Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Вступ

Професійно-технічна освіта – це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни.

Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як основна форма планомірної підготовки кваліфікованих робочих кадрів і стала високим фактором формування політичних, моральних якостей робітників. Сучасні профтехучилища покликані готувати кваліфікованих робітників, здатних до швидкої зміни праці в умовах постійного технічного процесу, які володіють суміжними професіями, здатних працювати в бригадах і швидко адаптуватися на підприємствах у процесі виробництва.

Нажаль, зараз країна переживає кадровий брак, або і взагалі його дефіцит. Тому підготовка кваліфікованих робітників повинна стати однією з основних задач у стратегії розвитку нашої держави; це одна з основних педагогічних проблем.

Одним із способів вирішення педагогічних проблем є педагогічне проектування, суть якого полягає в попередньому (випереджаючому) моделюванні шляхів їх вирішення, визначення варіантів реалізації та корекції цих рішень у реальній практиці. Педагогічне проектування на різних етапах інноваційного процесу є передумовою, умовою і результатом інноваційної діяльності.

У ході інноваційного процесу педагогічне проектування сприяє усвідомленню потреби і можливості нововведень, вивчення запитів педагогічного середовища, конкретної особистості.

Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.

Об’єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

– виявити роль і місце учбової дисципліни «Текстові процесори» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;

– визначити міжпредметні зв’язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;

– скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»;

– розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;

– виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»;

– розробити порядок організації і методику теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»;

– дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.1. Аналіз учбової документації

 

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни

Навчальна дисципліна «Текстові процесори» є професійно-технічною.

Мета дисципліни: навчити студентів теоретичним а практичним основам роботи в текстовому процесорі Word.

Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Програмою дисципліни передбачено вивчення основних навичок роботи з документами в текстовому процесорі Word, маніпуляції з текстовими фрагментами, застосування базових засобів форматування.

За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи – 60 годин, на самостійні роботи – 70 годин.

Студенти повинні знати:

·          Маніпуляції з текстовими фрагментами: виділення, видалення, копіювання, переміщення. Використання буфера обміну Office. Скасування, повернення і повтор дій.

·          Форматування тексту: вибір шрифту, накреслення, застосування ефектів, настроювання інтервалу і т.д.

·          Оформлення абзаців: вирівнювання, відступи, інтервали.

·          Додавання границь і заливання.

·          Попередній перегляд і печатка документа.

·          Стильове форматування документа: застосування убудованих стилів, створення нових стилів.

·          Перевизначення стилів.

·          Пошук і заміна тексту.

Студенти повинні вміти:

·          Створювати маркіровані, нумеровані і багаторівневі списки.

·          Використовувати табуляції.

·          Працювати зі схемою і структурою документа.

·          Створювати таблиці. Додавати і видаляти рядки і стовпці. Зміна ширини стовпців і висоти рядків. Об’єднання осередків.

·          Форматувати таблиці. Перевертати текст в осередках. Автоформатувати.

·          Перетворювати текст в таблицю і таблиці в текст.

·          Сортувати текст.

·          Пересилати документ по електронній пошті.

·          Зберігати документ у виді Web-сторінки.

·          Підготовлювати і печатати конверти та наклейки.

·          Працювати в режимі Виправлень. Вставляти примітки. Порівнювати документи і об’єднувати виправлення.


Информация о работе «Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 49928
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
57688
5
5

... і господарства і ін. Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні. В таблиці 1.5 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw» Таблиця 1.5 – Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу. Кабінети Лабораторії 1. Основ програмування. 2. ...

Скачать
52869
7
5

... ія (10 хв.) 3.Актуалізація (20 хв.) 4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.) 5.Видача д/з. (5 хв.) Вхідний контроль Стенди, плакати, дошка. Урок №2 Робота в локальній мережі. Формування знань з роботи в комп’ютерній мережі. Комбінований урок 1.Організаційний момент (3хв.) 2. Мотивація (5хв) 3. Актуалізація знань (7хв). 4. Повідомлення нових знань (40 хв.). 5. Закріплення матері ...

0 комментариев


Наверх