Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління

Кафедра КСУ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ (ПІДСИСТЕМА “БІБЛІОТЕКА”) В СЕРЕДОВИЩІ ACCESS

Пояснювальна записка

до курсового проекту з дисципліни

”Бази знань та експертні системи”

за спеціальністю

“Системи управління і автоматики”

Керівник курсового проекту

к.т.н., доц. Мітюшкін Ю.І.

Вінниця ВНТУ 2009


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання курсового проекту з дисципліни

“Бази знань та експертні системи”

студенту Варіант № 19

Тема: СУБД вузу (підсистема “Бібліотека”) в середовищі Access

Вихідні дані:

- степінь універсального відношення не менше 12 ;

 - потужність універсального відношення не менше 12 ;

 - кількість "сутностей" ER-діаграми не менше 4;

 - кількість попередніх відношень не менше 4;

 - форма нормалізації первинних відношень не менше 3;

 - кількість вихідних форм не менше 5;

 - кількість реалізованих запитів не менше 5.

Структура курсового проекту:

-  Титульний лист.

-  Анотація.

-  Вступ.

-  1 Характеристика області та об’єкта дослідження.

-  2 Розробка універсального відношення.

-  3 Розробка ER-моделі предметної області.

-  4 Проектування нормалізованих відношень.

-  5 Реалізація вихідних форм.

-  6 Розробка програмного забезпечення СУБД.

-  Висновки.

-  Список літератури.

-  Додатки.


Анотація

В курсовому проекті представлена СУБД бібліотеки. Даний продукт розроблений для отримання довідки про книги та картки читачів. Проведено нормалізацію та розроблено ER-модель СУБД. Розглянуто функціональні підсистеми, побудовано схеми даних програми та інтерфейсу. Проведено тестування програми, виділено основні переваги та недоліки програмного продукту.


Зміст

Вступ

1. Розробка структурної схеми БД

1.1 Змістовна постановка задачі

1.2 Схема даних програми

2. Розробка універсального відношення

3. Розробка ER-моделі предметної області

4. Проектування нормалізованих відношень

4.1 Одержання початкових відношень по методу “суть – зв’язок

4.2 Нормалізація відношень

5. Реалізація вихідних форм та запитів

5.1 Аналіз розроблених запитів

5.2 Розробка вихідних форм

6. Розробка програмного забезпечення СУБД

6.1 Інструкція користувачу

6.2 Інструкція програмісту

Висновки

Література

Додаток А Технічне завдання


Вступ

Сьогодні бази даних є потужним і зручним способом зберігання і користування інформацією. Вони необхідні у величезній кількості установ, організацій, підприємств для ведення поточних справ. Важливість баз даних важко переоцінити. Тому вони належать до пріоритетного напрямку розвитку програмних продуктів і займають значне місце на ринку прикладних пакетів, а на їх розробку витрачаються шалені гроші. Отже бази даних – це актуально і своєчасно.

Для зручної роботи з базами даних використовують системи керування базами даних (СУБД). Вони у даний час знаходять застосування практично у всіх областях економіки, науки і виробництва. Найбільш широке поширення вони одержали після появи персональних комп'ютерів. Недарма одне з основних вимог, пропонованих до програмного забезпечення персональних комп'ютерів, - це максимальна зручність у роботі. Головною відмінною рисою сучасних СУБД є простота їхнього використання. Звичайно, дуже зручно завжди мати під рукою необхідну інформацію, тим більше що нагромадити її в базі даних не складніше, ніж віддрукувати на звичайній друкарській машинці. При цьому всі дані зберігаються в досить компактній формі. Але саме істотне полягає в тому, що пошук необхідних записів відбувається в лічені секунди і їхній можна відразу вивести на друк, щоб одержати стандартну чи довідку звітний документ. Розробники прагнуть створювати програми, з якими може мати справу будь-яка людина, що навіть не пройшла спеціальної підготовки по програмуванню.

В даному курсовому проекті потрібно розробити систему управління базою даних бібліотеки, яка базується на створенні та нормалізації таблиць, в яких повинні міститься дані про книги та картки читачів на комп’ютері, в середовищі Access.


1. Розробка структурної схеми БД

1.1 Змістовна постановка задачі

У даному курсовому проекті повина бути розроблена система управління базою даних бібліотеки в середовищі Access. У базі даних міститься інформація про книги, а також інформація про читача.

Інформація про книги та читачів міститься в дев’яти таблицях:

-  Жанри книг;

-  Картки читачів «Комп’ютери та інтернет»;

-  Картки читачів «Наукова література»;

-  Картки читачів «Довідкова література»;

-  Картки читачів «Ділова література»;

-  Жанр «Наукова література»;

-  Жанр «Довідкова література»;

-  Жанр «Ділова література»;

Вихідна інформація, тобто довідка про книги, що подається у вигляді п’яти запитів, одинадцяти форм та двох звітів.


Информация о работе «Система управління базою даних (підсистема "Бібліотека") в середовищі Access»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 29588
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 10

Похожие работы

Скачать
132733
6
24

... адміністратор локальної мережі, який є у штатному розкладі і займається усіма проблемами, зв’язаними з комп’ютерами. Рисунок 1.2 – Функціональна схема автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки Метою розробки АРМ є - скорочення часу обробки оперативних даних, зменшення кількості помилок при обробці інформації. Основні функціональні вимоги до розроблюваного автоматизованого ...

Скачать
259712
25
12

... та знизу ( нижній колонтитул ) у межах одного розділу або всього документа. Правильний вибір цієї інформації дає змогу читачеві краще орієнтуватися в документі. 5.4 Уведення інформації   Інформаційна система маркетингу – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують ...

Скачать
35457
4
8

... ізування даних є виявлення певних правил та закономірностей у великих масивах різнорідних даних, які накопичуваються у інформаційній системі супроводження системи якості ВНЗ. Як відмічено у [12] система якості відповідно до вимог ISO 9001:2000 є інструментом для впровадження концептуальної моделі підготовки випускника ВНЗ. Зазначена модель вимагає збирання структурованої інформації і даних про ...

Скачать
50803
0
11

... функцією з чітко певними вхідними і виходять даними. Основна мета використовування модуля – можливість його повторного використання для вирішення різних задач. 2 РОЗРОБКА РІШЕННЯ ЗАДАЧІ СТВОРЕННЯ БАЗИ ВІДЕОФІЛЬМІВ 2.1 Бази даних 2.1.1 Основні положення та моделі БД Взагалі технологія баз даних як самостійна гілка розвитку інформатики з’явилася порівняно недавно: початок досліджень в ...

0 комментариев


Наверх