Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Робота з випадаючими графічними меню

16479
знаков
0
таблиц
0
изображений

Лабораторна робота 8-9

Тема: Робота з випадаючими графічними меню


Мета роботи: набути практичних навичок з програмування JavaScript , на прикладі створення меню

Теоретичні відомості

Будь який, навіть найпростіший Web-проект повинен містити навігаційний елемент, за допомогою якого і можна доступитись до всіх сторінок Web-сайту. На сторінках часто можна зустріти різни типи меню. Найбільш поширеними є меню з використанням JavaScript.

Наведемо приклад програми яка виводить горизонтальне меню вверху екрану. Пункти підменю випадають при наведенні курсора миші.

Метод setTimeout

Виконує вираз після закінчення встановленої кількості мілісекунд.

Синтаксис

timeoutID=setTimeout(expression, msec)

timeoutID ідентифікатор, який використовується тільки для закінчення виконання, використовуючи метод clearTimeout.

expression рядковий вираз або властивість існуючого об'єкту.

msec числове значення, числовий ряд або властивість існуючого об'єкту в мілісекундах.

Опис

Метод setTimeout виконує вираз після встановленої кількості часу. Він не виконує вираз багато разів. Наприклад, якщо метод setTimeout встановлений на 5 секунд, то вираз виконається через 5 секунд, але не кожні 5 секунд.

Функція eval

Функція eval виконує рядок-аргумент і підставляє отримане значення замість себе.

Синтаксис

eval("string")

string будь-який рядок, що є JavaScript виразом, командою або послідовністю команд. Вираз може включати змінні і властивості існуючого об'єкту.

Опис

Функція eval є вбудованою функцією JavaScript. Вона не є методом, пов'язаним з будь-яким об'єктом, але є частиною самої мови.
Аргументом функції eval є рядок. Не використовуйте eval для обчислень арифметичних виразів. JavaScript обчислює арифметичні вирази автоматично. Якщо аргумент є виразом, eval обчислює вираз. Якщо аргумент є одним або більш JavaScript команд, то eval виконує команди.
Якщо ви побудували арифметичний вираз як рядок, ви можете використовувати eval для її обчислення.

Обробник подій onMouseOver

Подія mouseOver відбувається кожного разу, коли курсор миші потрапляє на об'єкт. Обробник подій onMouseOver виконує програму JavaScript, коли відбувається подія mouseOver.

Ви повинні повертати true усередині обробника подій, якщо ви хочете використовувати властивості status або defaultStatus з обробником подій onMouseOver.

Синтаксис onMouseOver дивитеся в описі відповідних об'єктів.

Обробник подій onClick

Подія click відбувається при клацанні мишею на об'єкті форми. Обробник подій onClick виконує програму JavaScript, коли відбувається подія click.

Обробник подій:

button checkbox radio link reset submit

Масив elements

Масив об'єктів, що містить елементи форми (такі як об'єкти checkbox, radio і text) по порядку того, що зустрічається.

Синтаксис

1.  formName.elements[index]

2.  formName.elements.length

formName будь-яке ім'я форми або елемента в масиві forms.
index ціле число, що представляє об'єкт у формі.

Опис

Ви можете посилатися на елементи форми у вашій програмі, використовуючи масив elements. Цей масив містить запис для кожного об'єкту (button, checkbox, password, radio, select, submit, text, textarea) у формі по порядку того, що зустрічається. Наприклад, якщо форма містить поле text і два елементи checkbox, то ці елементи виглядають так formNameelements, formNameelements, formNameelements.

Хоча ви можете також посилатися на елементи форми, використовуючи ім'я елемента (з атрибута NAME), масив elements дозволяє посилатися на об'єкти форми без використовування їх імен. Наприклад, якщо перший об'єкт у формі userInfo є об'єктом text userName, ви можете отримати його значення будь-яким з наступних способів:

userInfo.userName.value userInfo.userName[0].value

Для отримання кількості елементів форми, використовується властивість length:

formName.elements.length

Кожна кнопка radio в об'єкті radio представляється як окремий елемент в масиві elements.

Елементи в масиві elements були відкриті тільки для читання. Наприклад, вираз formName.elements[0]="music" не має ефекту.

Значення кожного елемента в масиві elements є повним HTML виразом для об'єкту.

Властивості:

·  length відображає кількість елементів форми

Об'єкт document

Змінений в Navigator 3.0.

Містить інформацію про поточний документ і забезпечений методами відображення HTML-документа.

Синтаксис:

Для визначення об'єкту document використовується стандартний HTML синтаксис

кольор створення меню елемент


<BODY BACKGROUND="backgroundImage" BGCOLOR="backgroundColor" TEXT="foregroundColor" LINK="unfollowedLinkColor" ALINK="activatedLinkColor" VLINK="followedLinkColor" [onLoad="handlerText"] [onUnload="handlerText"]> </BODY>

BACKGROUND визначає картинку, яка виконує роль фону документа.

BGCOLOR, TEXT, LINK, ALINK, VLINK визначає колір як шестирозрядне шістнадцяткове число (у форматі "rrggbb" або "#rrggbb") або як одна з рядкових назв в Color Value.

Використовування властивостей і методів об'єкту document:


Информация о работе «Робота з випадаючими графічними меню»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 16479
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
47523
0
0

... відрізок, або робота команди не буде зупинена натисканням клавіші <ENTER>. Команду зручно використовувати при малюванні різного типу таблиць, специфікацій, зображення ліній технологічних матеріальних потоків і т.п. Основною незручністю при роботі з цим графічним примітивом являється складність його модифікації, тобто зміна ширини чи довжини полоси. Область Область – це частина площини, ...

Скачать
52692
1
44

... лкування (інтерфейс) з пристроями комп'ютера. Призначення дискової операційної системи - приховати від користувача складні і непотрібні йому подробиці роботи з апаратними засобами комп'ютера. Крім того, операційна система здійснює завантаження в оперативну пам'ять всіх програм, передає їм управління на початку їх роботи, виконує різні допоміжні дії по запиту виконуваних програм і звільняє займану ...

Скачать
139853
0
2

... ів» (Tools Palette), яка дозволяє (як у PageMaker) переключатися між виділеними рамками та редагувати їх вміст. При запуску програми ця панель не з’являється і її потрібно спеціально викликати із меню «Графика» (Graphics) — погодьтесь, це досить неочікуване місце для цієї команди. Програма підтримує тільки один рівень відкату, у той час як багато інших пакетів підтримують до ста таких рівнів. ...

Скачать
213419
24
23

... ·  пошуковий механізм, який користувачі використовують як інтерфейс для взаємодії з базою даних. Засоби пошуку типу агентів, павуків, кроулерів і роботів використовуються для збору інформації про документи, які знаходяться в мережі Інтернет. Це спеціальні програми, які займаються пошуком сторінок в мережі, збирають гіпертекстові посилання з цих сторінок і автоматично індексують інформацію, яку ...

0 комментариев


Наверх