Войти на сайт

или
Регистрация

НавигацияСамостійна робота з дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах ”

Студентки 4 курсу 1 групи спеціальності “Міжнародна економіка ”

Богомолова Максима


1. Опишіть фактори, які вплинули на формування державного аудиту у країні_Австрійська Республіка_:

- соціально-економічні особливості країни (характерні риси фінансово-промислової історії, особливості розвитку ринку капіталу, рівень та темпи економічного розвитку, ступінь централізації управління економікою);

- соціально-політичні особливості внутрішньої та зовнішньої політики (історико політичні відносини з іншими країнами, вплив геополітичних факторів, специфіка вирішення внутрішніх проблем);

- загальний культурно-освітній розвиток.

2. Проведіть порівняльну характеристику організаційних засад діяльності вищого органу державного аудиту вищеназваної країни з Рахунковою палатою України та вимогами, задекларованими у Лімській декларації керівних принципів контролю ІНТОСАІ за наступними елементами, виокремивши спільне та відмінне у:

-  статусі вищого органу державного аудиту;

-  принципах діяльності;

-  структурі;

-  об’єктах контролю;

-  контрольних діях;

-  оформленні результатів контролю та їх оприлюднення;

-  функціях, повноваженнях;

-  особливих вимогах щодо співробітників та керівника;

-  правах, обов’язках;

-  звітності, інформаційному забезпеченні.

 

Таку характеристику представте у формі таблиці:

Елемент, що характеризується РП України Вимоги Лімської декларації Законодавство країни
Статус

3. Дослідивши особливості аудиту у країні, зробіть висновки та запропонуйте шляхи вдосконалення діяльності РП України.


1. Загальна інформація про вищий орган фінансового контролю Австрії

Історія існування державного контролю у Австрії складає більш ніж 240 років. У 1761 році була створена Рахункова палата, яка стала прообразом сучасного вищого органу фінансового контролю (ВОФК) країни. До її обов’язків входило здійснення контролю та нагляду за майбутньою реформою фінансового управління, а також робота щодо вдосконалення методів складення державної звітності. Рахункова палата, яка була розпущена у 1792 році, як і всі інститути, що її змінили, мали різну організаційну структуру, але підпорядковувались голові держави – імператору Австро – Угорської імперії. Після того, як у 1918 році Австрія стала республікою, у 1919 році було прийнято закон про державний контроль ВОФК, згідно якого ВОФК став підпорядковуватись Національній асамблеї. Його основні обов’язки було викладено у Федеральному конституційному акті, термін якого продовжувався у 1925 та 1929 роках.

Сьогодні організаційна структура і повноваження ВОФК Австрії зазначено а Конституції країни та у законі «Про контрольний орган держави», прийнятий у 1948 році. Згідно конституції ВОФК є постійно діючим органом. Відповідно до положень Лімської декларації ІНТОСАІ про принципи державного контролю він не залежить не від держави не від державного апарату. У нормативних актах, прийнятих у 1975 році Національною Радою ( нижньою палатою парламенту), докладно викладено принципи взаємодії між ВОФК та парламентом.

ВОФК - єдиновладний орган, який складається з Президента і приблизно 300 співробітників. У період 1990-х років ні положення ВОФК, ні його законодавчі принципи його організаційної структури не зазнали суттєвих змін. З 1993 року згідно рішення Конституційного суду право ВОФК на проведення перевірок забезпечуються і здійснюються у судовому порядку.

Після приєднання у 1995 році до Європейського союзу ВОФК Австрії приймає участь у ревізійних заходах щодо перевірки руху відповідних ресурсів. На сьогодні він перевіряє правильність виконання виплат, які Австрія як член ЕС вносить у його бюджет, а також повернення ресурсів у бюджет Австрії, яке здійснює ЕС.

Відповідно до закону по федеральний бюджет и постановою, які приймаються Націонал Ною радою, ВОФК бере участь у законодавчому процесі, надаючи оцінку фінансовим наслідкам прийняття нових законодавчих актів до їх вступу у силу і перевіряє виконання федеральними міністерствами їх обов’язків, які передбачують проведення розрахунків недоліків регулювання. У період з 1990-х років перевірки ВОФК розрахункових недоліків регулювання набула більшого значення у зв’язку з необхідністю консолідації бюджетів країн-членів ЕС. Це завдання вирішується завдяки зусиллям ВОФК, який забезпечує парламент здатністю приймати своєчасні та обґрунтовані рішення на основі інформації щодо передбаченої вартості їх реалізації, тобто навантаженню на державний бюджет.

У 1990 роках у Австрії почалась широка реформа державного керівництва і керівництва державними фінансами, яка була направлена на розповсюдження принципів ринкової економіки на сферу надання послуг населенню, з метою підвищення їх ефективності. Реформа ще досі не завершена. На протязі останніх декількох років об’єм роботи ВОФК, пов'язаний з проведенням перевірок здійснення цих реформ, постійно збільшується.

У травні 2003 року була оформлена коаліція політичних партій ( Австрійська коаліція), яка виступала за проведення реформи державного управління. Австрійську коаліцію очолює Президент ВОФК Австрії, який виконує обов’язки голови її керуючої ради. Членам коаліції було доручено розробити пропозиції щодо проведення реформи і написати проект нової конституції, яка законодавчо закріпить створення більш ефективної системи керування життям суспільства.


Информация о работе «Аудит у зарубіжних країнах»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 24189
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
114860
6
3

... у вартість цього об'єкта. За правилом відповідності нарахування витрати на придбання розподіляються на весь строк експлуатації основних засобів, а не відносять на витрати поточного періоду. У закордонних країнах для обліку придбання основних засобів застосовується таке поняття як «паушальний платіж (вартість)». Паушальний платіж (group purchases) - це сума, сплачена не за якийсь окремий об'єкт, ...

Скачать
162097
21
5

... і пристрої Силові машини та устаткування автоматизовані Силові машини та устаткування не автоматизовані Те саме Машини, устаткування. Таблиця 16. Номенклатури, що застосовуються при аналізі, контролі та аудиті: № Перелік даних Номенклатур Вимірники З яких носіїв інформації одержані Вартісні Натур. норм-х Мин.року звіт.року 1 Баланс (форма №1) + - 2 ...

Скачать
77585
0
0

... , міжнародного права; забезпечення цілковитої відповідності між нормативними актами та процесами їх реалізації; при прийнятті будь-якого нормативно-правового акту, особлива увага має приділятись додержанню методології його прийняття. Розділ 3. Система підготовки кадрів поліції в навчальних закладах вищої служби поліції Німеччини та Бельгії З кінця 60-х років у країнах Західної Європи в ...

Скачать
61149
3
0

... аудитора. Розбіжності в документальному оформленні наявності та руху нематеріальних активів виявляють зіставленням сум, що наведені в аналітичних та синтетичних документах обліку нематеріальних активів (Типові форми № НА-1, № НА-2, № НА-4, Журнал 4 Відомість 4.3, Журнал 5 розділ 1). Після вивчення фактичної наявності нематеріальних активів аудитор розпочинає документальну перевірку. 1.         ...

0 комментариев


Наверх