Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Бізнес-план на відкриття перукарні

23539
знаков
24
таблицы
0
изображений
Резюме

Гарна зачіска є невід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження. Проте, на сьогодні дуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги по оформленню зачісок. Саме тому створення перукарні “Престиж” в с. Дермань забезпечить надання якісних послуг населенню.

Метою даного бізнес-плану є відкриття перукарні „Престиж” в с. Дермань Здолбунівського району. Підприємство засноване на приватній формі власності і функціонує на новостворених потужностях. Воно має власника, який є одночасно перукарем і директором перукарні.

Перукарнею будуть надаватися високоякісні послуги за помірними цінами, буде встановлено систему знижок на даний вид послуг.

При створенні перукарні було залучено 5113 грн., з яких 2113 грн. - власні кошти, 3000грн. - кредит, який надасть „Ощадний банк” м. Здолбунова під 21% річних на 1 рік.

Вже на початковому етапі діяльність перукарні є ефективною і прибутковою. Проста норма прибутковості становить 2,22 грн. Середній рівень рентабельності становить 78%. Розрахувавши термін окупності ми очікуємо повернути вкладений капітал за 5 місяців.

Точка беззбитковості становить 54%. Це означає, що така частка доходу, який буде отриманий перукарнею протягом року піде на покриття фіксованих витрат. Для того, щоб підприємство було беззбитковим у перший рік своєї діяльності необхідно отримувати прибуток у розмірі 14366,16 гривень.

Процедура дисконтування дозволяє максимально врахувати інфляцію, ризики та альтернативну вартість капіталу. Ставка дисконту становить 40,5%

Визначивши чисту теперішню вартість, яка становить 8797,61, робимо висновок, що проект є прибутковим і прийнятним.

Оцінюючи ризики робимо висновок, що основну увагу необхідно приділити комерційним ризикам.

Відкриття перукарні і надання перукарських послуг в селі Дермань є інвестиційно привабливою діяльністю. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні не існує конкуренції, тим самим забезпечується прибутковість інвестицій в галузі.

Маркетингова програма

Гарна зачіска є невід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження. Проте, на сьогодні дуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги по оформленню зачісок. Саме тому створення перукарні “Престиж” в с. Дермань забезпечить надання якісних послуг населенню.

У с. Дермань проживає близько 3000 жителів. Однак, закладу, який би надавав такі послуги не існує. Тому жителям доводиться доїжджати за декілька кілометрів до найближчої перукарні.

Створення перукарні дозволить одержувати постійно стабільний прибуток протягом всього року.

Слід врахувати і той факт, що в селі є 2 школи, з яких щорічно випускається 50-60 учнів (вечірні зачіски). Також в селі проживає значна частина молоді, що дозволить отримувати сезонний прибуток в період весіль.

Таким чином, створення перукарні “Престиж” в с. Дермань є обґрунтованим і дозволить отримувати прибутки.

Метою діяльності підприємства є одержання найвищого прибутку при мінімальних витратах, а також надання якісних послуг та задоволення потреб споживачів.

Відкриття перукарні і надання перукарських послуг в селі Дермань є інвестиційно привабливою діяльністю. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні не існує конкуренції, тим самим забезпечується прибутковість інвестицій в галузі.

Для того, щоб отримувати постійний прибуток перукарнею будуть надаватись такі послуги:

Жіночі, чоловічі та дитячі стрижки.

Весільні та святкові зачіски.

Фарбування, мелірування, колорування волосся за сучасними технологіями.

Підбір зачіски або стрижки за журналом.

Для структурного аналізу обраної галузі необхідно застосувати SWOT-аналіз, вивчити слабкі і сильні сторони нового бізнесу, а також невикористані можливості і загрози його існування.

Таблиця 1. SWOT-аналіз перукарні „Престиж”

Можливості Загрози

Можливість надання якісних послуг завдяки сучасним технологіям.

Розширення асортименту послуг в процесі діяльності.

Поява на ринку конкурентів і в результаті цього зменшення прибутковості.

Даний вид діяльності має дещо сезонний характер.

Сильні сторони Слабкі сторони

Послуги, що будуть надаватись є високоякісними завдяки застосуванню засобів з натуральної сировини.

Відсутність на ринку конкурентів.

Вигідне розташування (в центрі села).

Ціни на послуги будуть помірними.

Надання перукарями консультацій клієнтам щодо вибору зачіски або стрижки.

Розташування перукарні в сільській місцевості.

Зменшення прибутковості взимку.

Віддаленість від постачальників.

З таблиці 1 можна побачити, що в SWOT - аналізі перукарні переважають сильні сторони, що допоможе обґрунтувати відкриття перукарні в селі Дермань.

Для вибору та обґрунтування конкурентної стратегії діяльності доцільно застосувати стратегію диференціації. Цей вибір можна обґрунтувати, здійснивши сегментацію ринку.

Таблиця 2. Сегментація ринку

Потреби

Групи

клієнтів

Функціональні Комунікаційно-промоційні Фінансові
Ціна Якість Знижка 10% на початку діяльності Послуги на дому Знижки за комплексні послуги (більше 2-х) Знижки постійним клієнтам

1. Жінки:

15-35 років

35-45 років

після 45 років

2. Чоловіки:

15-35 років

після 35 років

Х

О

X

X

X

X

-

Х

O

O

O

Х

Х

X

X

X

X

-

Х

X

О

-

Х

X

O

Х

Х

X

X

X

X

Х - реально існуючий сегмент

О - частковий сегмент

Дана стратегія дасть змогу створити певний імідж послуг, які будуть надаватись.

Недоліком стратегії диференціації є те, що дана стратегія збільшує витрати, але цьому можна запобігти за рахунок того, що клієнти, за бажанням, зможуть використовувати власні засоби для фарбування, укладки волосся (фарба, гель, мус тощо).

Ціни на перукарські послуги будуть помірними. Однак, поряд з цим буде застосовуватись система знижок:

знижка 10% на послуги на початковому етапі діяльності перукарні;

знижка за комплексні послуги (якщо більше двох послуг) - 15%;

знижки постійним клієнтам - 5%.

Таким чином, можна обґрунтувати обсяги реалізації послуг, наданих перукарнею за два роки.

Таблиця 3. Розрахунок виручки від реалізації послуг

№ п/п

Перелік

послуг

I квартал, грн. II квартал III квартал IV квартал

Всього за

1 рік, грн.

Всього за 2 рік, грн.

Кіль-

кість,

шт.

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

1.

Дитячі

стрижки

72 4 288 260 236 300 1084 1301
2.

Жіночі

стрижки

140 6 840 720 648 696 2904 3485
3.

Жіночі

зачіски

130 20 2600 2060 2500 2000 9160 10992
4. Укладка волосся 114 5 570 490 540 560 2160 2592
5. Фарбування та меліру-вання волосся 50 30 1500 1200 1230 1260 5190 6228
6. Хімічна завивка 46 27 1242 1242 972 1215 4671 5605
7.

Чоловічі

стрижки

65 5 325 410 300 400 1435 1722
Всього 7365 6382 6426 6431 26604 31925

Оскільки в селі Дермань проживає близько 3000 чоловік населення, то як видно з таблиці попит на перукарські послуги є значним і в результаті реалізації послуг виручка також є значною, але в деякій мірі на неї впливають сезонні коливання.

На початковому етапі діяльності нами буде розроблена невелика рекламна компанія, яка буде складатись з:

оголошень на дошках об’яв, на що буде витрачено 10 грн.;

вивіски, на створення якої буде виділено 180 грн.;

візиток клієнтам - на суму 20 грн.

Плануючи діяльність по відкриттю перукарні, ми використали метод аналогії. Для прикладу ми дослідили діяльність перукарні, яка знаходиться в с. Будораж, Здолбунівського району. Перукарня має конкурентів, але отримує значні прибутки. Проаналізувавши діяльність даної перукарні, можна передбачити, що діяльність нашої перукарні буде більш успішною, оскільки ми не маємо конкурентів, с. Дермань розташоване ближче до міста та кількість населення є більшою.

Виробнича програма

Перукарня “Престиж” буде розміщена у приміщені, яке розташоване в центрі села Дермань. Приміщення буде взято в оренду. Поблизу нього знаходиться школа, завдяки чому буде більший попит на перукарські послуги. Для створення перукарні буде залучено 2113грн. власних коштів, а також кошти, взяті в кредит. Перед відкриттям перукарні буде проведено ремонт приміщення і закуплено необхідне обладнання.

Будуть здійснені наступні витрати на ремонт (таблиця 4):

Таблиця 4. Розрахунок витрат на ремонт

п/п

Показник Кількість Вартість, грн. Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Обої, рулони

Касатони, м2

Лінолеум, м2

Фарба біла, л

Жалюзі, м2

Лампи денного освітлення, шт.

Встановлення сигналізації

Вивіска, шт.

Оплата роботи

Відро для сміття, шт.

Щітка для прибирання, шт.

12

21

21

3

2

3

1

1

1

1

1

28

7

17

26

35

75

985

180

600

20

25

336

147

357

78

70

225

985

180

600

20

25

Всього 3023

Подамо перелік основних засобів, необхідних для діяльності перукарні.

Таблиця 5. Перелік основних засобів

п/п

Перелік основних засобів Кількість, шт. Ціна, грн. Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

Журнальний столик

Тумбочки

Стільці

М’який куточок

Дзеркала

Сушка

1

2

2

1

2

2

80

60

125

180

150

150

80

120

250

180

300

300

Всього 1230

В процесі використання основних засобів їх вартість зменшується в результаті зношення. Тому необхідно на основні засоби здійснити нарахування амортизації. В даному випадку найкращим способом визначення амортизаційних відрахувань, на нашу думку, є прямолінійний метод. Амортизація за цим методом визначається за формулою:

А = Ва/Тп, де

А - річна сума амортизації;

Ва - вартість, що амортизується;

Тп - термін корисного використання основних засобів.

Розрахунок суми амортизації за квартал визначається діленням річної суми амортизації на чотири.

Розрахунки величини амортизаційних відрахувань подано у таблиці 6.


Таблиця 6. Визначення амортизації

№ п/п Перелік основних засобів Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Вартість, що амортизується, грн. Термін корисного використання, рік. Річна сума амортизації, грн. Сума амортизації за другий рік, грн.
1 Журнальний столик 80 20 60 12 5 5
2 Тумбочки 120 20 100 10 10 10
3 Стільці 250 50 200 9 22,22 22,22
4 М’який куточок 180 60 120 12 10 10
5 Дзеркала 300 - 300 12 25 25
6 Жалюзі 70 - 70 10 7 7
7 Лампи денного освітлення 225 - 225 8 28,14 28,14
8 Сушка 300 - 300 4 75 75
Всього 182,36 182,36

Виробнича програма вимагає розрахунку виробничих витрат, а саме ро вартості сировини, витрати на заробітну плату, розрахунок постійних і змінних витрат тощо.

Таблиця 7. Розрахунок оборотних фондів

№ п/п Показник Вартість, грн. /од.

Кількість,

шт.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Перукарські набори:

щіток для волосся

ножиць

бігудів

Плойка

Плойка “Гофре"

Машинка для стрижки

Фартушки

Накидки

Рушники

Пульверизатор

Мус

Лак для волосся

Гель для волосся

Шампунь

Чоловічий одеколон

Шапочки для мелірування

Фольга

Лезо

Прищепки для волосся

35

95

38

15

60

50

13

20

2

4,5

7

10

4,5

6

10

10

2

9

2

2

2

1

2

1

1

2

2

4

2

5

6

2

2

1

2

50

1

10

70

190

38

30

60

50

26

40

8

9

35

60

9

12

10

20

100

9

20

Всього 796

Для ефективної діяльності перукарні необхідно розрахувати потребу в оборотних фондах по кварталах.

Таблиця 8. Розрахунок потреби оборотних фондів

№ п/п Перелік оборотних фондів Сума, грн. За перший рік За другий рік

І квартал

05-07

ІІ квартал

08-10

ІІІ квартал

11-01

ІV квартал

02-04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Перукарські набори:

щіток для волосся

ножиць

бігудів

Плойка

Плойка “Гофре"

Машинка для стрижки

Фартушки

Накидки

Рушники

Пульверизатор

Мус

Лак для волосся

Гель для волосся

Шампунь

Чоловічий одеколон

Шапочки для мелірування

Фольга

Лезо

Прищепки для волосся

70

190

38

30

60

50

26

40

8

9

35

60

9

12

10

20

100

9

20

56

120

13,5

6

80

8

56

100

9

6

10

20

120

45

5

49

80

9

6

80

10

20

115

190

38

30

60

50

26

40

16

14

196

360

40,5

30

20

40

380

19

40

138

228

46

18

72

60

31

48

19

17

235

432

49

36

24

48

456

23

48

Всього 796 275,5 329 304 1704,5 2028

Витрати на заробітну плату будуть розраховуватись, виходячи із кількості працівників та середньої заробітної плати. Оскільки підприємство сплачуватиме єдиний податок у розмірі 40 грн., то нарахування на заробітну плату будуть здійснюватись у розмірі 50 відсотків від єдиного податку на кожного найманого працівника, але будуть сплачуватись разом з єдиним податком.

Розрахунок витрат на заробітну плату подано у таблиці 9.

Таблиця 9. Витрати на заробітну плату працівників

Назва категорій працюючих Потреба, чол. Витрати на заробітну плату, грн.
Перукар 1 450
Директор (за сумісництвом перукар) 1 450
Всього 900

Виходячи з усіх вище приведених розрахунків необхідно визначити поточні витрати на виробничу програму.

Таблиця 10. Розрахунок поточних витрат на виробничу програму

Статті витрат Сума витрат по кварталах, грн. Сума витрат за 1 рік, грн. Сума витрат за 2й рік, грн.
І ІІ ІІІ ІV

Сировина і матеріали

Зарплата

Комунальні послуги

Реклама

Амортизація

Відсоток за кредит

Реєстрація

Оренда приміщення

Санстанція

796

2700

12

30

45,59

144,38

34

252

80

275,5

2700

12

45,59

105,01

252

80

329

2700

40

45,59

65,63

252

80

304

2700

40

45,59

26,26

252

80

1704,5

10800

104

30

182,36

341,28

34

1008

320

2028

11000

125

36

182,36

1210

384

Виробнича собівартість 4093,97 3470,1 3512,22 3447,85 14524,14 14965,36

Оскільки метою виробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу та оцінка ефективності основних виробничих фондів і оборотних фондів, то на підставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат потрібно розрахувати прибуток та рівень рентабельності виробничих витрат.

Розрахунок прибутку та рівня рентабельності подано у таблиці 11.

Таблиця 11. Розрахунок показників прибутку та рентабельності

Показник, грн. Сума по періодах, грн. За 1 рік За 2 рік
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал

Виручка

Виробнича собівартість

Валовий прибуток

Єдиний податок

Чистий прибуток

Рівень рентабельності

7365

4093,97

3271,03

180

3091,03

0,76

6382

3470,1

2911,9

180

2731,9

0,79

6426

3512,22

2913,78

180

2733,78

0,78

6431

3447,85

2983,15

180

2803,15

0,81

26604

14524,14

12079,86

720

11359,86

0,78

31925

14965,36

16959,64

720

16239,64

1,09

На основі проведених розрахунків прибутку та рентабельності можна сказати, що прибуток перукарні буде значним, оскільки рівень рентабельності знаходиться в середньому в межах 78%. Вже на початковому етапі діяльність перукарні є ефективною незважаючи на великі витрати. Ефективність діяльності забезпечується завдяки значному попиту на перукарські послуги та зацікавленості клієнтів.

Організаційний план

Перукарня “Престиж” буде створена у формі приватного підприємства. Перевагами вибору даної юридичної форми є спрощена система оподаткування, незначні витрати на управління тощо. Позитивним є також те, що підприємство сплачуватиме єдиний податок. Недоліком цієї юридичної форми є те, що податкові пільги і державні субсидії надаються, як правило, тільки юридичним особам та перевага надається кредитними установами у більшій мірі юридичним особам.

У перукарні буде працювати два перукарі, що дасть змогу своєчасно надавати послуги клієнтам та не створювати черги. Один з перукарів є власником перукарні, а також виконує обов’язки директора, що дасть змогу зменшити витрати на заробітну плату.

Організаційну структуру персоналу перукарні можна зобразити наступним чином:

Підбір працівників буде проводитись серед молодих осіб, що проживають в с. Дермань, які закінчили навчальні заклади чи спеціалізовані курси перукарів і мають досвід роботи 1 рік та потребують роботу.

Працівники повинні бути висококваліфіковані, творчі особи, повинні мати відповідні вміння і навички стосовно надання перукарських послуг. Заробітна плата працівникам буде виплачуватись у розмірі 450 грн. кожному. В ході діяльності перукарні буде здійснюватись стимулювання роботи працівників в залежності від отриманого прибутку.

Перукарня буде працювати 6 днів на тиждень з 9.00год. до 18.00 год. Обідня перерва буде з 13.00 до 14.00 години. Вихідний день - понеділок. У неділю передбачається встановити скорочений робочий день з 9.00 до 14.00 години.

Для того, щоб передбачити черговість по строках виконання робіт необхідно побудувати графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції (надання послуг).


Таблиця 12. Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції

Перелік заходів Місяці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Переговори з постачальниками

Переговори із кредиторами

Ремонт приміщення

Купівля і установка обладнання

Підбір кадрів

Закупівля матеріалів

Реалізація послуг

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

*

Протягом березня планується здійснити ремонт приміщення, провести переговори з постачальниками щодо купівлі обладнання, переговори з кредиторами. У квітні буде здійснено купівлю і установку обладнання, підбір кадрів та буде закуплено матеріали. В ході проведення діяльності закупка матеріалів буде здійснюватись один раз на квартал. І вже починаючи з травня буде здійснюватись реалізація послуг.

Фінансовий план

Метою фінансового плану бізнес-проекту по відкриттю перукарні “Престиж” в селі Дермань є обгрунтування необхідної суми коштів на здійснення бізнес-плану, а також довести, що капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляції будуть найбільш вигідними.

Отже, на основі вище проведених розрахунків, які стосуються основних та оборотних коштів, необхідно визначити загальну потребу в інвестиціях та формування джерел фінансування (таблиця 13).


Таблиця 13. Загальна потреба в інвестиціях та формування джерел фінансування

Актив Пасив
Потреба в інвестиціях Сума, грн. Джерела фінансування Сума, грн.

I. Основні засоби в т. ч.:

1.1 приміщення (ремонт)

1.2 обладнання

II. Оборотні кошти, в т. ч.:

2.1 запаси і затрати

2.2 грошові кошти

4256

3023

1230

860

796

64

I. Власні кошти

II. Залучені кошти, в т. ч.:

2.1 д/ст. кредити

2.2 к/ст. кредити

III. Інші джерела

2113

3000

3000

Всього потреба в інвестиціях 5113 Всього по джерелах фінансування 5113

Визначивши загальну потребу в інвестиціях та формування джерел фінансування, бачимо, що загальна вартість проекту становить 5113 грн., з яких залучено власних коштів у сумі 2113 грн., а також на відкриття перукарні “Престиж” буде залучено 3000 грн. у вигляді кредиту. Кредит буде взято у Здолбунівському відділенні ВАТ “Державний Ощадний банк України" на 1 рік під ставку 21% річних. Кредит надається на умовах щомісячної сплати основної суми боргу, яка складає 250 грн. та відсотків за кредит. Графік погашення кредиту показано у таблиці 14.

Таблиця 14. Графік погашення кредитних зобов’язань

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основна сума боргу, грн. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Відсотки за кредит, грн. 52,5 48,13 43,75 39,38 35 30,63 26,25 21,88 17,5 13,13 8,75 4,38

Визначимо різницю між грошовими надходженнями перукарні і її витратами, тобто розрахуємо величину чистих грошових потоків.


Таблиця 15. Розрахунок чистих грошових потоків

Показники Періоди
0 І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал За 1-й рік За 2-й рік

І. Грошові надходження

ІІ. Грошові витрати, в т. ч.

2.1 Капітальні витрати

2.1.1 Ремонт приміщення

2.1.2 Обладнання

2.2 Поточні витрати, в т. ч.

2.2.1 Закупівля товарів

2.2.2 Заробітна плата працівників

2.2.3 Оренда приміщення

2.2.4 Комунальні послуги

2.2.5 Реєстрація

2.2.6 Реклама

2.3 Єдиний податок

2.4 Відсотки за кредит

III. Чистий грошовий потік

IV. Графік погашення кредиту

-5113

7365

3258,88

6382

3524,51

6426

3566,63

6431

3502,26

26604

18930,78

31925

15083

Здійснивши розрахунок чистих грошових потоків, можна зробити висновок, що грошові потоки є значними і проект приймається. Для детальнішої оцінки бізнес-плану доцільно розрахувати наступні показники:

1. Проста норма прибутковості проекту. Даний показник обчислюється за формулою:

ПНП = прибуток за рік / загальна сума інвестиційних витрат

ПНП=11359,86/5113=2,22

Даний показник вказує на те, що на 1 гривню витрат припадає 2,22 гривні прибутку.

2. Простий строк окупності проекту:


Ток = загальна сума інвестиц. витрат /чистий прибуток+амортизація

Ток = 5113/ (11359,86+182,36) =0,44

Простий строк окупності проекту становить 5 місяців.

3. Точка беззбитковості:

Тбз. = постійні витрати/ (валовий доход - змінні витрати)

Тбз. = 13475,64/ (26604-1704,5) *100%=54%

Отже, 54% доходу, який буде отриманий перукарнею протягом року піде на покриття фіксованих витрат. Для того, щоб підприємство було беззбитковим у перший рік своєї діяльності необхідно отримувати прибуток у розмірі 14366,16 гривень.

Процедура дисконтування дозволяє максимально врахувати інфляцію, ризики та альтернативну вартість капіталу.

Ставка дисконту (d) - облікова ставка - 9,5%

інфляція - 11%

ставка ризику - 20%

4. Чиста теперішня вартість:

NPV = - CF0+Σ CFt/ (1+d) t =

5113+7673,22/1,405+16842/1,405² = 8797,61

Оскільки NPV є більшим 0, то проект приймається.

Оцінка ризиків

Під ризиком в бізнес-плані розуміють можливу небезпеку втрати інвестованих коштів внаслідок специфічних явищ природи або тих чи інших видів діяльності людини.

Обрана нами галузь не є виключенням, а тому і їй притаманні певні ризики. Ефективність управління ризиками в значній мірі обумовлюється їх класифікацією.

В залежності від можливого результату (наслідку) ризики можна поділити на дві великі групи: чисті та спекулятивні.

Чисті ризики означають отримання негативного або цільового результату. До них відносять:

природній - для місцевості, де буде розташована перукарня, даний ризик не є характерним, тому що природні ризики виникають в результаті стихійних лих. А так як перукарня розташована в центрі села, то рівень такого ризику є низьким;

екологічний - перукарні даний ризик непритаманний, адже її діяльність не викликає забруднення навколишнього середовища;

політичний - даний ризик частково притаманний перукарні, оскільки збільшення величини єдиного податку чи його скасування призведе до збільшення витрат підприємства і як наслідок збільшення цін і зменшення величини попиту.

Найкращим способом захисту від чистих ризиків є зовнішнє страхування.

Спекулятивні ризики можуть мати як позитивні результати, так і негативні. До даної групи ризиків можна віднести комерційні. Вони значною мірою притаманні діяльності перукарні. В свою чергу вони поділяються на:

майнові - можуть виникати в результаті втрати майна через пожежу, крадіжку, але в історії села таких не відбувалось;

виробничі - підвищення цін на сировину і матеріали; можливі в результаті інфляційних процесів.

Ризик банкрутства є незначним, оскільки попит на перукарські послуги є постійним.

Отже, найбільш значимими ризиками для даного виду бізнесу є комерційні.


Додаток

Розцінки на перукарські послуги

Стрижки

Довжина волосся
до10 см до 20 см від 20 см
Жіноча модельна 5,00 5,00 5,50-6,00
Чоловіча „Площадка”, „Бобрик” 5,00 - -
Чоловіча модельна 4,50 - -
Чоловіча під насадки №1-4 4,50 - -
Чоловіча під одну насадку 4,00 - -
Дитяча модельна (діти до 7 р) 4,00 4,00 -
На лисо 2,00 - -
Чуба 1,00 - -

Укладка волосся

до10 см до 20 см від 20 см
Феном 2,50 3,00 4,00
Щипцями 2,50 3,00 4,00
Щипцями „Гофре” 4,50 9,50 12,50
На будь-який вид бігудів 2,50 4,50 6,00-9,50

Зачіска

до10 см до 20 см від 20 см
Зачіски 5,50 6,50 7,50
Весільні 12,50-25,00
вечірня 12,50-19,00

Плетіння

„Колоски” по всій голові 6,50
„Колосок” 2,00
„Колосок" обручем 1,00
„Кошик” 3,00-4,00

Мелірування волосся

Довжина волосся
до10 см до 20 см від 20 см
На шапочку 7,50+ціна фарби 9,00+ ціна фарби 11,00+ ціна фарби
На фольгу 9,00+ ціна фарби 11,50+ ціна фарби 14,00-16,00+ ціна фарби
Пасма 7,50+ ціна фарби
Колорування 15,00 19,00 25,00
Бліки - 7,50 7,50
Балаяж (фарбування кінчиків) 7,50 7,50 7,50

Фарбування волосся

(фарбою клієнта)
до10 см до 20 см від 20 см
Фарбування волосся 4,50 5,00 5,50
В 2 кольори 7,50 7,50 8,00
Коренів 4,50

Хімічна завивка

Розчином „Локон” до10 см до 20 см від 20 см
Хімічна завивка 14,00 17,00 20,00
На пів голови 12,50
На чуба 7,50

Хімічна завивка

Розчином нім. фірми „Londa” до10 см до 20 см від 20 см
Хімічна завивка 17,00 20,00 23,00-25,00
На пів голови 16,00
На чуба 9,50

Миття голови

до10 см до 20 см від 20 см
Миття голови 0,50 2,00 2,50
Начос 1,00
Косметичні препарати: бальзам, гель, пінка, віск 0,50
Лак 0,50-3,00

Информация о работе «Бізнес-план на відкриття перукарні»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 23539
Количество таблиц: 24
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
18931
14
1

... тривалий час Окупність проекту передбачається через 3 роки. З таблиці 1 можна побачити, що в SWOT - аналізі магазину переважають сильні сторони, що допоможе обґрунтувати відкриття готелю "Гальшка". Для вибору та обґрунтування конкурентної стратегії діяльності доцільно застосувати стратегію диференціації, що дозволить розвинути сильні сторони та здобути конкурентну перевагу. Дана стратегія ...

Скачать
39772
4
16

... інсталяція технологій і навчання (ноу-хау, рецептури, бізнес-процес, програмне забезпечення): да; навчання співробітників і керівників: да; складання асортиментного ряду: да. 2. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень згідно франшизи "BEANERS" 2.1 Завдання етапу №1 2.1.1 Місія бізнесу "Мережа дитячих перукарень" Місія - це філософія й призначення, сенс і ...

Скачать
8072
6
0

та працюючі поряд люди. Її спеціалізація - надання традиційних і мало затратних послуг. Головна характеристика класичної перукарні – зручне місце розташування та зручний графік роботи. Постійні клієнти в таких місцях, як правило, користуються послугами "свого" майстра, що знає їх волосся і переваги. Вартість стрижки і укладання – близько100 грн. Дешево і без претензій. Перукарнею будуть ...

Скачать
12990
2
0

... щоб здобути більшу кількість клієнтів я буду надавати якісні послуги, максимально приділю увагу на підвищення моєї кваліфікованої майстерності. 5      Виробничий план   Для надання усього спектра перукарських послуг, мені знадобиться виробниче обладнання, перелік якого наведено у таблиці. № Найменування Кількість Ціна Сума 1 Фен 1 600 600 2 Утюжок для виправлення волосся 1 ...

0 комментариев


Наверх