здійснення заходів щодо вдосконалення калькуляції собівартості окремих видів продукції, по упровадженню нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції;

7.Своєчасне нарахування і контроль своєчасності переліків державних податків, відрахувань від прибутку і інших платежів до Державного бюджету Украйні, а також засобів амортизаційного фонду на фінансування витрат по капітальним вкладенням і капітальному ремонту, своєчасності погашення кредитів установам банків.

Обов’язки бухгалтера ВАТ “Сумбуд”:

1.Ведення розрахункової відомості з нарахування заробітної плати робітникам ВАТ “Сумбуд” , розрахунок відпусток та лікарняних, оформлення.

2.Своєчасне удержання і перерахунку відрахувань та нарахувань, передбаченим діючим законодавством.

3.Своєчасне подавання звітів органам соцстраха, у Пенсійний фонд, у Фонд зайнятості та фонд ЧАЕС, фонд соціального страхування.

4.Складання звіту за ф.-1ПВ(місячна, квартальна).

5.Складання та своєчасне подавання в податкову інспекцію форми 1ДФ.

6.Своєчасне подавання в податкову інспекцію даних про додаткові доходи громадян.

7.Видача довідок робітникам на оформлення пенсій ,у відділ субсидій.

8.Одержання з банку та видача готівки.

9.Ведення касової книги .

10.Складання журналу /ордера №7, №1.

11.Видача талонів на бензин водіям виконавчого апарату, складання звітності по талонам.

12.Складання фінансової звітності.


Информация о работе «Інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства "Сумбуд"»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 39934
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх