Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


3.5 Комутований доступ до мереж

Телефонні лінії зв'язку, підключені до корпоративної мережі, по суті є якнайкращим способом вторгнення в комп'ютерну систему організації. На входах в підключений до Інтернету сервер сьогодні, як правило, встановлені брандмауери, а ось телефонні лінії, невідомо як і ким підключені до комп'ютерів за допомогою модемів – це реалії сьогодення. Дуже багато співробітників організацій підключають до своїх офісних комп'ютерів модеми для організації входів зі своїх домашніх комп'ютерів.

Після такого підключення вся система захисту комп'ютерної системи фактично обнуляється, адже немає нічого простішого, ніж визначення телефонної лінії з модемом, що працює на іншому кінці. Набравши відповідний номер, можна почути характерні звуки, що видаються модемом на іншому кінці лінії зв'язку.

Ці звуки є не що інше, як сигнали, за допомогою яких модеми зв'язуються один з одним. Знаючи протокол взаємодії модемів, частоти, послідовності і тривалість сигналів - для фахівців секретів тут немає, можна написати програму, що автоматизує процес пошуку модемних ліній зв'язку, здатну перебирати набори телефонних номерів із заданого діапазону, виявляти модемні лінії зв'язку і записувати отримувані повідомлення в спеціальний журнал [4].

На сьогоднішній день існує безліч програм-сканерів, найвідоміші з них – це утиліта Login Hacker, що дозволяє застосовувати для завдань сканування сценарії, утиліта THN-Scan і ToneLock компанії Minor Threat&Mucho Maas. Дві останні утиліти запускаються з командних рядків і не мають графічного інтерфейсу.

Серед усіх програм сканерів можна виділити програму PhoneSweep компанії Sandstorm. Ця утиліта дозволяє сканувати відразу декілька телефонних ліній, працюючи з декількома модемами одночасно, виявляти віддалену програму, що приймає телефонні дзвінки, і навіть підбирати пароль для доступу до цієї віддаленої програми. Демо-версія програми PhoneSweep дозволяє робити майже все, окрім виконання реальних дзвінків, замінюючи їх імітацією.

Щоб приступити до злому ліній зв'язку, хакерові необхідно знати телефони організації, тому перше завдання хакера - визначити, хоч би приблизно, діапазон номерів організації, комп'ютерну систему якої хакер буде атакувати.

Перед виконання атаки кваліфікований хакер завжди виконує попередній збір даних про організацію, який полягає в пошуку всіх відомостей, які хакер може зібрати про комп'ютерну систему, що атакується. Мається на увазі інформація, що містить звіт про комп'ютерну мережу організації. На хакреських сайтах можна знайти файли з результатами сканування широкого діапазону телефонних номерів. У цих файлах можна знайти безліч відомостей про телефони різних організацій з вказівкою програми, що приймає дзвінки, і навіть відомостей про паролі доступу [12].

3.5.1 Сканер PhoneSweep 4.4

Утиліта PhoneSweep - по суті, перший по справжньому функціональний інструмент для аналізу систем захисту телефонних ліній. Програмні інструменти, що використовувалися до цих пір були складні в управлінні, створені програмістами-любителями і позбавлені підтримки виробника. Проте основним їхнім недоліком є погана сумісність з сучасними системами Windows.

Програма PhoneSweep позбавлена цих недоліків і пропонує всім користувачам могутні засоби тестування модемних ліній на предмет їх захищеності від несанкціонованого доступу. Програма PhoneSweep володіє такими можливостями.

·Працює на операційних системах Windows 95/98/NT/2000/XP.

·Забезпечена зручним графічним інтерфейсом.

·Дозволяє тестувати системи захисту на стійкість до атак «грубою

силою» з генерацією пар логін/пароль для злому з'єднань за протоколом РРР (Point-to-Point protocol - Протокол двоточкового з'єднання).

·Дозволяє створювати звіти, що налаштовуються.

·Дозволяє працювати з декількома модемами, від 1 до 4.

·Дозволяє зупиняти і перезапускати сканування з різними налаштуваннями, причому без всякої втрати отриманих даних.

3.5.2 Робота з програмою PhoneSweep 4.4

Щоб почати сканування телефонних номерів за допомогою програми Phone-Sweep, слід зробити три операції.

·У робочому вікні програми PhoneSweep відкрити вкладку Setup (Параметри), представлену на рис. 3.22 і налаштувати поточний профіль програми.

·Відкрити вкладку Phone Numbers (Телефонні номери), представлену на Рис. 3.21 і, клацнувши на кнопці Add (Додати). В діалозі Add Phone Numbers (Додати номери телефону), представленому на рис. 3.23, ввести діапазон телефонних номерів для прозвону.

·У робочому вікні програми PhoneSweep клацнути на кнопці Start (Старт) і дочекатися результатів.

Основною процедурою є налаштування профілю програми, яка в термінах довідкової системи програми називається створенням правил прозвону (dialing riles).

Правила прозвону програми PhoneSweep дозволяють керувати порядком, часом і частотою дзвінків, що виконуються в процесі сканування телефонних номерів організації. При створенні правил прозвону слід добитися такої поведінки програми PhoneSweep, яка, з однієї сторони, не приверне зайвої уваги системи захисту ліній зв'язку, а з іншої - дозволить вирішити поставлене завдання з мінімальними зусиллями.

Для ідентифікації і злому доступу до віддаленої системи слід відкрити вкладку Effort (Режим) (рис.3.24).

Як видно з рис. 3.24, тут є все необхідне, щоб злом віддаленої системи пройшов якомога ефективніше. У списку Set Level (Встановіті рівень), можна вибрати, чи слід просто під'єднатися до телефону (пункт Connect (З'єднатися)), або ж спробувати ідентифікувати віддалену систему (пункт Identity (Ідентифікація)), або ж спробувати зламати доступ до системи (пункт Penetrate (Проникнути)). При цьому список Scan For (Сканувати), дозволяє вибрати режим пошуку модемів факсимільних апаратів, що важливо для різних застосувань (безглуздо, намагатися зламати доступ до факсимільного апарату).

Телефонні лінії, підключені через модем до комп'ютерної системи – найнадійніший шлях для проникнення в локальну мережу організації. Причина полягає в масовому характері нелегального встановлення модемів для роботи з робочим комп'ютером сидячи вдома. Додати сюди наявність множини забутих і покинутих ліній, повна зневага правилами комп'ютерної безпеки, що панує в більшості організацій, ось чому досить часто відбуваються зломи мереж різних фінансових установ.

Описана в цьому питанні програма PhoneSweep – це найбільш могутній засіб для вирішення завдань проникнення у віддалену систему. Програма PhoneSweep корисна як хакерові, так і антихакерові, оскільки тестування телефонних номерів організації – це надійний спосіб перевірки наявності недоліків в системі захисту комп'ютерної системи від віддаленого проникнення [4].


Висновки

В даній кваліфікаційній роботі вивчено основні види архітектури обчислювальних мереж, встановлено, що існують такі види архітектури: архітектура термінал – головний комп’ютер, однорангова архітектура, архітектура клієнт – сервер. Розглянуті особливості їхнього використання.

В роботі також проаналізовано методи пошуку несправностей в мережі, та виявлено їхні основні причини. Встановлено, що до найбільш поширених несправностей можна віднести: реєстрацію робочої станції, надання DHCP сервером ІР-адреси робочій станції, швидкодія мережі, помилки у журналі подій, та надмірне широкомовлення. Також вивчені можливості їхнього вирішення.

В третьому розділі роботи досліджені методи несанкціонованого доступу до мереж та захист від них. Виявлено, що отримати несанкціонований доступ до комп’ютерної мережі можна за допомогою засобів віддаленого керування, перехопленням мереживих даних, за допомогою комутованого доступу, при зломі брандмауера, та іншими методами. Встановлено, що для захисту мережі адміністратору необхідно регулярно проглядати журнал безпеки, що допоможе виявити незрозумілі події, такі як очищення журналу безпеки, або доступ до захищених ресурсів. Для запобігання взлому, паролі доступу мають бути досить складними, щоб їх не можна було зламати словарною атакою, або простим перебором. Розділення доступу користувачів до мережевих ресурсів різного ступеня секретності також різко підвищує рівень безпеки мережі.


Список скорочень і пояснень

 

Netmon (Microsoft Network Monitor- мережевий монітор) програма для операційних систем сімейства Windows, призначена для перегляду пакетів даних в комп’ютерній мережі.

IP (Internet Protocol – протокол Internet). Протокол стека TCP/IP, що забезпечує адресну інформацію і інформацію про маршрутизацію. Протокол IP забезпечує обмін дейтаграмами між вузлами мережі і є протоколом, що не встановлює з'єднання і що використовує дейтаграми для відправки даних з однієї мережі в іншу.

TCP (Transmission Control Protocol – протокол управління передачею). Протокол стека TCP/IP, що відповідає за надійну передачу даних від одного вузла мережі до іншого. Він створює сеанс зі встановленням з'єднання, тобто віртуальний канал між машинами.

NETBIOS (Базова мережева система вводу виводу). NETBIOS встановлює з'єднання між комп'ютерами, а NETBEUI надає послуги передачі даних для цього з'єднання.

NETBEUI (NETBIOS Extended User Interface – розширений призначений для користувача інтерфейс базової мережевої системи вводу виводу). Розроблений спільно IBM і Microsoft, цей протокол забезпечує транспортні послуги для NETBIOS.

ICMP (Internet Control Message Protocol – протокол керуючих повідомлень Internet) використовується протоколом IP і іншими протоколами високого рівня для відправки і отримання звітів про стан переданої інформації. Цей протокол використовується для контролю швидкості передачі інформації між двома системами. Якщо маршрутизатор, що сполучає дві системи, переобтяжений трафіком, він може відправити спеціальне повідомлення ICMP – помилку для зменшення швидкості відправлення повідомлень.

UDP (User Datagram Protocol – протокол призначених для користувача дейтаграм ) призначений для відправки невеликих об'ємів даних без установки з'єднання і використовується програмами, які не потребують підтвердження адресатом їх отримання.

WINS (Windows Internet Name Service –Служба інтернет імен Windows, інша назва — NetBIOS Name Server, NBNS) — cлужба зіставлення NetBIOS-імен комп'ютерів з IP-адресами вузлів. Сервер WINS здійснює реєстрацію імен, виконання запитів і звільнення імен. При використанні NetBIOS поверх TCP/IP необхідний WINS сервер для визначення коректних IP-адрес.

TCP/IP — (Transmissіon Control Protocol / Internet Protocol – протокол керування передачею / протокол Internet ) розбиває вихідне повідомлення на пакети (TCP), доставляє пакети на вузол адресата(IP) і збирає (відновлення) вихідного повідомлення з пакетів (TCP).

DNS (Domain Name System – домена система імен http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ) — розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

DHCP (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамічної конфігурації вузла) мережний протокол, що дозволяє комп'ютерам автоматично одержувати IP-адресу й інші параметри, необхідні для роботи в мережі TCP/IP. Для цього комп'ютер звертається до спеціального серверу, під назвою сервер DHCP. Мережний адміністратор може задати діапазон адрес, що розподіляють серед комп'ютерів. Це дозволяє уникнути ручного налаштування комп'ютерів мережі й зменшує кількість помилок. Протокол DHCP використовується в більшості великих мереж TCP/IP.

BOOTP ( Bootstrap Protocol) мережевий протокол, що використовується для автоматичного отримання клієнтом IP-адресаи. Це зазвичай відбувається в час завантаження комп'ютера. BOOTP дозволяє бездисковим робочим станціям отримувати IP-адресу перш, ніж буде завантажена повноцінна операційна система.

РОР3 (Post Office Protocol -поштовий офісний протокол) протокол, що використовується клієнтом для доступу до повідомлень електронної пошти на сервері.

SMB (Server Message Block — протокол прикладного рівня в моделі OSI), зазвичай використовується для надання розділеного доступу до файлів, принтерів, послідовних портів передачі даних, та іншої взаємодії між вузлами в комп'ютерній мережі. Також надає можливості міжпроцесної взаємодії з аутентифікацією.

Host (Хост). В термінології ІР будь-який пристрій з ІР-адресом. В загальному розумінні це або джерело, або місце призначення повідомлення в мережі.

ARP ( Address Resolution Protocol — протокол визначення адрес) — мережевий протокол, призначений для перетворення IP-адрес (адрес мережевого рівня) в MAC-адреси (адреси канального рівня) в мережах TCP/IP.

ARP – RARP (Reverse Address Resolution Protocol – реверсивний протокол дозволу адреси) знаходить ІР-адресу за відомою локальною адресою.

NETLOGON (Мережений вхід в систему) служба для перевірки дійсності користувачів і служби які входять в систему.

Мастер-броузер – відповідає за збір інформації для створення і підтримки списку перегляду, який містить всі сервери в домені мастер-броузера, або робочої групи, а також перераховує всі домени мережі.

SAM (Security Account Manager –диспетчер облікових даних системи захисту). База даних SAM містить шифровані коди паролів облікових записів.

MIB (Management Information Base - база керуючої інформації). База даних MIB містить таблицю запущених служб, звіт про спосіб розмежування доступу, перелік сеансів і облікових записів користувачів, набір загальних ресурсів сервера і іншу інформацію.


Література

 

1.  Бормотов С.В. Системное администрирование на 100%. – СПб.; Питер, 2006. – 256.:ил.

2.  Єд Уілсон ,, Моніторинг і аналіз мереж” Москва видавництво ,,Лори” 2002р.

3.  http://www.uk.wikipedia.org.

4.  Alex WebKnacKer Быстро и легко. Хакинг и антихакинг: защита и нападение. Учебное пособие.— М.: Лучшие книги, 2004 — 400 с.: ил.

5.  http://www.xakep.ru.

 6. Локальная сеть своими руками. 100% самоучитель : [учеб. пособие] / И.Я. Минаев. – М. : ТЕХНОЛОДЖИ – 3000, 2004 – 368 с.: ил.

7. Поляк-Брагинский А.В. Администрирование сети на примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 320 с : ил.

8. Мак-Клар С., Скембрей Д., Курц Д. Секреты хакеров. Безопасность сетей -готовые решения, 2-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2001.- 656 с.: ил. - Парал. титл. англ.

9. Р. Браг. Система безопасности Windows 2000.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. – 592 с.: ил. - Парал. тит. англ.

10.М. Мамаев, С. Петренко «Технология защиты информации в Интернете. Специальный справочник» - СПб.: Питер. 2002. - 848 с.: ил.

11.Лукацкий А.В. Обнаружение атак - СПб.: «БХВ-Петербург», 2001. - 624 с.: ил.

12.Alex JeDaev Я люблю компьютерную самооборону. Учебное пособие - М.: Только для взрослых, 2002 - 432 с.: ил.


Информация о работе «Комп’ютерні мережі. Аналіз роботи і оптимізація»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 96639
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 5

Похожие работы

Скачать
126392
20
39

... ї комп’ютерної мережі авіакомпанії «Північна компанія»   2.3.1 Програмний пакет проектування і моделювання гетерогенних комп'ютерних мереж NetCracker Professional Призначення системи: автоматизоване проектування і моделювання локальних і корпоративних комп'ютерних мереж в цілях мінімізації витрат часу і засобів на розробку, верифікацію проектів. Функції: створення проекту мережі; анімаційне ...

Скачать
148342
4
31

... інованим) порядком. При використанні детермінованих методів колізії неможливі, але вони є більш складними в реалізації і збільшують вартість мережного обладнання. 3.1 Метод доступу до каналів комп’ютерних мереж з перевіркою несучої та виявленням колізій CSMA/CD Метод багатостанційного доступу до середовища з контролем несучої та виявленням колізій (Carrier Sense Multiply Access / Collision ...

Скачать
29418
0
0

... її з даними, отриманими раніше, і вироблення припущень про можливі причини сповільненої або ненадійної роботи мережі. Завдання моніторингу вирішується програмними і апаратними вимірниками, тестерами, мережевими аналізаторами і вбудованими засобами моніторингу систем управління мережами і системами. Завдання аналізу вимагає активнішої участі людини, а також використання таких складних засобів як ...

Скачать
20914
1
7

... ів з нижніх рівнів великих мереж. Існують дві основні схеми застосування комутаторів: зі стягнутої в точку магістраллю й з розподіленою магістраллю. У великих мережах ці схеми застосовують комбіновано. Для побудови даної комп’ютерної мережі я вирішив використати комутатор фірми D-Link DGS-1248T/GE (WebSmart комутатор з 44 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) і ...

0 комментариев


Наверх