Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра техногенної безпеки

 

Курсова робота на тему:

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях

Виконав:

Чумаченко О.В.

Гр. Шк-06

Варіант № 22

Перевірив:

Костенко П.М.

Київ 2010


Зміст

 

Вступ

1. Методика оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства

2. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємства

3. Методика оцінки обстановки при радіоактивному зараженні території підприємства внаслідок аварії на атомній електростанції

Висновок


Вступ

 

На промислових підприємствах, які можуть опинитися в умовах надзвичайних ситуацій, інженерно-технічний персонал підпри ємств повинен бути підготовлений до оцінки обстановки, що прогно зується і реально склалася, та прийняття невідкладних заходів для захисту виробничого персоналу і зменшенню матеріальних втрат.

Навчальна мета курсової роботи - засвоїти методику розрахунків з оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях мирного часу та придбати досвід у розробці заходів для захисту виробничого персоналу і зменшенню матеріальних втрат.

При виконанні курсової роботи потрібно оцінити обстановку в таких видах надзвичайних ситуацій:

- вибух на території підприємства ємкості із зрідженим

вуглецевоводневим газом (пропан);

- зруйнування ємкості з сильнодіючими отруйними речовинами

СДОР та їх викид у навколишнє середовище;

- радіоактивне зараження території підприємства внаслідок аварії на

атомній електростанції.

Підприємство легкої промисловості розташоване в центрі населеного пункту,

місцевість відкрита.

На території підприємства є:

- чотири виробничих цехи – триповерхові залізобетонні будівлі з великою площею

засклення;

- ремонтно-механічний цех, склад, котельня – одноповерхові цегляні виробничі

будівлі;

- адміністративний корпус – будівля з легким металічним каркасом;

- газгольдер зі зрідженим пропаном (забезпечує потреби підприємства та населеного

пункту);

- трансформаторна підстанція закритого типу;

- надземна металічна ємкість з СДОР;

- сховище для захисту виробничого персоналу.

На відстані 60 км від підприємства розташована атомна електростанція.

Довідкові дані

Коефіцієнти ослаблення радіоактивного випромінювання:

- на відкритій місцевості Косл.в.м. = І;

- промислових будівель Косл.ц. = 10;

- житлових будинків Косл.б. = 50;

- сховище Косл.сх. = 2000.

Забезпеченість робітників і службовців засобами індивідуаль ного захисту – 100%.


1.  Методика оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства

 

При пошкодженні ємкості із зрідженими вуглецевоводневими газами відбуваються їх випаровування та змішування з повітрям, внаслідок чого утворюється вибухонебезпечна газоповітряна суміш. При вибуху газоповітряної суміші виникає повітряна ударна хвиля. Основним параметром, який характеризує поражаючу дію ударної хви лі є надмірний тиск (DРф). Величину надмірного тиску визначають в залежності від маси вуглецевоводневих газів і відстані від місця вибуху.

Таблиця 1 – Радіуси зон зруйнувань, м

10 кПа 20 кПа 30 кПа 50 кПа
8 400 290 240 190

Ударна хвиля поражає людей, руйнує або пошкоджує будівлі, устаткування, техніку та майно. Ураження людей відбувається внас лідок прямої і побічної дії ударної хвилі. При прямій дії ударної хвилі причиною ураження є надлишковий тиск. При побічній - люди уражаються уламками зруйнованих будівель та іншими предметами, які переміщуються під дією ударної хвилі. Травми від дії ударної хвилі поділяються на легкі, середні, тяжкі і надто тяжкі.

Дія ударної хвилі на споруди та обладнання характеризуєть ся ступенем їх зруйнування. Зруйнування підрозділяються на повні, сильні середні та слабкі.

При вибуху газоповітряної суміші утворюється осередок ураження - територія, в межах якої відбувається ураження людей, зруйнування будівель і споруд, пожежі. Осередок ураження умовно поділяють на зони повних, сильних, середніх і слабких зруйнувань. В зоні повних зруйнувань надмірний тиск ударної хвилі DРф = 50 кПа і більше, в зоні сильних зруйнувань DРф = 30 - 50 кПа, в зоні середніх зруйнувань DРф = 20 - 30 кПа і в зоні слабких зруй нувань DРф = 10 - 20 кПа. Коли нанести зони ураження на план об'єкту народного господарства (підприємства), можна орієнтовно судити про ступені ураження різних елементів підприємства.

Послідовність оцінки обстановки

1. Визначити величину радіусів зон повних, сильних, середніх і слабких зруйнувань

відповідно до ∆Pф=50,30,20 і10 кПа

10 кПа – 400/50 = 8 (м);

20кПа – 290/50 = 5,8 (м);

30 кПа – 240/50 = 4,8 (м);

50 кПа – 190/50 = 3,8 (м)

2. Нанести на план об’єкту межі зон повних, сильних, середніх і слабких зруйнувань.

3. Визначити ступені зруйнувань будівель, споруд та інших елементів підприємств

4. Оцінити здатність підприємства по продовженню випуску продукції і розробити

заходи щодо зменшення втрат.

Таблиця 2 – Вихідні дані

варіанту

Місце

аварії

Маса

зріджених

вуглецевоводневих

газів

СДОР

тип

метоумови

Вітер,

швидкість,

м/с

Вид сховища Рівні радіації
Рn1 Pk1
Маса,т Напрям, градусів
22 Західна частина Павлівки 8

Хлор

75

Ніч

хмарно

1

177

обваловане 3,3 0,9

При прогнозуванні стану підприємства після аварії треба враховувати, що якщо елементи підприємства, від яких залежить випуск продукції, отримають повні, сильні або середні зруйнування, то підприємство вийде з ладу. Це зумовлено тим, що для усунення середніх зруйнувань необхідно виконати капітальний ремонт, а при сильних і повних зруйнуваннях відбудови зводиться до нового будівництва виробничих будівель і оснащення їх обладнанням і технікою.

Висновок. Основними заходами щодо зменшення втрат від аварії, що пов'язана з вибухом газоповітряної суміші можуть бути:

-  зменшення запасів вуглецевоводневих газів(в 3.6 рази) до обгрунтованого технологічного мінімуму (до 50%), щоб на випадок аварії основні елементи об'єкту не руйнувалися або одержували слабкі зруйнування;

-  перенесення ємкостей з вуглецевоводневими газами на безпечну відстань від цехів то інших важливих елементів об'єкту;

-  посилення характеристик міцності будівель і споруд шляхом улаштування каркасів, підкосів, опор для зменшення прольотів несучих конструкцій;

-  своєчасне підготовка до швидкої відбудови одержаних зруйнувань.

 


Информация о работе «Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях»
Раздел: Военная кафедра
Количество знаков с пробелами: 14594
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
15049
4
0

... дуального захисту – 100%. Виконати. а) Вивчити вихідну обстановку, довідкові дані, план об’єкту. б) Виконати необхідні розрахунки, оцінити обстановку і розробити заходи для захисту виробничого персоналу і зменшення матеріальних втрат по кожному з трьох видів надзвичайних ситуацій. (Див. вихідні дані, додаток 1). в) Підготуватись до захисту курсової роботи. № варіанту Місце аварії Маса зрі ...

Скачать
626537
17
17

... коштів є важливим чинником у зниженні собівартості продукції чи виконаної роботи. Раціональне використання оборотних коштів залежить від правильного їхнього формування і ефективної організації виробництва. Зосередження н підприємствах зайвих оборотних коштів приводить до їхнього заморожування. Це завдає шкоди економіці господарства. Щоб уникнути такого положення, оборотні кошти нормуються, що є ...

Скачать
113972
1
0

... підпорядку­вання. Тому для розвитку готельного господарства України, підвищення попиту на ринку споживання готельних послуг, створення і входження на ринок малих готельних підприємств доцільним є розробка проекту Зако­ну України про розвиток готельного господарства. Положення Закону мають визначити правові, економічні та організаційні засади створення і подальшого розвитку конкурентних відносин ...

Скачать
218133
4
10

... %), “сантосі” (1,3-1,5 %), “ходейді” (1,2 %). Кофеїн міститься не тільки в кавових зернах, але й у чайному листі, горіхах коли. Спеціалісти вважають, що дві пляшки тонізуючого напою “кока-кола” (із горіхів коли) рівноцінні за своїм впливом на організм людини одній стандартній чашці кави. Не всі знають, що при однаковій масі чай містить кофеїну майже в два рази більше, чим кава. Проте в чашці чаю ...

0 комментариев


Наверх