Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти і науки України

Міністерство Оборони України

Курсова робота

 

На тему:

 

«Планування предмету «Захист Вітчизни» у навчально–виховному закладі»

 

Роботу виконав

Студент 538 взводу

Кафедри військової підготовки

Грушевський Д.А.

Перевірив

Викладач

Кафедри військової підготовки

м/лт. Лелека

Миколаїв 2008


Зміст

 

Вступна частина

1.  Основна частина

1.1  Документи, які розробляє вчитель предмету «Захист Вітчизни» з навчально–виховного процесу, їх форма і зміст

1.2  Міжпредметні зв’язки предмету «Захист Вітчизни» з іншими предметами та їх облік при складанні план–конспектів

1.3  Поряд складання розкладу занять

1.4  Порядок складання план–конспектів

Висновок

Список використаної літератури


Вступна частина

Керівництво навчанням і вихованням у навчальному закладі повинно бути конкретним і має забезпечувати повне та якісне виконання завдань з допризовної підготовки молоді.

Головним у керівництві є: глибоко продумане планування захисту Вітчизни; постійне вдосконалення методичної майстерності викладача; систематичний контроль за ходом занять; вивчення і впровадження в практику навчання та виховання передового досвіду; безперервне вдосконалення навчально – матеріальної бази; ефективне використання в навчанні різних технічних засобів. Однією з головних вимог до керівництва допризовною підготовкою у навчальному закладі є глибоко продумане планування навчально – виховного процесу.

Мета і завдання планування

Планування захисту Вітчизни у навчальних закладах та оборонно – спортивних оздоровчих таборах здійснюється згідно з Програмою захисту Вітчизни і повинно бути спрямоване на всебічну та якісну підготовку юнаків до навчально – польових зборів, забезпечувати повне виконання програми, комплексне вивчення всіх її розділів у тісному зв’язку з іншими предметами. Загальні вимоги до планування навчально – виховного процесу такі самі, як і до інших предметів загальноосвітнього циклу. Вони визначаються такими дидактичними принципами: науковість, розвиваючий і виховний характер навчання, свідомість та активність у навчанні; систематичність, послідовність, доступність наочність у навчанні, міцність засвоєння знань, умінь і навичок; колективний та індивідуальний підхід у навчанні та ін.

Знання і дотримання викладачем дидактичних принципів є найважливішою умовою забезпечення високого рівня навчання і виховання учнів.

Слід пам’ятати, що планування допризовної підготовки має свої особливості, які пояснює тим, що курс допризовної підготовки включає 10 самостійних розділів, кожен з яких потребує ретельно продуманого планування системи навчальних занять, їх логічної та методичної послідовності.

Планування – процес складання керівних посадових документів, в яких відображаються основні заходи щодо організації навчально – виховного процесу та його забезпечення.

Мета планування:

-  всебічна та якісна підготовка особового складу до навчально-польових зборів;

-  забезпечення повного виконання програми;

-  комплексне вивчення всіх розділів у тісному зв’язку з іншими предметами.


1 Основна частина

 

1.1 Документи, які розробляє вчитель предмету «Захист Вітчизни»

з навчального процесу, їх форма і зміст

Під час планування захисту Вітчизни в навчально–виховному закладі викладач користується документами навчального закладу, у розробці яких він бере безпосередню участь. Основою для розробки цих документів є вихідні (основоположні) документи, до яких належать:

-  рішення місцевого органу виконавчої влади «Про підсумки допризовної підготовки юнаків у навчальному році та завдання на наступний рік»;

-  додаток до рішення органу виконавчої влади «План основних заходів з допризовної підготовки на навчальний рік»;

-  Програма допризовної підготовки;

-  Положення про допризовну підготовку юнаків;

-  Накази, нормативні документи органів освіти та місцевих органів військового управління;

-  Навчально – методичні рекомендації органів освіти і військового управління з допризовної підготовки.

Вивчивши вихідні документи, керівник навчального закладу складає планові документи, в яких ураховує місцеві умови роботи даного закладу і можливості навчально – матеріальної бази.

До планових документів належать:

І. Розділ річного плану роботи навчального закладу – «Допризовна підготовка і військово – патріотичне виховання учнів».

ІІ. Наказ керівника навчального закладу «Про організацію і проведення допризовної підготовки в навчальному році»

На основі наведених вище документів викладач «Захисту Вітчизни» особисто складає:

-  Потижневий план (див. додаток 1);

-  Розклад занять (див. додаток 2);

-  План–конспекти проведення занять.

Потижневий план вивчення тем захисту Вітчизни складається на основі програми та планових документів навчального закладу на навчальний рік окремо по роках навчання. В ньому зазначаються:

-  потижневий розподіл занять за темами і розділами допризовної підготовки;

-  послідовність у вивченні програмою матеріалу;

-  комплексування занять, тем і розділів програми з метою рівномірної, послідовної і всебічної підготовки учнів;

-  можливість застосування міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків під час допризовної підготовки.

Розклад занять складається викладачем захисту Вітчизни на місяць, розміщується на дошці документації в місці для практичного вивчення обов’язків днювального або в іншому місці, визначеному керівником навчального закладу. У ньому визначаються номери тем і зміст заняття, місце і час його проведення, форма одягу учнів на кожне заняття.

В розкладі показуються заходи позакласної роботи з захисту Вітчизни, які висвітлюють всю навчальну і виховну роботу викладача на місяць.

 


Информация о работе «Планування предмету "Захист Вітчизни" у навчально–виховному закладі»
Раздел: Военная кафедра
Количество знаков с пробелами: 25110
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
73962
4
1

... * кіль-кість закладів в них вихован-ців*   Україна 53 9145 115 5918 48 4398 56 7158   Хмельницька 2 331 1 72 1 99 1 50   2.2 Шляхи вдосконалення системи соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування За останні десять років на 60 відсотків збільшилася кількість дітей, влаштованих ...

Скачать
87187
3
1

... – № 3. – С. 126-130. 34.      Коллективная учебно-познавательная деятельность школьников / Под ред. И. Б. Первина. — М.: Педагогика, 1985. — 231 с. 35.      Корнійчук О. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи// Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. ...

Скачать
48558
0
0

... . 11. Жовква О.І. Класифікація православних духовних навчальних закладів // Програма 68-ї науково-практичної конференції. - К.: КНУБА, 2007. – С. 23. АНОТАЦІЯ Жовква О.І. Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 - Архітектура будівель і споруд. - ...

Скачать
61401
0
1

... іально-реабілітаційного центру; Об'єкт дослідження — логопедична реабілітація в умовах соціально-реабілітаційного центру. Предмет дослідження — подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного центру. Методи дослідження: історико-теоретичний аналіз і синтез зарубіжного й вітчизняного досвіду для обґрунтування теоретичних положень з проблеми подолання мовленнєвих порушень ...

0 комментариев


Наверх