Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

126392
знака
20
таблиц
39
изображений

Вступ

Зараз, в умовах багатократних інформаційних потоків, що зростають щороку, вже практично неможливо уявити чітку взаємодію банківських структур, торгових і посередницьких фірм, державних установ і інших організацій без сучасної обчислювальної техніки і комп'ютерних мереж. Інакше довелося б містити гігантський штат обробників паперових документів і кур'єрів, причому надійність і швидкість функціонування такої системи все одно була б модемним зв'язком, що значно нижче надавався, і комп'ютерними мережами. Адже кожна хвилина затримки в пересилці важливих інформаційних повідомлень може вилитися у вельми відчутні грошові втрати і іміджеві крахи.

Результатом еволюції комп'ютерних технологій з'явилися гетерогенні комп’ютерні мережі (ГКМ) на основі обчислювальних мереж. Обчислювальна мережа – це складний комплекс взаємозв'язаних і погоджено функціонуючих програмних і апаратних компонентів.

Комплекс апаратний – програмних засобів мережі може бути описаний багаторівневою моделлю.

У основі будь-якої мережі лежить апаратний шар, який включає комп'ютери різних класів. Набор комп'ютерів в мережі повинен відповідати набору різноманітних завдань, що вирішуються мережею.

Другий шар складає різноманітне мережеве устаткування, необхідне для створення локально-обчислювальних мереж, і комунікаційне устаткування для зв'язку з глобальними мережами. Комунікаційні пристрої грають не менш важливу роль, чим комп'ютери, які є основними елементами по обробці даних.

Третім шаром є операційні системи, які складають програмну основу мережі. При побудові мережевої структури важливо враховувати наскільки ефективно дана операційна система може взаємодіяти з іншими операційними системами мережі, наскільки вона здатна забезпечити безпеку і захист даних і так далі

Самим верхнім шаром мережевих засобів є різні мережеві застосування, такі як мережеві бази даних, поштові системи, засоби архівації даних і ін. Важливо знати сумісність різних мережевих застосувань.

В даний час використання ГКМ дає підприємству численні можливості. Кінцевою метою використання обчислювальних мереж на підприємстві є підвищення ефективності його роботи, яке може виражатися, наприклад, в збільшенні прибутку підприємства. Якщо ж розглядати питання впровадження ГКМ в роботу установ (з урахуванням появи нових можливостей у підприємства) більш глибоко, то з цього витікають ще декілька переваг.

Останнім часом почав переважати інший спонукальний мотив розгортання мереж, набагато важливіший, ніж економія засобів при розділенні дорогих ресурсів. Цим мотивом стало прагнення забезпечити користувачам мережі оперативний доступ до обширної корпоративної інформації.

Використання мережі приводить до вдосконалення комунікацій, тобто до поліпшення процесу обміну інформацією і взаємодії між співробітниками підприємства, а також його клієнтами і постачальниками. Мережі знижують потребу підприємств в інших формах передачі інформації, таких як телефон або звичайна пошта. Часто обчислювальні мережі на підприємстві розгортаються із-за можливості організації електронної пошти.

Безумовно, ГКМ мають і свої проблеми (складнощі з сумісністю програмного забезпечення, проблеми з транспортуванням повідомлень по каналах зв'язку з урахуванням забезпечення надійності і продуктивності), але головним доказом ефективності є безперечний факт їх повсюдного розповсюдження. Все більше і більше з'являються крупні мережі з сотнями робочих станцій і десятками серверів.

Виходячи з цього, тема даної роботи «Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж» є актуальною.

Метою дипломного проектування є набуття практичних навиків в проектуванні обчислювальних мереж масштабу крупного підприємства, закріплення теоретичних знань по дисциплінах підготовки спеціальності «Комп'ютерні системи і мережі».

Виходячи з мети роботи, завданнями дослідження є:

1. Розподіл всіх апаратних засобів ГКМ авіакомпанії, у тому числі і у філіях, по відділах.

2. Вибір і обґрунтування операційної системи, використовувану в ГКМ, мережевої операційної системи, СУБД, бухгалтерських програм, програмного забезпечення управління авіакомпанії і так далі.

3. Визначення числа і типів серверів, використовуваних в авіакомпанії, а також місць їх розташування.

4. Вибір і обґрунтування типів каналів зв'язку між корпусами, між центральним офісом і філіями авіакомпанії.

5. Вибір активного комунікаційного устаткування для проектування мережі і визначення місця їх розташування.

6. Розробка структурної схеми обчислювальної мережі ГКМ авіакомпанії (всі відділи, розміщення хостов, лінії зв'язку між ними, розташування серверів і так далі).


1. Аналіз технологій гетерогенних комп’ютерних мереж

 

1.1 Технології комп’ютерних мереж масштабу підприємства

Обчислювальні мережі набули поширення при появі міні-комп'ютерів, порівняно низька вартість яких дозволила багатьом підприємствам і організаціям встановлювати в одній будівлі декілька таких комп'ютерів. Локальні обчислювальні мережі об'єднують комп'ютери однієї будівлі або декілька будівель в єдину мережу, при цьому технології локальних мереж забезпечують економічне з'єднання комп'ютерів за рахунок використання стандартних топологій і якісних кабельних систем. В результаті селекції, проведеною практикою, в арсеналі розробника залишилося декілька базових технологій, на основі яких працюють переважна більшість локальних сучасних мереж: Fast Ethernet і FDDI.


Информация о работе «Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 126392
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 39

0 комментариев


Наверх