Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти та науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра англійської філології

Курсову роботу

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В РОМАНАХ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ГРОНА ГНІВУ» ТА «ЗИМА ТРИВОГИ НАШОЇ»

Полтава - 2010


ЗМІСТ

Вступ

Розділ і. актуальність соціальних проблем в англійській літературі хх століття

1.1 об’єктивність та суперечливість в романах дж. стейнбека

Розділ іі. «грони гніву» – як відображення соціальної трагедії суспільства

2.1 глибина соціальної критики в романі «зима тривоги нашої»

Висновок

Список використаних джерел


ВСТУП

Тридцяті роки кардинально змінили американську літературу, розвили в ній тему боротьби й соціалістичних перетворень: поряд із пролетарською поезією популяризується пролетарський роман, література про негритянські проблеми. Серед американських добровольців, що воювали в Іспанії в рядах батальйону імені Лінкольна, були літератори, журналісти, університетська професура. Більшої популярності здобувають у ці роки нарисові жанри, репортажі. Підсилюється в літературі соціальний аналіз, спонукання класової свідомості мас, страйкової боротьби.

Американські критики, аматори літературного поприща, включали Стейнбека у "велику трійку" провідних письменників США, де разом з ним стоять такі гіганти як Хемінгуей і Фолкнер. Як і вони, Стейнбек був визнаний класиком при житті. При всій жанрово-тематичній розмаїтості й відомій нерівності творчості цього прозаїка, що працював як романіст, новеліст, повістяр, документаліст, у нього виділялось ядро, група добутків, що становлять своєрідний стейнбековський "канон". Вони міцно ввійшли в історію американської літератури. Інтерес до творчості Дж. Стейнбека як в Америці, так і в нашій країні виник наприкінці 30-х років. У США одними з перших з'явилися статті й есе Е. Ричардса, X. Мара, К. Джонса, Ван Дорена, Е. Уилсона. У них письменник з'являється як реаліст, що у своїх добутках торкається багатьох проблем американського суспільства: економічна криза, зубожіння фермерів, втрату моральних орієнтирів.

Епілогом тридцятих років стали романи «Грона гніву» і «Зима тривоги нашої», які миттєво завоювали увагу читача. Джон Стейнбек, лауреат Нобелівської премії 1962 року, здобув популярність книгами, у яких розвінчувався ореол Каліфорнії як землі обітованої, куди прагнули фермери, що розорялися, і сезонні робітники з усією Америки.

Метою даної роботи є дослідження теми соціальних проблем на прикладі романів «Грони гніву» та «Зима тривоги нашої» з погляду просторової організації тексту, що сприяє більше глибокому сприйняттю художнього миру письменника, та його художньої творчості.

Поставлена мета обумовила ряд конкретних завдань:

- проаналізувати актуальність соціальної проблеми в англійській літературі ХХ ст.;

- дослідити взаємозв’язок об’єктивності та суперечливості в романах «Грони гніву» та «Зима тривоги нашої»;

- охарактеризувати відображення соціальної трагедії суспільства;

- розкрити послідовність і глибину соціальної критики в романі «Зима тривоги нашої».

Предметом дослідження виступають твори Дж. Стейнбека так званої «соціальної проблематики»: романи «Грони гніву» та «Зима тривоги нашої», які дають змогу розглянути основні проблеми, що піднімає автор у своїх творах.

Актуальність дослідження полягає в тому, що результати можуть слугувати для більш глибшого та детальнішого вивчення творів Дж. Стейнбека та використані в лекційних курсах з історії американської літератури ХХ ст., спецкурсах, семінарах.

Наукова новизна полягає в осмисленні творчості Дж. Стейнбека в контексті сучасних уявлень про відображення американських соціальних трагедій суспільства ХХ ст.

Структура та об’єм роботи. Загальний об’єм – 23 сторінки. Робота складається із вступу, двох розділів та висновку. Літературних джерел налічується 7 джерел.


РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ

До початку ХХ століття США стають самою багатою країною капіталістичного миру. Особливості історичного розвитку Америки, наявність «вільних земель» на Заході, військові поставки в ході першої світової війни були причинами, внаслідок яких США стали центром капіталістичного миру.

На початку ХХ століття в Америці панує література декадансу, реалістична література перебуває в стадії оформлення.

Уважалося, що в суспільстві сильна романтика наживи, переважає впевненість, що існуюча система найкраща, Голівуд тримає мертвою хваткою не тільки кінематографію, але й літературу; в американській літературі ніхто ніколи не працює, немає бідності, а труднощі дозволяються за допомогою різних інтриг. У ряді великих журналів («Успіх», «Американський журнал», «Суботня пошта») прославляється американський спосіб життя, приватне підприємництво, «Америка - країна рівних можливостей для всіх», найкращий у світі американський державних лад.

Велике поширення в літературі 20-х рр. ХХ ст. одержав політичний пригодницький роман, героєм якого є заповзятливий бізнесмен, дипломат, розвідник, у ряді випадку цей роман трансформувався в детективно-шпигунську повість, для якої була характерна антирадянська спрямованість.

Проте, реалістична література існувала: Марко Твен, Е. Синклер, Дж. Лондон і ін.

США оголосили про вступ у першу світову війну у квітні 1917 року, а участь у воєнних діях прийняли за кілька місяців до підписання перемир'я. Америка не воювала на своїй території, але її література не пройшла мимо «загубленого покоління». Проблеми, пов'язані з війною, пафос війни, її герої ввійшли не тільки в книгах тих письменників, які воювали на фронтах Європи, як Е. Хемінгуей, але й торкнулися широкого кола письменників переплелися з іншими проблемами, специфічними для Америки, з темою більших грошей в Америці 20-х років і крахом Американської мрії. Війна викликала гіркоту й гнів, допомогла прозріти й побачити щиру ціну речей, неправда й продуманість офіційних гасел.

Економічна криза 20-30-х рр. стягла всі протиріччя в єдиний вузол, загостривши соціальні конфлікти, на Півдні й Заході масами розорялися ферми, на Півночі й Північному сході на шахтах і заводах розгорнулися запеклі соціальні зіткнення.

Своє найбільш правдиве й глибоке відбиття бурхливі 30-х рр. знаходять у творчості Е. Хемінгуея, У. Фолкнера, Дж. Стейнбека, А. Міллера, З. Фіцджеральда.

Характерною рисою американських реалістів було те, що, запозичаючи деякі формальні особливості модерністського роману, вони зберігають естетичні принципи критичного реалізму: уміння створювати типи величезного соціального значення, показувати глибоко типові для американської дійсності обставини провінційного й столичного життя; уміння зображувати життя як суперечливий процес, як постійну боротьбу й дію, на відміну від декадентського роману, що заміняє зображення соціальних протиріч відходом у внутрішній мир героя, в область підсвідомого.

Майстри американської прози свідомо відмовлялися від складної техніки багато розробленого гострого й цікавого сюжету роману 19 століття, на їхню думку, простий сюжет, позбавлений елементів цікавості, краще здатний підкреслити трагізм положення головного героя. Вони вважали, що в ХХ столітті естетика читання повинна стати більше напруженої, чим у минулому сторіччі, тому вони не прагнуть, як їхні попередники, повідомити в експозиції все основне про своїх героїв; від читача потрібне додаткове зусилля, щоб засвоїти й осмислити компоненти складної композиції роману.

Перша половина ХХ століття виявилася плідною для розвитку всіх напрямків в американській літературі, відкрила імена Т. Вулфа, У. Фолкнера, Ю. О'нила, Е. Хемингуэя, Ф.С. Фицджеральда, Д. Стейнбека. Їхніми добутками посилили європейську популярність і всесвітній авторитет літератури США.

Великий резонанс одержала діяльність Джона Ріда, видання в 1919 році його книги «Десять днів, які потрясли мир». Ця книга принесла в Америку живий подих революції в Росії. Престиж робочо-селянської держави надзвичайно зріс після 1929 року, коли в результаті краху на Нью-йоркській біржі в Америці наступила «велика депресія» і на вулиці вийшли демонстрації безробітних, по яких армія відкривала вогонь. У цей період у США було написано більше 100 тисяч заяв із проханням переселитися в Росію.

Тридцяті роки ввійшли в історію Америки як «червоні тридцяті». По гостроті соціальної, політичної й економічної кризи вони не мають аналогії у всій двохсотлітній історії США. І хоча «велика депресія» була офіційно переборена в 1933 році, її присутність у літературі виходить за зазначені межі. Досвід таких важких років назавжди залишився в американцях як імунітет проти самовдоволення, безтурботності й байдужності.

Все це лягло в основу подальшого розвитку національної формули успіху, сприяло зміцненню моральної основи американського бізнесу. Цей досвід додав «другий подих» школі критичних реалістів, ведучих традицію від «розгребателів бруду». На новому матеріалі літератури прийнялися ретельно розслідувати Американську трагедію, що має глибоких корінь у національній свідомості.

Тема Американської мрії й Американської трагедії логічно спричиняє появу проблеми патологічного вихваляння патріотами всього американського й почуття страху й пригніченості мешканців маленьких городків, змушених нести на собі тягар «здорового американізму.Информация о работе «Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"»
Раздел: Зарубежная литература
Количество знаков с пробелами: 35754
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх