Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Відповіді з географії 9 клас

3672
знака
2
таблицы
0
изображений

Варіант І

1.б).2.а).3.б).4.г).5.~положення країни відносно інших держав і економіко-географічних об’єктів, що впливають на економічний розвиток країни, її господарські зв’язки. 6).Львів – Рівне, Луцьк – Львів, Чернівці – Вінниця. 7.

Північ Південь Захід Схід
Країна

Прикордонна

Область

Країна

Прикордонна

Область

Країна

Прикордонна

Область

Країна

Прикордонна

Область

Росія Чернігівська Росія АРК Молдова Одеська Росія Сумська, Харківська, Луганська, Донецька
Білорусь Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська Румунія Одеська Румунія Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська
Словаччина Закарпатська
Польща Львівська, Волинська

8. За площею Україна посідає 1-ше місце в Європі, що в сукупності з наявністю сухопутних кордонів з багатьма країнами, значно широтною і меридіальною довжиною та іншими факторами сприяє економічному розвитку країни. 9.Назва „Галичина” походить від назви столиці Галицько-Волинського князівства – Галич. У середині XIV ст. Галичина була захоплена Польщею, а з 1722р. знаходилась під владою Австрії. Нині: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. 10.Поняття „економіко-географічне положення країни” і „геополітичне положення країни” мають значні відмінності. Так, перше визначає особливості економічного розвитку: експорт-імпорт сировини і готової прордукції, транспортні можливості, забезпеченість ресурсами для розвитку господарства. Друге поняття є ширшим, воно характеризує вплив країн одна на одну: економічний, політичний, культурний, релігійний. 11.Сучасний адміністративно-територіальний устрій України загалом відповідає сучасним вимогам, оскільки він базується на єдності і цілісності державної території, принципах централізації і децентралізації в здійсненні державної влади, при плануванні соціально-економічного розвитку країни й окремих регіонів. При цьому враховуються історичні, демографічні, географічні, економічні особливості, етнічні і культурні традиції. 12.Сприятлмві риси: розташування в центрі Європи, велика довжина кордонів з Росією, вигідне транспортне положення, вихід до морів, дружньо налаштовані країни-сусіди. Несприятливі риси: перефирійне положення відносно центрів світового господарства, недлстатнє використання транспортних можливостей території. У цілому географічне положення України є сприятливим для екномічного розвитку.

Варіант ІІ

1.а).2.б).3.б).4.б),в),г).5.~положення країни відносно інших держав з точки зору її загальнополітичних, економічних і воєнностратегічних інтересів, їх масштабності, стабільності, надійності, перспективності. 6.Чернігів - Київ, Київ – Чернігів, Харків - Суми. 7.

Країни – торгові партнери України
По Чорному морю По Середземному морю
Туреччина, Росія, Грузія, Болгарія, Румунія Туреччина, Сирія, Греція, Італія, Франція, Іспанія
Найактивніший партнер: Росія Найактивніший партнер: Італія

8.За кількістю населення Україна посідає 5-те місце в Європі і 24-те у світі. Кількість населення створює передумови для кількості зростання трудових ресурсів, розвитку інтелектуального потенціалу. В Україні спостерігається тенденція зниження цього показника, що може негативно вплинути на економічний розвиток країни. 9.Запоріжжя – історична область України нижче Дніпровських порогів, на території якої у XVI-XVIII ст знаходилася Запорізька Січ. Нині: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Херсонська області. 10.Україна займає вигідне положення в центрі європейського контингенту, будучи ключовим регіоном, що з’єднує Захід і Схід, Північ і Південь Європи. Велика доажина узбережжя Чорного моря створює сприятливі умови для зв’язків з державами Євразії.Через протоки Босфор і Дарданелли Україна має вихід до Світового океану. 11.Після проголошення незалежності


Информация о работе «Відповіді з географії 9 клас»
Раздел: География
Количество знаков с пробелами: 3672
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
101672
11
4

... (орудний відмінок); слухаю какаду (знахідний відмінок); передали всім АТС (давальний відмінок множини). Розділ ІІ. Методика використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах   2.1 Методика вивчення іменника в початкових класах Знайомство з частинами мови починається з вивчеення іменнника як найбільш уживаного учнями лексико-граматичного класу ...

Скачать
191247
7
0

... П.А.Психологія професійного самовизначення в ранній юності. – К.: Наука, 1998 – 307с. 63. Яровой І.Н. Саморегуляція трудових дій. – К.: Наукова думка, 2001. – 17с. 64. Ярошенко В.В. Школа і професійне самовизначення учнів. - К.: Рад.школа, І983.- 113с. ДОДАТОК А Перелік психодіагностичних методик, які використовуються практичними психологами при проведенні профорієнтаційної роботи з учнями ...

Скачать
125568
16
79

... ії, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей. На території Фастівського району до земель сільськогосподарського призначення віднесено 61279 га, які включають 58854 га сільськогосподарських угідь (51219 га ріллі, 2476 га перелогів, 882 га багаторічних насаджень, 2259 га сіножатей та ...

Скачать
192521
7
3

... навчання на уроках географії, таких як моделюючий малюнок, картографічні засоби навчання, підручник з географії та електронний атлас. На основі аналізу класифікації функцій та методики застосування наочних засобів навчання географії нами були розроблені плани конспектів-уроків для 6, 7 та 8 класів із безпосереднім використанням, які б могли покращити рівень навчального процесу та успішності учн ...

0 комментариев


Наверх