Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»

1. Підручники:

а) Власов К., Вадим К. Total Commander: эффективная работа с файлами и архівами. – СПб.: Питер, 2009. – 752 с.

Докладно, з численними прикладами, описані всі можливості програми Norton Commander – як базові, так і розширені. Виклад побудований так, що спочатку даються самі елементарні знання, вводяться основні терміни, потім розповідається про більш складні функції. Розглядаються також маловідомі сторони практичного виконання програми, у тому числі різні секрети і спеціальні прийоми.

Тема розглянута у главі 2 «Файловая система: термины и понятия» підглаві «Каталоги и файловая структура».

б) Козловський Е. Norton Commander 4.0. – СПб.: ABF, 2002. – 144 с.: ил.

Підручник вчить працювати з найбільш поширеною, четвертою версією програми. Книга забезпечена більш ніж сімдесятьма ілюстраціями. Після прочитання підручник може служити довідником по Norton Commander, так як забезпечен докладним змістом і алфавітним індексом.

Тема розглянута у главі 4 «Работа с каталогами».

2. Навчальний посібник:

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя – М.: Инфра-М; издание 7-е, 1998. – 476 с.: ил.

Посібник містить докладний і доступний для початківців опис можливостей комп’ютерів, їх пристроїв, програм, локальних і глобальних мереж, методика правильної роботи в середовищі DOS і Windows, способів використання найбільш популярних і корисних програм: Norton Commander, Norton Utilities, Dr. Web, Norton Backup, Norton AntiVirus і т.д. Для досвідчених користувачів призначені глави про конфігурацію DOS і Windows, захист від комп'ютерних вірусів, забезпечення зберігання даних тощо. Посібник буде корисний для початківців і для досвідчених користувачів IBM PC-сумісних комп'ютерів.

В даному посібнику тема розглянута у частині 4 «Norton Commander».

3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.

4. План-конспект уроку.

5. Поурочно-тематичний план.

1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.

Як учбово-виробничі бази можуть виступати:

·          учбово-виробничі майстерні;

·          учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;

·          учбові полігони;

·          учбові господарства і ін.

Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.

В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»

Таблиця 1.6 – Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу.

Кабінети Лабораторії

1. Інформатики.

2. Інженерної графіки.

3. Теоретичної механіки.

4. Охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Курсового та дипломного проектування.

6. Стандарт. та метрології.

1. Інформаційних та комп’ютерних технологій.

2. Програмного забезпечення та комп’ютерної графіки.

3. Теоретичних основ електротехніки.

4. Електроніки і мікропроцесорів.

5. Автоматизації ПК та АСУ.

6. Електричних вимірів.

7. Технічних засобів ІС.

1.8 Висновок

В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:

·          аналіз учбового плану;

·          аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;

·          розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.

На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».

 

 


2. Організація і методика уроку обраної теми

 

Тема: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»

Ціль: познайомити учнів з навичками роботи у програмі-оболонці Norton Commander.

Задачі:

1) Освітні:

• практичне застосування вивченого матеріалу;

• закріплення знання загальних принципів роботи з файлами у Norton Commander;

• формування вмінь та навичок роботи с дисками та каталогами у програмі Norton Commander;

• формування уявлення про навігацію у середовищі Norton Commander.

2) Розвиваючі:

• розвиток здатності логічно міркувати, робити евристичні висновки;

• розвинути вміння застосовувати отримані знання для створення власної структури файлів.

3) Виховні:

• виховання інформаційної культури;

• виховання творчого підходу до роботи, бажання експериментувати;

• професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.

Тип уроку: комбінований урок.

Методи навчання: словесний, наочний, практичний.

• наочні: інструкційна програма;

• словесні: розповідь, бесіда;

• фронтальне опитування;

• методи контролю.

Дидактична забезпечення:

• персональний комп’ютер;

• програма-інструкція;

• Norton Commander;

План уроку:

I. Організаційний момент (2–3 хв.):

• привітання;

• перевірка присутніх;

• перевірка готовності до заняття.

II. Актуалізація знань (5–7 хв.):

• перевірка пройденого матеріалу;

• підсумки актуалізації (оцінки, які отримали з тестування);

• мотивація навчальної діяльності.

III. Вивчення нового матеріалу (25–30 хв.):

• оголошення теми і цілей заняття тема сьогоднішнього уроку;

• пояснення нового матеріалу;

• робота студентів із програмою-інструкцією разом з викладачем.

IV. Самостійна робота студентів (15–20 хв.):

IV. Закріплення матеріалу (10–15 хв.):

Питання для самоконтролю:

• Що таке каталог?

• Як виконати створення нового каталогу?

• Як перейменувати або перемістити каталог?

• Як виконати його видалення?

V. Підсумки уроку (5–7 хв.):

• підбиття підсумків

• виставлення оцінок

VI. Видача домашнього завдання (2–3 хв.)

Література:

1)         Власов К., Вадим К. Total Commander: эффективная работа с файлами и архівами. – СПб.: Питер, 2009. – 752 с.

2)         Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя – М.: Инфра-М; издание 7-е, 1998. – 476 с.: ил.

Хід уроку:

I. Організаційний момент

• привітання;

• перевірка присутніх;

• перевірка готовності до заняття.

II. Актуалізація знань

На попередніх заняттях ми розглянули роботу з файлами у середовищі Norton Commander. Перевіримо ваші знання і домашню роботу, пройшовши тестування (Додаток 1).

На столі у кожного з вас є листок із тестовими питаннями. Дістаньте аркуші, запишіть на них своє прізвище і пройдіть тест.

Оголошення оцінок з тестування.

Запишіть, будь ласка, в зошитах число та тему сьогоднішнього заняття: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».

Найперша задача будь-якого файл-менеджера – робота з об’єктами файлової системи. А це не тільки файли і каталоги, але й фізичні носії інформації (жорсткі диски, дисководи), а також логічні диски на постійних і змінних носіях.

Вміння працювати з дисками та каталогами – одна з основ роботи з Norton Commander, так як на дисках зберігається необхідна інформація, а каталоги здатні наочно відобразити їх вміст.

III. Вивчення нового матеріалу

На робочому столі вашого комп’ютера знаходиться виконуючий файл «Робота з дисками та каталогами». Відкрийте його.

Каталог – це спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів і відомості про них. Файл знаходиться в каталозі, якщо в ньому зберігається його ім'я. У каталозі може зберігатися ім’я іншого каталогу, що називається підкаталогом.

Каталог, з яким в даний момент працює користувач, називається поточним. Зараз поточний каталог – кореневий.

Створити новий підкаталог можна за допомогою клавіші F7 або команди Make directory меню. Слідуючи інструкціям симулятора, виконайте створення нового каталогу.

В результаті був створений новий каталог.

Для більш повного і легкого подання вмісту поточного диска можна вивести дерево його каталогу в одній з панелей.

Для цього використовується режим Tree меню Left або Right. Зараз поточний диск D – команда Tree дозволить отримати дерево каталогів цього диску.

Для швидкого переходу в інший каталог використовується команда NCD меню Commands. Передбачена можливість швидкого переходу в інший каталог, для чого потрібно ввести його ім’я. Слідуйте інструкціям симулятора.

Для перейменування каталогу використовується команда Rename or move меню Files або функціональна клавіша F6. Слідуючи інструкціям симулятора, виконайте перейменування каталогу.

Для видалення каталогу з диска використовується команда меню Delete меню Files або функціональна клавіша F8. Слідуючи інструкціям симулятора, виконайте видалення каталогу.

IV. Самостійна робота студентів.

Тепер самостійно, без допомоги симулятора виконайте роботу по створенню, перейменуванню та видаленню декілька каталогів. Структуру а ієрархію розробити самостійно.

IV. Закріплення.

Питання для самоконтролю:

• Що таке каталог?

• Як виконати створення нового каталогу?

• Як перейменувати або перемістити каталог?

• Як виконати його видалення?

V. Підсумки уроку.

• підведення підсумків;

• виставлення оцінок.

Дякую за урок.

VI. Домашнє завдання

• Повторити матеріал сьогоднішнього завдання.

• Козловський Е. Norton Commander 4.0. – глава 4.

 

 


3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Роль майстра виробничого навчання
у формуванні учнівського колективу

 


Информация о работе «Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 47026
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
49928
4
0

... в підготовки молодшого фахівця; ·          розробка фрагмента поурочно-тематичного плану. На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»2. Організація і методика уроку обраної теми   Тема: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word» Ціль: ...

Скачать
225314
2
0

... раза. В силу специфичности информации схемы определения количества информа­ции, связанные с ее содержательной стороной, оказы­ваются не универсальными. Универсальным оказывается алфавитный подход к измерению количества информации. В этом подходе сообщение, представленное в какой-либо знаковой системе, рассматривается как совокупность сообще­ний о том, что заданная позиция в последовательнос­ти ...

0 комментариев


Наверх