Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.

Термін навчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки на базі повної загальної середньої освіти.

Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.

У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:

1) професійно-технічний – 1836 годин;

2) загально-технічний – 1998 година;

3) загальноосвітній – 2340 години.

Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інтелетуалоємкості професійної підготовки.


 – час, що відводиться на теоретичне навчання;

 – час, що відводиться на практичне навчання.

Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:

, де

 – час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;

 – час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;

 

1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

Дисципліна: Операційні системи

Час на вивчення: 162 години.

Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін. Основною метою освоєння дисципліни є систематизація знань про основи організації сучасних мультіпроцессних операційних систем (ОС).

Курс досліджуваної дисципліни включає 3 розділи. Перший розділ знайомить студентів з загальними відомостями про операційну систему MS DOS. Другий розділ розглядає загальні відомості про програму-оболонку Norton Commander та її можливості. У третьому розділі розглядаються загальні відомостями про роботу з операційними системами Windows 9x, ХР та Linux, розглядає призначення цих операційних систем та їх функції.

Виклад тем проводиться за наступною логічною структурою:

·          написання та вивчення нових понять з даної теми,

·          закріплення знань, умінь і навичок на практичних і лабораторних заняттях.

Для подальшого дослідження вибираємо тему «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».

Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для:

• виховання інформаційної культури;

• практичне застосування вивченого матеріалу;

• закріплення знання загальних відомостей про програму-оболонку Norton Commander та її можливостей;

• формування уявлення про роботу програми як важливої, корисної та широко застосовується на практиці структури.

1.4 Міжпредметні зв'язки

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.

Таблиця 1.2 – Типи і види міжпредметних зв'язків

Тип зв'язку Вид зв'язку
1. Учбового матеріалу, що вивчається за змістом

1. По використовуванню знань вчаться з інших предметів.

2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах.

3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах.

4. По відбору матеріалу, що вивчається.

5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах.

2. По формованих уміннях

1.   По уміннях планування.

2.   По інтелектуальних уміннях.

3.   По практичних уміннях.

4.   По уміннях працювати з книгою.

5.   По організаційних уміннях.

3. По методах і засобах навчання.

1.   По методах і методичних прийомах.

2.   По засобах навчання.

Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 – Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»

Дисципліна Питання
1. Програмне забезпечення інтелектуальних систем 1. Програмне забезпечення інформаційних систем і його основні характеристики.
2. Прикладні програми

1. Робота з файлами та папками.
Створення, копіювання, перенесення, видалення файлів і ярликів. Відновлення видалених файлів. Пошук файлів і папок.

3. Основи інформаційних технологій. 1. Знакомство с DOS и оболочками NORTON COMMANDER и WINDOWS.

 

1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Основним плануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичний план. Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку.

Тема уроку – це його головна думка; зміст – основні питання, що виражають єство учбового матеріалу.

Мета уроків при підготовці до теми намічається орієнтовно.

В поурочно-тематичному плані фіксуються основні об'єкти матеріально-технічного оснащення по кожному уроку. Він є, як правило, довготривалим документом, розрахованим на 4–5 років.

Іноді в поурочно-тематичному плані фіксуються і інші підготовчі елементи організації:

·          позакласні заходи;

·          види кружків роботи по предмету;

·          завдання що вчаться по виготовленню учбово-наочних посібників.

Досвід показує, що застосування поурочно-тематичного планування забезпечує більш високу якість учбово-виховного процесу.

Тема: «Програма-оболонка Norton Commander».

Кількість годин на дисципліну: 1072 години.

Підтема теоретичного навчання: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».

Таблиця 1.5 – Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Операційні системи»

№ уроку Тема і короткий зміст матеріалу Мета уроку Методична характеристика і особливості проведення уроку Види контролю Учбово-матеріальне оснащення

Урок №1

1. Загальні відомості а можливості NC.

2. Вміст панелі NC. Керування панелями, переміщення по дереву каталогів.

Познайомити з призначенням і структурою NC.

Урок повідомлення нових знань:

1. Організаційний момент (5 хв.)

2. Мотивація (5 хв.)

3. Актуалізація (10 хв.)

4. Повід.лекційного матеріалу (20 хв.)

5. Видача д/з. (5 хв.)

Вхідний контроль Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.

Урок №2

1. Робота з файлами. Перегляд файлів. Редагування, копіювання, перейменування, пошук, створення файлів.

2. Робота з каталогами.

Формування навиків роботи з файлами а каталогами у NC.

Комбінований урок

1. Організаційний момент (3 хв.)

2. Мотивація (5 хв)

3. Актуалізація знань (7 хв).

4. Повідомлення нових знань (40 хв.).

5. Закріплення матеріалу (25–30 хв.)

6. Видача д\з (5 хв.)

Вхідний контроль, фронтальне опитування, індивідуальне опитування Дошка, індивідуальні завдання.

Урок №3

1. Обслуговування дисків засобами DOS: перевірка, форматування, дефрагментація. Познайомити з можливостями роботи з DOS.

Урок повідомлення нових знань:

1. Організаційний момент (5 хв)

2. Мотивація (5 хв)

3. Актуалізація (10 хв)

3. Повід. лекційного матеріалу (20 хв.).

4. Видача д/|з (5 хв.)

Вхідний контроль. Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.

Урок №4

Контрольне заняття

Перевірити знання в учнів по минулій темі. Виховати уважність, сумлінність, відповідальність.

Розвинути професійні і пізнавальні інтереси, пам'ять, послідовне та логічне мислення.

Урок контролю знань:

1. Організаційний момент (3 хв.)

2. Вхідний інструктаж (10 хв.)

3. Контрольна робота (45 хв.)

4. Завершальний інструктаж (10 хв.).

Програмований контроль Картки по варіантах

Информация о работе «Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 47026
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
49928
4
0

... в підготовки молодшого фахівця; ·          розробка фрагмента поурочно-тематичного плану. На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»2. Організація і методика уроку обраної теми   Тема: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word» Ціль: ...

Скачать
225314
2
0

... раза. В силу специфичности информации схемы определения количества информа­ции, связанные с ее содержательной стороной, оказы­ваются не универсальными. Универсальным оказывается алфавитный подход к измерению количества информации. В этом подходе сообщение, представленное в какой-либо знаковой системе, рассматривается как совокупность сообще­ний о том, что заданная позиция в последовательнос­ти ...

0 комментариев


Наверх