Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Розрахунок адресного простору IP-адрес

126392
знака
20
таблиц
39
изображений

2.1.3 Розрахунок адресного простору IP-адрес

Адміністративній групі комп'ютерів привласнимо статичні адреси, які привласнюються комп'ютеру у ручну. Він прописується адміністратором мережі в налаштуваннях протоколу TCP/IP на кожному комп'ютері мережі і жорстко закріплюється за комп'ютером.

Перевага: постійна відповідність IP-адресов певним комп'ютерам. Це дозволяє, наприклад, заборонити певному комп'ютеру виходити в Інтернет, або визначити, з якого комп'ютера виходили в Інтернет і тому подібне

У привласненні статичних адрес комп'ютерам є певні недоліки:

адміністратор мережі повинен вести облік всіх використовуваних адрес, щоб виключити повтори;

при великій кількості комп'ютерів в локальній мережі установка і налаштування IP-адресів віднімають багато часу.

Діапазон 172.16.0.0 виділимо під активне мережеве устаткування.

Таблиця 2.5. IP-адресація корпоративної мережі

Назва відділу К-ть хостів IP-адрес підмережі або діапазон Примітка
Відділ маркетингу 15 172.16.1.0/24
Відділ планування 85 172.16.2.0/24
Бухгалтерія 25 172.16.3.0/24
IT-відділ 10 172.16.4.0/24
Лабораторія 30 172.16.5.0/24
Склад 40 172.16.6.0/24
Ремонтні цехи 35

172.16.7.0/24

Філія 1 190

172.16.9.0/24

172.16.10.0/24

172.16.10.0 – активне мережеве устаткування
Філія 2 190

172.16.11.0/24

172.16.12.0/24

172.16.12.0 – активне мережеве устаткування
Філія 3 190

172.16.13.0/24

172.16.14.0/24

172.16.14.0 – активне мережеве устаткування
Видалений офіс 1 4

172.16.17.0/24

Видалений офіс 2 4 172.16.18.0/24
Видалений офіс 3 4 172.16.19.0/24
Видалений офіс 4 4 172.16.20.0/24

Для групи загального користування привласнимо динамічні IP-адреса 172.16.8.0/24, тобто адреса призначається автоматично службою DHCP в цьому діапазоні. При кожному підключенні комп'ютера до локальної мережі адреса може мінятися, але завжди залишатися в межах заданого діапазону. Функція автоматичного призначення IP-адреса гарантує унікальність видаваної IP-адреса. У мережах, керованих сервером, динамічна IP-адрес призначається спеціальною серверною службою DHCP, що входить до складу Windows Server 2003. Сервер, на якому працює ця служба, називається DHCP-сервер. Комп'ютер, одержуючий IP-адрес з мережі, називається DHCP-клієнт.


2.1.4 Вибір і обґрунтування програмного забезпечення комп'ютерної мережі авіакомпанії

Будь-яка ГКМ може бути представлена у вигляді п'ятирівневої ієрархічної моделі. Верхній рівень утворює прикладне програмне забезпечення (ПЗ), наступний – платформене ПЗ, третій – операційні системи (ОС), четвертий і п'ятий, – апаратні засоби і корпоративна мережа.

У прикладний рівень входять системи управління ресурсами підприємства, підтримки ухвалення рішень, автоматизації проектно-конструкторскої діяльності, управління виробничим процесом і високорівневі засоби розробки додатків. Під додатком розуміється програмне забезпечення, яке безпосередньо потрібне користувачеві, наприклад бази даних, електронна пошта, електронний документообіг і так далі

Основу платформеного ПЗ складають системи управління базою даних (СУБД) – Data Base Management System і орієнтовані на певну архітектуру інструментальні засоби розробки додатків.

Як основна СУБД візьмемо Oracle, оскільки вона зарекомендувала себе як надійна, швидка, масштабованою і програмованою системою управління базою даних. Дозволяє розробляти додатки як рівня невеликої робочої групи, так і рівня величезного підприємства з тисячами користувачів, террабайтними базами, розміщеними в різних будівлях і навіть країнах. Засоби Oracle дозволяють надійно захистити ці дані, забезпечити їх цілісність і несуперечність. При підвищенні навантаження на додаток можна замінити сервер могутніший, додати ще один сервер, винести частину обробки в інший вузол і так далі Oracle підтримує всі основні стандарти [1]. За наслідками тестів в комбінації сервера HP і СУБД Oracle належать кращі результати продуктивності оперативної обробки транзакцій (OLTP) серед всіх одиночних систем під управлінням Linux і UNIX. Призначений для користувача інтерфейс розробляється за допомогою пакету Oracle Forms. Використовуватимемо сервер HP Proliant DL380 G5 Server (458562–421) зі встановленою операційною системою UNIX.

Основною обліковою програмою буде «1C: Управление виробничим підприємством 8» – це комплексне прикладне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві. Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, відповідну корпоративним, російським і міжнародним стандартам і забезпечуючу фінансово-господарську діяльність підприємства. Прикладне рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. В той же час чіткий розмежовується доступ до відомостей, що зберігаються, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників. Забезпечена висока надійність і продуктивність прикладного рішення, масштабованість, побудова територіально розподілених систем, інтеграція з іншими інформаційними системами. Внутрішній устрій прикладного рішення повністю відкрито для вивчення і налаштування під специфічні потреби підприємства [2]. «1C: Управление виробничим підприємством 8» може використовуватися у ряді підрозділів і служб виробничих підприємств, включаючи дирекцію, відділ планування, відділ маркетингу, виробничі цехи, бухгалтерію, склад. Для реалізації роботи в 1С використовуватимемо сервер HP Proliant DL380 G5 Server (458562–421) зі встановленою MS SQL Server 2000 і операційною системою MS Windows Server 2003 Standard Edition

На FTP, WEB, DHCP серверах стоятиме операційна система Microsoft Windows 2003 Server.

На робочих станціях використовуватимемо операційну систему Windows XP professional.

Як email-сервера використовуваний Microsoft Exchange Server 2007 – надійне і масштабоване рішення для обміну повідомленнями і спільної роботи, що дозволяє безпечно відправляти і одержувати листи як усередині організації, так і поза нею [3].

Як засіб управління, адміністрування і конфігурації налаштуваннями Інтернет використовуватимемо ISA 2006 (Internet Security and Acceleration Server 2006) Enterprise Edition. ISA Server 2006 є міжмережевим екраном з інтегрованими сервісами, який дозволяє захистити ІТ-середовище від погроз, що поступають через Інтернет, одночасно забезпечуючи користувачам швидкий і безпечний видалений доступ до додатків і даних [4].


Информация о работе «Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 126392
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 39

0 комментариев


Наверх