Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Анотація

Даний курсовий проект присвячений розробці бази даних фільмотеки. Розглянуті оптимальні шляхи її функціонування, з допомогою розробленої бази даних.

Робота виконана на українській мові на 22 листах, містить 6 рисунків, 2 таблиці та 2 додатка.


ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 4

1 Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі 5

1.1 Обстеження функціонування фільмотеки. 5

1.2 Аналіз функціонування фільмотеки. 6

1.3 Постановка задачі 8

2 Розроблення проекту бази даних фільмотеки. 9

2.1 Розроблення концептуальної моделі 9

2.2 Розроблення специфікації програмних модулів. 9

2.3 Розроблення логічної моделі бази даних фільмотеки. 10

2.4 Розробка алгоритмів і графічних інтерфейсів програми. 11

2.5 Розробка фізичної моделі 12

2.6 Кодування і тестування. 13

3. Результат розроблення бази даних фільмотеки. 14

Висновки. 15

Список використаних джерел. 16

Додаток А.. 17

Додаток В.. 30


Вступ

На сьогоднішній день добре розвинута кіноіндустрія і якщо порівняти з минулими роками то отримати будь-який фільм чи мультфільм, котрий сподобався не становить проблеми. І тому в домашній бібліотеці може заходитися велика кількість дисків з фільмами, мультфільмами.

Тому потрібно вести облік фільмів та іншу додаткову про них інформацію. У силу великої кількості фільмів якщо вести цей облік у паперовому виді, то ця робота зводиться у досить рутинну і трудомістку процедуру. Таким чином з’являється необхідність якимось чином автоматизувати цей процес. Метою цієї курсової роботи є полегшення введення обліку інформації про фільм для домашнього користування. Шляхом розробки буде створена база даних і програмний додаток, що автоматизую процес пошуку за введеними параметрами, допоможе полегшити введення, корекцію і видалення інформації про фільми (диски), і допоможе створювати звіти.

 Для реалізації поставленої задачі буде використана СКБД Microsoft Access 2000.


1    Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі

             1.1 Обстеження функціонування фільмотеки

У багатьох з нас є своя бібліотека фільмів, я кою можуть користуватися як ми так і наші знайомі. Фільми можуть складатися з декількох частин, зберігатися як на одному так і на декількох дисках чи навіть на одному диску може зберігатися декілька фільмів. Тип носія – CD.

Інформація про фільми міститься на вкладишу до диску, де зазначено

a)   Назва фільму.

b)   Ім’я (імена) режисера (ів).

c)   Прізвище (прізвища) режисера (ів).

d)   Ім’я (імена) актора (ів).

e)   Прізвище (прізвища) актора (ів).

f)    Жанр .

Інформація про диск:

a)   Назва диску.

b)   Зміст диску.

Вашому знайомому (орендатор) потрібен фільм заданим вище атрибутом. Якщо фільм чи фільми знайдені, спочатку надається йому інформація про наявність, а потім орендатор, виходячи з наданої інформації орендує або не орендує диск/диски.

Інформація про орендатора:

a)   Прізвище.

b)   Ім’я.

c)    Телефон.

Якщо диск орендовано, тоді записується дата оренди в блокнот чи в електронний редактор.

Інформація про оренду:

a)   Дата аренди.

b)   Назва диску.

Коли диск повертає орендатор, записується дата повернення в блокнот чи в електронний редактор.

Господаря може цікавити: які фільми орендатор має та мав в користуванні.

Отже, з вище сказаного випливають такі проблеми:

1)   Незручність ведення записів о фільмах.

2)   Знайти потрібний фільм займає багато часу.

             1.2 Аналіз фільмотеки

На підставі обстеження функціонування фільмотеки проведемо аналіз за методологією нотації Йордана у вигляді ієрархій діаграм. Представимо всю інформацію у графічному виді за допомогою діаграм DFD. Спочатку розробимо діаграму 0 рівня (рис. 1). Тут представлено взаємодію зовнішніх сутностей для вирішення поставленої задачі..

Інформація від орендатора Інформація про фільм від власника

Інформація про диск

Запит за атрибутом

Інформація про фільм оренда дисків

Звіт про орендовані диски

Рисунок 1 – DFD нульового рівня функціонування фільмотеки.

Деталізуємо основні процеси DFD 0 рівня, що представлені на рисунку 2. На DFD першого рівня з‘являться наступні процеси:

Адміністрування диску

Адміністрування фільму

Реєстрування орендатора

Реєстрування оренди

Формування запиту

Формування звіту

Рисунок 2 – DFD першого рівня функціонування фільмотеки.

Далі розробимо таблицю відповідності потоків даних з 0 по 1 рівні (дивись таблицю 1).

0-й рівень

1-й рівень

Атрибути

Запит за атрибутом Запит за атрибутом Назва
Жанр
Імена акторів
Імена режисерів
Фамілії акторів
Фамілії режисерів
Інформація від орендатора Інформація про орендатора Фамілія
Ім’я
Телефон
Інформація про фільм Назва Назва
Жанр Жанр
Інформація про акторів Імена акторів
Фамілії акторів
Інформація про режисерів Імена режисерів
Фамілії режисерів
Інформація про фільм від власника Назва Назва
Жанр Жанр
Інформація про акторів Імена акторів
Фамілії акторів
Інформація про режисерів Імена режисерів
Фамілії режисерів
Інформація про диск Назва диску Назва диску
Зміст диску Зміст диску
Звіт про орендовані диски Звіт про орендовані диски Назва фільму
Фамілія орендатора
Ім’я орендатора
Телефон орендатора
Дата оренди
Оренда дисків Інформація про оренду диска Дата оренди
Інформація про повернення Дата повернення
Інформація про орендатора Фамілія
Ім’я
Телефон

Таблиця 1 – Атрибути потоків 0 - 1 рівнів


Информация о работе «База даних фільмотеки: розробка проекту»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 19803
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 14

Похожие работы

Скачать
43226
0
0

... демонстрування діапозитивів, транспарантів, а також дослідів, що проводяться на прозорих пластинках. Зміни, що відбуваються у сфері інформаційних технологій у цілому, формують нову культуру роботи з інформацією, як учителя біології, так і учнів, із використанням сучасної комп'ютерної техніки. Перспективними технічними пристроями екранної проекції є мультимедійні проектори, які характеризуються ...

Скачать
53209
0
0

... рівень їхньої автономності, можливість виходу з комплексу і включення до іншої системи наук. Кожна з цих наукових дисциплін може формувати власний предмет і встановлювати зв’язки з науками, що до структури документознавства. Проте знаходження різних дисциплін у єдиному комплексі зумовлює наявність спільних теоретико-методологічних засад, витоків та історії розвитку [11, c.20]. Ці проблеми дослі ...

Скачать
123786
20
11

... по області становила 8-13 мкР/год, сумарна бета-активність випадінь у м. Чернігові - 764,6 Бк/м2 (при допустимому рівні 3300 Бк/м2). Чернігівською обласною санітарно-епідеміологічною станцією за 2006 р. проведено 2438 досліджень проб забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, з них з перевищенням ГДК 49 (1,9 %), в т.ч. в міських поселеннях 2146 проб, з них з перевищенням ГДК 42 проби (1,9 %), ...

0 комментариев


Наверх