Войти на сайт

или
Регистрация

НавигацияЗАДАЧІ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ БАТАРЕЇ В ХОДІ ОБОРОННОГО БОЮ

 

(курсова робота)


Анотація

Мета даної курсової роботи описати задачі артилерійської батареї в ході оборонного бою, з’ясувати зміст та послідовність роботи старшого офіцера артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів до оборонного бою. В ній розглядаються теоретичні основи та практично показано дії СОБ при підготовці батареї до оборони.

Зміст

Анотація

Вступ

1.1.Зміст і послідовність роботи СОБ 1-ої артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів батареї до бойових дій в обороні, організації зв’язку в батареї

1.2.З'ясування завдання СОБ 1-ї артилерійської батареї

1.3.Оцінка обстановки СОБ 1-ї артилерійської батареї

1.4.Рішення СОБ 1-ї артилерійської батареї

1.5.Бойовий наказ СОБ 1л артилерійської батареї

2.  З'ясування завдання СОБ 1-ї арилерійської батареї

3.  Оцінка обстановки СОБ 1-ї батареї

4.  Рішення СОБ 1-ї артилерійської батареї

5.  Бойовий наказ СОБ 1-ї артилерійської батареї

Висновки

Література

Додаток №1. «Робоча карта СОБ 1-ї артилерійської батареї»


Вступ

Бій - основна форма тактичних дій військ, являє собою організовані та узгоджені за метою , місцем і часом удари, вогонь і маневр з'єднань, частин та підрозділів з метою знищення (розгром)) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань в обмеженому районі протягом короткого часу . Бій може бути загальновійськовим, протиповітряним, повітряним та морським .

Наступ проводиться з метою повного розгром) противника і оволодіння важливими районами (об'єктами місцевості) . Він полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, рішучій атаці, стрімкому просуванні підрозділів в глибину його бойового порядку, знищенні та полоненні живої сили, захопленні озброєння, техніки та намічених районів (рубежів) місцевості. Наступ взводу на противника, який обороняється, здійснюється з положення безпосереднього зіткнення з ним або з ходу.

Вогонь батареї є основним засобом знищення противника в бою. Надійне ураження противника вогнем досягається: своєчасною і достовірною розвідкою цілей; правильним застосуванням вогневих засобів відповідно до їхніх бойових можливостей; влучністю вогню , раптовістю відкриття і ведення його з граничною щільністю та максимальною інтенсивністю: умілим управлінням вогнем в бою.


1.1 Зміст і послідовність роботи СОБ 1-ої артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів батареї до бойових дій в обороні, організації зв’язку в батареї

Батарея в обороні, як правило, діє в складі дивізіону, а також може назначатися для підтримання загальновійськового підрозділу, придається йому або залишається підручною у командира дивізіону.

Для ураження противника у найкоротші строки батарея зарання готує вогонь по плановим цілям, котрі можуть бути як спостережені так і не спостережені.

Вогневі позиції вибирають переважно на танконебезпечних напрямках з таким розрахунком, щоб в разі прориву танками противника в глибину оборони батарея могла знищити їх вогнем прямою наводкою.

Для управління вогнем маневром батареї, ведення розвідки противника і місцевості, спостереження за діями загальновійськовими підрозділами і підтримки взаємодії з ними вибирається і розгортається КСП.

Управління батареєю в обороні здійснюється радіо і дротовим засобами зв’язку.

Зв’язок з КСП батареї організовується:

з командиром дивізіону;

з вогневими взводами;

з передовим (боковим) СП батареї;

з командиром загальновійськового підрозділу, якому батарея придана або якого підтримує;

з підрозділами, які обслуговують стрільбу батареї.

Після отримання задачі від командира батареї на організацію зв’язку і вказаний від начальника зв’язку дивізіону командир взводу управління розраховує час, необхідний на організацію зв’язку батареї, складає на карті схему дротового і радіозв’язку, проводить розрахунок сил і засобів і доповідає про них командиру батареї, готує виписку з таблиці позивних станцій (вузлів) зв’язку і посадових осіб, а також виписку з радіоданих, ставить на місцевості задачу командиру відділення управління зв’язку, начальникам напрямків зв’язку і начальникам радіостанцій і керує їх роботою.

В обороні використовуються всі засоби зв’язку, причому найбільш широко використовусться дротовий зв’язок, який організовується як по лінії основного, так і по лінії запасного КСП.

Для надійного і безперервного управління батареєю дротовий зв’язок з батареєю організовується по напрямку від основного КСП на ВП і до передового (бокового) СП.

Організація зв’язку в обороні повинна бути закінчена до моменту зайняття ВП вогневими взводами батареї.

До початку атаки противника всі радіостанції повинні знаходитись на прийомі. З початком наступу противника радіозв’язок використовується без обмежень.

Діставши задачу на вибір місця для розгортання КСП батареї, КВУ вивчає вказаний район місцевості по карті і намічує місце КСП. Після прибуття у вказаний район перевіряє на місцевості придатність наміченого місця, визначає місцезнаходження КСП по карті і організовує топогеодезичну прив’язку

В ході організації бойових дій батареї в обороні, СОБ особливу увагу уділяє інженерному обладнанню І маскуванню бойового порядку.

При переході до оборони СОБ визначає мироприємства по захисту особового складу від ЗМУ і організує їх виконання.

СОБ зобов'язаний в будь-якій обстановці організувати безпосередню охорону і самооборону своїх підрозділів.


Зміст і послідовність роботи СОБ артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів батареї до бойових дій в обороні

На карті (якщо мало часу) вибирається місце майбутньої ВП. Після під'їзду до місця майбутньої ВП на відстань 100-200 м СОБ командує: „Стій!". Колона (вогневі взводу і машини з боєприпасами) зупиняються. СОБ бере з собою командирів гармат і двох номерів обслуги (сапер і розвідник хімічної обстановки) і рухаються до місця ВП. Після обстеження обстановки на ВП підходять СОБ і командири гармат. СОБ вказує місце ОГ (це будуть координати ВП) і якщо часу мало, передає приблизні координати ВП командиру батареї. Також СОБ вказує Інтервал і уступ. Командири гармат мітять місце стояння гармат.

СОБ вказує шляхи під'їзду до ВП. Водії під'їжджають і стають на мічені місця. Особовий склад після команди „Стій" „Залізай" злізає з машини. СОБ подає команду „Розчіпляй", номери обслуги розчіпляють гармати від тягача. Тягач Іде на раніше вибране місце позаду ВП на 100-200 м. СОБ подає команду „До бою". Номери обслуги готують гармату до бою. СОБ Топогеодезист передає точні координати ВП на КСП командиру батареї. СОБ дає розпорядження по організації зв'язку між гарматами та КСП.

Також СОБ дає розпорядження по інженерному обладнанню ВП та місця стояння тяги, вказує заходи по маскуванню ВП. СОБ призначає пост (з номерів обслуги) по захисту від ЗМУ. На ВП готують боєприпаси (чистять від масла, встановлюють підривники і т. д.), заміряють температуру заряду (через кожну годину і доповідають на КСП), а боєприпаси розкладаються по цілям, вогневим валам та нумеруються.

СОБ вказує площадки (для гармат) стрільби прямою наводкою. Назначає номерів обслуги на безпосередню охорону і самооборону, вказує умовні сигнали оповіщення і паролі.

Після доповіді про готовність до ведення вогню СОБ повинен:

• організувати перевірку нульових установок прицілу і нульову лінію прицілювання

• здійснити контроль точності орієнтування гармат і визначити
координати ВП

•  дати вказівки командирам гармат по розрахунку і заповненню таблиць. індивідуальних поправок

•  підготувати вогневі взводи до виконання планових вогневих задач

•  дати вказівки про наступні замірі температури зарядів

•  організувати безпосередню охорону і самооборону вогневих взводів на ВП, інженерне обладнання ВП, захист від ЗМУ і хім. забезпечення. Для підготовки вогневих взводів до виконання планових задач СОБ,-забов'язаний:

• дати вказівки обчислювачу по визначенню установок по плановим цілям і складанню таблиць вирахуваних установок батареї

•  перевірити точність розрахунків вирахуваних установок

•  записати команди і установки по плановим цілям в бланк записів СОБ

•  дати вказівки командирам гармат. Записати установки по плановим цілям в бланк запису командира гармати

•  при необхідності оформити карту ПЗВ, ВгВ

•  поставити завдання командиром гармат на розкладку боєприпасів по вогневим нальотам, підготувати їх до стрільби

•  навести гармати батареї в планову ціль або в середину з ділянок. загороджувального вогню

•  доповісти командиру батареї і на пункт управління вогнем про готовність до ведення вогню по плановим цілям

Для організації безпосередньої охорони та самооборони ВП СОБ зобов'язаний:

•  усвідомити на місцевості тактично небезпечні напрямки

•  вибрати місце для СП і організувати на ньому спостереження

•  при необхідності організувати патрулювання на підступах до ВП

•  помітити і обладнати поблизу гармати окопи для протитанкової зброї, площадки для гармат, сектори обстрілу, для відбиття танків чи піхоти противника, вказати заходи маскування

•  встановити чергування командирів гармат на ВП і номерів біля гармата також чергування водіїв в місці розташування засобів тяги і перевірити знання черговими сигналів, які подаються з СП

•  встановити порядок дій о/с ВВ і відділенням тяги при відбитті атаки танків, гелікоптерів І піхоти противника

•  скласти схем безпосередньої охорони і самооборони ВВ та позицій

•  перевірити готовність ВВ до виконання завдань самооборони і розробку карток вогню гармати

•  керувати діями о/с при відбитті атак танків і піхоти

•  намітити місця для встановлення мінних полів Документи, які веде СОБ:

•  робоча карта

•  карта ТГПВП

•  запис стрільби СОБ

•  таблицю вирахуваних установок для стрільби батареї

•  картка ВгВ або ГІЗВ батареї

•  схему безпосередньої охорони і самооборони

•  схему вогню батареї прямою наводкою При підготовці до бойових дій СОБ зобов'язаний:

•  з'ясувати отриману задачу і оцінити обстановку

•  поставити задачі підлеглим

•  вибрати ВП і провести їх ТГП

•  підготувати матеріальну частину артилерії, боєприпаси, машину СОБ. засоби автоматизованого управління, прилади та артилерійські тягачі (самохідну базу) до виконання задач

•  поповнити запаси матеріальних засобів

•  розгорнути ВВ на ВП

•  організувати безпосередню охорону і самооборону

•  керувати інженерним обладнанням ВП

•  перевірити готовність гармат до виконання вогневих задач і доповісти комбату про готовність до відкриття вогню

•  доповідати на пункт управління вогнем дивізіону і комбату дані необхідні для визначення установок і розрахунку коректур

•  управляти взводами при виконанні вогневих задач

•  розраховувати при необхідності коректури в ході пристрілки і стрільби на поразку

•  керувати роботою обчислювача при визначенні установок до стрільби

•  ставити задачі командирам гармат на підготовку і виконання вогневих задач

•  вести облік витрат та наявність боєприпасів " управляти взводами при зміні ВП

•  готувати матеріальну частину, прилади і машини для роботи вночі

•  вести документацію.


Информация о работе «Задачі артилерійської батареї в ході оборонного бою»
Раздел: Военная кафедра
Количество знаков с пробелами: 36370
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
47513
9
0

... ідкою роадн); плани проведення КЗ (ККЗ) з батареями; плани проведення контрольних занять з офіцерами; конспекти (плани) для проведення занять. До документів обліку відносяться: журнал обліку бойової підготовки; картка оцінки польового виходу; картка оцінки контрольно-комплексного заняття батареї; картка оцінки контрольного заняття з управління вогнем (управління ракетними ударами) дивізі ...

Скачать
87955
0
0

... це дає нам можливість дослідити інформацію з різноманітних джерел і проаналізувати її для того, щоб дати більш узагальнюючу характеристику. Зробити порівняльний аналіз військових сил держав на передодні війни і тим самим прослідити одну із головних причин ходу військових подій під час першої світової війни. РОЗДІЛ 2. СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА 2.1. Збільшення чисельності армій На початку війни ...

Скачать
82607
2
5

... угруповання призначеного для ведення спеціальної операції. До його складу включаються найбільш боєздатні, оснащені сучасною зброєю, військовою технікою і краще підготовлені з'єднання, частини армійського корпусу та спеціального призначення. Він буде розташовуватись в базових районах операційної зони (району). Ешелон охорони комунікацій і важливих об'єктів (схема №4, додатку) призначений для ...

Скачать
48362
0
2

... не встановлена. Імовірно, його створив Марен ле Буржуа з Лізьє (Франція) у першому десятилітті 18 ст. У цьому ж столітті ударний замок одержав повсюдне поширення і встановлювався на стрілецькій зброї армій усього світу до середини 19 ст. Конструкція і принцип дії. Шептало в цьому замку монтувалося на внутрішній стороні замкової дошки і з'єднувалося з щиколоткою (диском), що поверталася при ...

0 комментариев


Наверх