Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ НАЦІОНАЛЬНИХ І НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

сертифікація продукція нормативний

Головним завданням введення сертифікації - вдосконалення діючих в країні методів підвищення якості продукції, що випускається, і розвиток експортних можливостей продукції машинобудування.

В даний час законодавчу базу державної системи сертифікації складають:

- Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» №3164 від 1.12.2005р. Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності;

- Закон України «Про стандартизацію» №2408 від 17.05.2001р. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері;

- Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» №2408 від 17.05.2001р. Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні;

- Закон України «Про підтвердження відповідності» №2406 від 17.05.2001р. Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності;

- Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» №46 від 10.05.93р. Цей Декрет визначає правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціонування на території України;

- ДСТУ 3410‒96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. Стандарт розроблений Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики; внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України; затверджено і введено вдію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583. Цей стандарт установлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції - Системи сертифікації УкрСЕПРО. Положення цього стандарту поширюються на членів та учасників Системи, а також на підприємства та організації, що одержали доступ до неї;

- ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі. Стандарт розроблений Державним підприємством «Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації» та Державним підприємством «Українським науково-дослідним та навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості». Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 10 вересня 2004 р. № 196з2005-01-01 на заміну ДСТУ 3411‒96. Цей стандарт встановлює основні вимоги до органів сертифікації продукції, процесів, послуг, що здійснюють діяльність в Системі сертифікації УкрСЕПРО та порядок їх призначення і уповноваження на діяльність в Системі. Вимоги стандарту обов’язкові для всіх членів та учасників Системи;

- ДСТУ 3412‒96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. Стандарт розроблений Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583. Перевидання 2000 p., липень, зі зміною № 1 (ІПС № 5-98). Стандарт є обов’язковим для випробувальних лабораторій та органів, що проводять їх акредитацію. Стандарт розроблено з урахуванням вимог настанов ISO/IEC та європейських стандартів в галузі сертифікації;

- ДСТУ 3413‒96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції. Стандарт розроблений Українським державним науково виробничим центром стандартизації, метрологи та сертифікації та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу і координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено вдію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583. Стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 7, 28, 60;

- ДСТУ 3414 - 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення. Стандарт розроблений Державним науково-дослідним інститутом «Система» та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583. Цей стандарт встановлює основні вимоги щодо порядку проведення робіт з атестації виробництв в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту, особливостей виробництва конкретної продукції та атестації виробництва. Вимоги цього стандарту обов’язкові для виконання під час проведення підготовки до атестації, її проведення та технічного нагляду за атестованим виробництвом. Цей стандарт розроблений на підставі нормативних документів Системи з урахуванням настанов ISO/IEC 28, 60, 62;

- ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи. Стандарт розроблений Державним науково-дослідним інститутом «Система» та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583. Цей стандарт установлює об’єкти та суб’єкти реєстрації в Системі сертифікації УкрСЕПРО, правила та порядок проведення їх реєстрації та ведення Реєстру Системи. Стандарт є обов’язковим для організацій та підприємств, які здійснюють роботи з сертифікації, атестації та акредитації в Системі;

- ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується. Стандарт розроблений Державним підприємством «Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості»;

- ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок та порядок їх атестації. Стандарт розроблений Державним науково-дослідним інститутом «Система». Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 27 листопада 1996 р. №500. Цей стандарт установлює кваліфікаційні вимоги до аудиторів з сертифікації, їх обов’язки та права, порядок підготовки та атестації у державній Системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандарт поширюється на аудиторів, атестованих у Системі, та кандидатів в аудитори. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для всіх учасників робіт з сертифікації, що здійснюються в Системі;

- ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Стандарт розроблений Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики та Державним науково-дослідним інститутом «Система». Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583. Цей стандарт установлює основні вимоги до порядку проведення сертифікації систем якості в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандарт призначено для використання під час здійснення робіт з сертифікації систем якості і є обов’язковим для організацій та осіб, що беруть участь у цій роботі, враховує положення ДСТУ 3410 і ДСТУ 3413, а також положення ДСТУ ISO 10011 і Настанови ISO/IEC 62;

- ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління. Стандарт розроблен Державним підприємством «Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості». Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 21 вересня 2006 р. № 284.Информация о работе «Розробка моделі сертифікації продукції»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 39079
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
349442
3
2

... побудови і функціонування системи сертифікації, її структура, функції та порядок виконання цих функцій регламентовані нормативними документами міжнародних організацій із стандартизації і сертифікації, насамперед документами І50, ІЕС, НАС, Європейської співдружності, а також ДСТУ. До правових аспектів сертифікації належать питання поширення відповідальності за спостереженням правил процедури ...

Скачать
115041
5
3

... коли є розбіжності в показниках проводяться випробування, на основі позитивних результатів яких, зафіксованих у протоколах випробувань. видається сертифікат); ·           за позитивними результатами сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.   5. Порядок проведення обстеження виробництва Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції визначено в стандарті ДСТУ 3957- ...

Скачать
102999
2
1

... того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям відповідають встановленим законодавством вимогам. [6] Відповідно до ст. 13 Декрету КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію» сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації – підприємствами, ...

Скачать
30661
5
1

... Д Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації Додаток Е Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації Додаток И Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації   2. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок ...

0 комментариев


Наверх