Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Файли config.sys та autoexec.bat

6463
знака
0
таблиц
0
изображений

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N4

ТЕМА : ФАЙЛИ CONFIG.SYS ТА AUTOEXEC.BAT


Мета: Створення ФАЙЛІВ CONFIG.SYS та AUTOEXEC.BAT

Теоретичні відомості

При завантаженні та перезавантажені операційної системи здійснюється пошук у каталозі системного диска і обробка файлів config.sys та autoexec.bat

В ці файли користувач може включати команди, які здійснюють необхідне настроювання системи.

У файлі config.sys перераховується драйвери зовнішніх пристроїв, які під’єднуються до ПК, вказується кількість одночасно відкритих файлів, кількість буферів для обміну із зовнішніх пристроями тощо.

Досить типова структура файла config.sys має такий вигляд:

break on

files= 10

device= c:\ sys\ keycode.exe

device= c:\ sys\ ramdrive.sys 40 ( або vdisk.sys 40)

device= c:\ sys\ ansi. sys

device= c:\ sys\ mouse.sys

device= c:\ sys\ epson. Sys

У результаті виконання команд наведеного файла буде встановлено режим переривання програм при натисканні клавіш ctrl-break, кількість одночасно відкритих файлів може досягти 10, кількість буферів для обміну із зовнішніми пристроями - 5, кількість підключень драйверів дорівнює 5.

Драйвер keycode.exe забезпечує приймання з клавіатури та видачу на дисплей українських літер, або літер іншого алфавіту.

Драйвер MOUSE.SYS забезпечує роботу маніпулятора миша, драйвер EPSON.SYS принтера типу EPSON для друкування українськими та російськими літерами.

Створювати віртуальний диск (драйвер ramdrive.sys 40) є сенс у тому випадку, якщо об‘єм оперативної пам’яті, принаймні, не менше за 256 Кбайт. Основна перевага віртуального диска полягає у тому що доступ до файлів цього диска відбувається набагато швидше, ніж до файлів жорсткого або гнучкого фізичних дисків. Крім того наявність як би додаткового диска, створює додаткову зручність у роботі.

Віртуальних дисків у комп’ютері може бути створено декілька. Кожен з них позначається черговою літерою латинського алфавіту. У комп’ютерах без жорсткого диску 1-му віртуальному диску присвоюється ім’я с:, наступному-d: тощо. У комп’ютерах з жорстким диском - 1-му диску- d:, наступному- е: тощо. Деякі драйвери вимагають вказувати при їх визначенні в файлі CONFIG.SYS ще і об’єм пам’яті диска, що створюється . У розглянутому прикладі під віртуальний диск відведено 40 Кбайт. Підкреслимо що не треба створювати диски малих об’ємів бо такі диски неефективні в роботі.

При задаванні кількості буферів слід мати на увазі, що на кожен буфер витрачається 512 байт оперативної пам’яті. Водночас велика кількість буферів прискорює процес обміну із дисками. Для комп’ютерів із жорстким диском рекомендується створювати не менше ніж три буфери.

Файл AUTOEXEC.BAT обробляється автоматично зразу за обробкою файла CONFIG.SYS. У файл AUTOEXEC.BAT включається команди, які здійснюють необхідне настроювання системи.

Наведемо приклад можливого змісту файла AUTOEXEC.BAT:

echo off

path a:\DISK\DONK\;c:\

set COMSPEC=c:\COMМAND.COM

prompt $n$q

ver

mode BW80

FKEYS

VC

Команда echo відключає “луну”, тобто блокує виведення на екран текстів наступних команд даного файла. У другому рядку визначається такий порядок пошуку програм-них файлів: поточний каталог, потім каталог \DISK\DONK диска а: і, нарешті, кореневий каталог на диску с:. Підкреслимо, що чим більше задано альтернативних каталогів , тим довше відбувається у них пошук файлів.

У третьому рядку команда set визначає шлях до файла COMMAND.COM.

Команда prompt SnSq забезпечує виведення на екран запрошення операційної системи , у якому міститься ім’я поточного дисковода .

У п’ятому рядку файла записано команду ver, яка виводить на екран повідомлення про версію операційної системи .

Команда mode BW80 переводить дисплей у режим чорно-білого зображення з довжиною рядка 80 символів .

В шостому рядку записано команду, яка викликає інший командний файл FKEYS.ВАТ, у якому за допомогою Esc- послідовностей виникає переозначення деяких функціональних клавіш для швидкого набирання команд , що часто використовуються.

Остання команда файла AUTOEXEC.BAT викликає програму оболонку VOLKOW COMMANDER.

Контрольні запитання

1. Які команди можуть включатися до файла CONFIG.SYS ?

2. Наведіть найпростіший приклад файла CONFIG.SYS ?

3. Для чого створюється віртуальний диск ?

4. Які команди можуть включатися до файла AUTOEXES.BAT ?

5. Наведіть найпростіший приклад файла AUTOEXES.BAT ?

Практична робота

1. Запишіть у своєму робочому зошиті файл CONFIG.SYS, який відповідав би таким вимогам:

·      кількість одночасно відкритих файлів - 12;

·      кількість буферів для обміну з зовнішніми пристроями - 6;

·      забезпечити можливість переривання програми;

·      ввімкнення драйверів за вказівкою викладача (при цьому в операційній пам’яті має бути створено віртуальний диск місткістю 40*N Кбайт, де N-номер варіанта за журналом групи ).

2. Покажіть створений вами файл викладачу і після отримання дозволу введіть його та запишіть у кореневий каталог вашого диска.

3. Перегляньте файл на екрані дисплею.

4. Запишіть у своєму зошиті файл AUTOEXEC.BAT, який би забезпечував:

·      забезпечення пошуків файлів у кореневому каталозі дисків а: та с: ;

·      указання шляху до файла COMMAND.COM;

·      виведення на екран запрошення операційної системи,яке вкаже викладач;

·      довжину рядка символів на екрані-80;

·      забезпечити пошук програми-оболонки VOLKOW COMMANDER у кореневому каталозі VC диску d:.

5. Покажіть створений вами файл викладачу і після отримання дозволу введіть його і запишіть у кореневий каталог вашої дискети.

6. Перегляньте файл на екрані дисплею.


Хід роботи.

1.записуємо файл CONFIG.SYS, який відповідає таким вимогам:

·      кількість одночасно відкритих файлів - 12;

·      кількість буферів для обміну з зовнішніми пристроями - 6;

·      забезпечити можливість переривання програми;

·      ввімкнення драйверів за вказівкою викладача (при цьому в операційній пам’яті має бути створено віртуальний диск місткістю 40 Кбайт.

break on

files= 12

buffers=6

device= c:\ sys\ keycode.exe

device= c:\ sys\ ramdrive.sys 40

device= c:\ sys\ ansi. sys

device= c:\ sys\ mouse.sys

device= c:\ sys\ epson. Sys]

2. Записуємо файл AUTOEXEC.BAT, який би забезпечував:

·      забезпечення пошуків файлів у кореневому каталозі дисків а: та с: ;

·      указання шляху до файла COMMAND.COM;

·      виведення на екран запрошення операційної системи.

·      довжину рядка символів на екрані-80;

·      забезпечити пошук програми-оболонки VOLKOW COMMANDER у кореневому каталозі VC диску d:.

echo off

path a:\;c:\

set COMSPEC=c:\COMМAND.COM

prompt $n$q

ver

mode BW80

d:\VC


Информация о работе «Файли config.sys та autoexec.bat»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 6463
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
88047
2
4

... пакетном режиме, что позволяет без вмешательства оператора выполнить целую серию тестов. Можно составить программу автоматизированной диагностики, наиболее эффективную в том случае, если вам необходимо выявить возможные дефекты или выполнить одинаковую последовательность тестов на нескольких компьютерах. Эти программы проверяют все типы системной памяти: основную (base), расширенную (expanded) и ...

Скачать
448518
14
55

... также невысока и обычно составляет около 100 кбайт/с. НКМЛ могут использовать локальные интерфейсы SCSI. Лекция 3. Программное обеспечение ПЭВМ 3.1 Общая характеристика и состав программного обеспечения 3.1.1 Состав и назначение программного обеспечения Процесс взаимодействия человека с компьютером организуется устройством управления в соответствии с той программой, которую пользователь ...

DOS
Скачать
15520
0
0

... операционной системы для компьютера IBM PC — MS DOS 1.0 была создана фирмой Microsoft в 1981 г. В дальнейшем по мере совершенствования компьютеров IBM PC выпускалась и новые версии DOS, учитывающие новые возможности компьютеров и предоставляющие дополнительные удобства пользователю. Б 1987 г. фирма Microsoft разработала версию 3.3 (3.30) операционной системы MS DOS, которая стала фактическим ...

Скачать
509004
6
0

... ? 8. Какими программами можно воспользоваться для устранения проблем и ошибок, обнаруженных программой Sandra? Раздел 3. Автономная и комплексная проверка функционирования и диагностика СВТ, АПС и АПК Некоторые из достаточно интеллектуальных средств вычислительной техники, такие как принтеры, плоттеры, могут иметь режимы автономного тестировании. Так, автономный тест принтера запускается без ...

0 комментариев


Наверх