Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти та науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет комп¢ютерних наук

Кафедра комп¢ютерних систем і мереж

Реферат

Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++


2007р.


АНОТАЦІЯ

 

В програмному документі описані загальні відомості про мову програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++, способи структуризації та відладки програм, вбудовані елементи мови які використовувались в даній роботі.

Програмний документ містить 6 розділів та 13 сторінок.


ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

2. ЕЛЕМЕНТИ МОВИ

3. СПОСОБИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

4. ЗАСОБИ ОБМІНУ ДАНИМИ

5. ВБУДОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ

6. ЗАСОБИ ВІДЛАДКИ ПРОГРАМИ

ДЖЕРЕЛА ЛІТЕРАТУРИ


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

C++ був розвинутий з мови програмування C і за дуже малими виключеннями зберігає C як підмножину. Базова мова, C підмножина C++, спроектована так, що існує дуже близька відповідність між його типами, операціями й операторами і комп'ютерними об'єктами, з якими безпосередньо приходиться мати справу: числами, символами й адресами [5, с. 48].

Microsoft VisualC++ містить безліч інтегрованих засобів візуального програмування. Компілятор VisualC++ містить багато нових інструментальних засобів і поліпшених можливостей, надає величезні можливості в плані оптимізації додатків, внаслідок чого можна отримати виграш як відносно розміру програми, так і відносно швидкості її виконання, незалежно від того, що являє собою ваш додаток.

Система Microsoft VisualC++ дозволяє створювати як маленькі програми і утиліти для персонального використання, так і корпоративні системи, що працюють з базами даних на різних платформах.

2. ЕЛЕМЕНТИ МОВИ

Таблиця 2.1 Рекомендації комітету ANSI розробникам компіляторів мови С.

Аспект

Запропоновані стандарти

Типи даних Чотири: символьний, цілочисельний, з плаваючою крапкою і перелік
Коментарі / * — початок, * / — кінець; доданий — //: набір символів в рядку справа ігноруватиметься компілятором
Довжина ідентифікатора 31 символ; цього достатньо для забезпечення унікальності ідентифікатора
Стандартні ідентифікатори і файли Розроблений мінімальний набір ідентифікаторів і файлів заголовків, необхідних для здійснення базових операцій, наприклад введення/виведення

Аспект

Запропоновані стандарти

Директиви препроцесора Значку #, з якого починається директива препроцесора, може передувати відступ (будь-яка комбінація пропусків і символів табуляції), що допомагає відрізнити директиву від решти програмного коду; у деяких ранніх компіляторах існувала вимога поміщати директиви препроцесора тільки починаючи з першої позиції рядка
Запис виразів в декілька рядків Cуміжні літерали об'єднуються; таким чином, вираз з оператором #define може бути записано в два рядки
Стандартні бібліотеки У запропонованому стандарті ANSI визначено базовий набір зовнішніх і системних функцій, таких як read() і writе()
Керування виведнням Узгоджено набір керуючих послідовностей, включаючи символи форматування, такі як розрив рядка, розрив сторінки і символ табуляції
Ключові слова Узгоджено мінімальний набір ключових слів, необхідних для побудови працездатних виразів на мові С
sizeof() Оператор sizeof () повинен повертати значення типу size_t замість системно-залежної цілочисельної змінної
Прототипи функцій Компілятори мови С повинні підтримувати програми, які використовують, так і ті, що не використовують прототипи функцій

Аргументи командного

рядки

Узгоджено і затверджено єдиний синтаксис використання аргументів командного рядка

Аспект

Запропоновані стандарти

Тип даних void Ключове слово void може використовуватися у функціях, що не повертають значення; для функції, що повертає значення, результат може бути приведений до типу void: це служить вказівкою компілятору, що значення, що повертається навмисно ігнорується
Використання структур Відмінено вимогу унікальності імен членів структур і об'єднань; структури можуть передаватися у вигляді аргументів функцій і повертатися функціями, а також привласнюватися іншим структурам того ж типу
Оголошення функцій Оголошення функції може включати список типів аргументів, на підставі якого компілятор визначає число і тип аргументів
Шістнадцяткові числа Шістнадцяткове число повинне починатися з позначення \х, за яким слідує декілька шістнадцяткових цифр (0-9, а-f, A-F); наприклад, десятковому числу 16 відповідає шістнадцяткове \х10 (допускається також запис 0x10)

 


Информация о работе «Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 16544
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
55929
1
0

нт розподілу завдань і відповідальності між виконавцями в процесі розробки ПЗ. 3. Короткий опис UML Підсумую, UML ( Unified Modeling Language — уніфікована мова моделювання) — мова графічного опису для об'єктного моделювання в області розробки програмного забезпечення. UML є мовою широкого профілю, це відкритий стандарт, що використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі ...

Скачать
132733
6
24

... адміністратор локальної мережі, який є у штатному розкладі і займається усіма проблемами, зв’язаними з комп’ютерами. Рисунок 1.2 – Функціональна схема автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки Метою розробки АРМ є - скорочення часу обробки оперативних даних, зменшення кількості помилок при обробці інформації. Основні функціональні вимоги до розроблюваного автоматизованого ...

Скачать
206879
0
16

... . Механізм переривань забезпечує ефективна взаємодія пристроїв уведення-висновку з мікропроцесором. Переривання цікавлять нас тому, що обробка переривань - це прерогатива програмування на мові асемблера. У високорівневих мовах відсутні засоби роботи з перериваннями на машинному рівні. Переривання звичайно викликаються зовнішніми пристроями. Переривання сигналізує мікропроцесору, щоб він призупинив ...

Скачать
62948
7
15

... DELETE для зміни вмісту бази даних. Найпростіший спосіб створення SQL-операторів для використання з об’єктами DAO- створення запиту з Microsoft Access, збереження в базі даних та доступ до нього за допомогою об’єкта QueryDef. Visual C++ запезпечує інтенсивну підтримку для побудови застосувань DAO за допомогою майстера AppWizard. В додаток до ODBC майстер AppWizard дозволяє створювати застосування ...

0 комментариев


Наверх