Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


4.2 Приклад інтерфейсу


Індикатор добавляється як і всі інші, - через «Головне меню» → Вставка → Індикатори → Осцилятори → «SV-Trend»

Індикатор працює на всіх періодах, які підтримує «Meta| Trader| 4». Незважаючи на складність ідеї та обширність розробки індикатора, – працює він дуже просто: коли індикатор прогнозує спадаючий тренд, в наступному періоді, червоним кольором індукується «Sell»(рис. 4.1.), а при прогнозі зростаючого тренду уже синім кольором індукується «Buy»

Індикатор «SV-Trend» - являе собою не тільки гріфічне представлення запропонованого методу, а ще і удосконаленням технічних характеристик, так як він дає можливість обнови вхідник даних, – а це означає збільшення єкономічного ефекту.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 4.1. Приклад інтерфуйсу програми «Meta| Trader| 4» з

индикатором «SV-Trend»

5. Охорона праці


5.1 Інженерний - технічні заходи


5.1.1 Шкідливі і небезпечні чинники при роботі з ПК і їх вплив на

організм людини

В даний час ПЕВМ широко застосовуються в різних областях людської діяльності, що дозволяє звільнитися від виконання великої кількості рутинних операцій і підвищити продуктивність праці. Не дивлячись на всі позитивні аспекти масового розповсюдження ПЕВМ існує і ряд негативних чинників, виявлення яких, оцінка впливу на людину і розробка мерів по їх усуненню або мінімізації є актуальними завданнями на сьогоднішній день. На нашому підприємстві можна виділити наступні:

1) Дисплеї виконані на електронно-променевих трубках, є потенційним джерелом м'якого рентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного, видимого, радіочастотного, сверх- і низькочастотного електромагнітного випромінювань.

2) Нізькоінтенсивні електромагнітні випромінювання мають місце на робочих місцях користувачів ПК, які не перевищують допустимих значень електричних і магнітних полів для діапазону частот бОкГц - ЗООмгц. Максимальний рівень напруженості електричного поля реєструється у задньої панелі дисплея і декілька менше на відстані 10 см від екрану і корпусу дисплея.

4) Візуальні параметри (неправильний підбір розміру і кольору букв, фону, кутового розміру знаку, який залежить як від типу шрифту, так і від його розміру і тому подібне).

5) Шум комп'ютера характеризується власне шумом ПК і шумом принтера. По-перше зустрічаються погано працюючі вентилятори процесора (зношуються від часу або недосвідчені користувачі дуже щільно їх притискують до процесора).

По-друге, на матричних принтерах, навіть, якщо загальний рівень шуму не перевищує гранично допустимого, перевищення в окремих частотах і вельми значні, звичайне явище.

6) Електростатичний потенціал екрану. Вплив на людину – притягує і електризує пил – людина її вдихає – в результаті стимулюється розвиток онкологічних захворювань легенів.

7) Наявність пилу, озону, оксидів азоту і аероіонізації. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 зміст озону в повітрі робочої зони не повинно перевищувати 0,1 міліграм/куб. м; зміст оксидів азоту – 5 міліграм/куб. м; зміст пилу – 4 міліграм/куб. р.


5.1.2 Заходи щодо боротьби з шкідливими і небезпечними чинникамипри роботі з ПК

Для боротьби з такими чинниками, як рентгенівське, ультрафіолетове, низькочастотне і ін. випромінюваннями потрібно застосовувати захисний екран або монітор вищої якості.

Для запобігання стомленню очей при роботі з ПК необхідно дотримувати оптимальні параметри яскравості, контрасту, кутових розмірів знаків, частоти зміни кадрів і інших характеристик екранного зображення. Також необхідно робити періодично перерви в роботі, витримувати візуальні параметри при роботі з монітором. Установка шрифту повинна бути не менше Arial Cyr 12.

Для боротьби з шумом ПК необхідне регулярне мастило вентиляторів або при необхідності своєчасна їх заміна. Для запобігання шуму при роботі з принтером необхідна модернізація по можливості матричного на лазерний принтер і застосування засобів шумопоглинання: негорючі або тяжкоспалахуючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц, або інші матеріали аналогічного призначення, дозволені для устаткування приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Для боротьби з такими чинниками, як електростатичний потенціал екрану, пил і тому подібне необхідне проведення заходів щодо провітрювання і прибирання робочого приміщення.


5.2 Загальні вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ


Організація робочого місця користувача відеотерміналу і ЕОМ повинна забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця і їх розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032. Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або ПК, повинна складати не менше 6 кв. м, а об'єм - не менше 20 куб. м.

Головними елементами робочого місця трейдера є письмовий стіл і крісло. Основним робочим положенням є положення сидячи.

Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлення програміста. Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і постійність розміщення предметів – засобів праці і документації. Те, що потрібний для виконання робіт частіше, розташоване в зоні легкої досяжності робочого простору.

Моторне поле - простір робочого місця, в якому можуть здійснюватися рухові дії людини.

Максимальна зона досяжності рук – це частина моторного поля робочого місця, обмеженого дугами, описуваними максимально витягнутими руками при русі їх в плечовому суглобі.

Оптимальна зона - частина|частка| моторного поля робочого місця|місце-милі|, обмеженого дугами, описуваними передпліччями| при русі в ліктьових суглобах з|із| опорою в точці ліктя і з|із| відносно нерухомим плечем (рис. 5.1.).

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 5.1. – Зони досяжності рук в горизонтальній площині


а – зона максимальної досяжності;

б – зона досяжності пальців при витягнутій руці;

і – зона легкої досяжності долоні:

г – оптимальний простір для грубої ручної роботи;

д – оптимальний простір для тонкої ручної роботи.

Розглянемо оптимальне розміщення предметів праці і документації в зонах досяжності рук:

ДИСПЛЕЙ – розміщується в зоні а (у центрі);

КЛАВІАТУРА – в зоні г/д;

СИСТЕМНИЙ БЛОК – розміщується в зоні б (зліва);

ПРИНТЕР – знаходиться в зоні а (справа);

ДОКУМЕНТАЦІЯ:

1) у зоні легкої досяжності долоні – в (зліва) - література і документація, необхідна при роботі;

2) у висувних ящиках столу – література, невживана постійно.

При проектуванні письмового столу слід враховувати наступне:

• висота столу повинна бути вибрана з урахуванням можливості сидіти вільно, в зручній позі, при необхідності спираючись на підлокітники;

• нижня частина столу повинна бути сконструйована так, щоб програміст міг зручно сидіти, не був вимушений підтискати ноги;

• поверхня столу повинна володіти властивостями, що виключають появу відблисків у полі зору програміста;

• конструкція столу повинна передбачати наявність висувних ящиків (не менше 3 для зберігання документації, лістингів, канцелярського приладдя, особистих речей).

Висота робочої поверхні рекомендується в межах 680-760 мм. Висота робочої поверхні, на яку встановлюється клавіатура, повинна бути 650 мм.

Велике значення надається характеристикам робочого крісла. Так, рекомендується висота сидіння над рівнем підлоги повинна бути в межах 420-550 мм. Поверхню сидіння рекомендується робити м'якою, передній край закругленим, а кут нахилу спинки робочого крісла - регульованим.

Необхідно передбачати при проектуванні можливість різного розміщення документів: збоку від відеотерміналу, між монітором і клавіатурою і тому подібне Крім того, у випадках, коли відеотермінал має низька якість зображення, наприклад помітні мигтіння, відстань від очей до екрану роблять більше (близько 700 мм), ніж відстань від ока до документа (300-450 мм). Взагалі при високій якості зображення на відеотерміналі відстань від очей користувача до екрану, документа і клавіатури може бути рівною. Положення екрану визначається:

• відстанню прочитування (0.60 + 0.10 м);

• кутом прочитування, напрямом погляду на 20 нижче за горизонталь до центру екрану, причому екран перпендикулярний цьому напряму.

Повинна передбачатися можливість регулювання екрану:

• але висоті +3 см;

• від 10 до 20 щодо вертикалі;

• у лівому і правимо напрямах.

Зоровий комфорт підкоряється двом основним вимогам:

• чіткості на екрані, клавіатурі і в документах;

• освітленості і рівномірності яскравості між навколишніми умовами і різними ділянками робочого місця;

Велике значення також надається правильній робочій позі користувача. При незручній робочій позі можуть з'явитися болі в м'язах, суглобах і сухожиллях. Вимоги до робочої пози користувача відеотерміналу наступні:

• шия не повинна бути нахилена більш ніж на 20° (між віссю "голова-шия" і віссю тулуба);

• плечі повинні бути розслаблені;

• лікті – знаходитися під кутом 80° - 100°, а передпліччя і грона рук - в горизонтальному положенні.

Причина неправильної пози користувачів обумовлена наступними чинниками: немає хорошої підставки для документів, клавіатура знаходиться дуже високо, а документи - дуже низько, нікуди покласти руки і кисті, недостатньо простір для ніг. В цілях подолання вказаних недоліків даються загальні рекомендації: краще пересувна клавіатура, чим вбудована: повинні бути передбачені спеціальні пристосування для регулювання висоти столу, клавіатури, документів і екрану, а також підставка для рук. Характеристики використовуваного робочого місця:

• висота робочої поверхні столу 750 мм;

• висота простору для ніг 650 мм;

• висота сидіння над рівнем підлоги 450 мм;

• поверхня сидіння м'яка із закругленим переднім краєм;

• передбачена можливість розміщення документів справа і зліва;

• відстань від ока до екрану 700 мм;

• відстань від ока до клавіатури 400 мм;

• відстань від ока до документів 500 мм;

• можливе регулювання екрану по висоті, по нахилу, в лівому і в правом напрямах;

Створення сприятливих умов праці і правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництві має велике значення як для полегшення праці, так і для підвищення його привабливості, що позитивно впливає на продуктивність праці. Забарвлення приміщень і меблів повинне сприяти створенню сприятливих умов для зорового сприйняття, гарного настрою. У службових приміщеннях, в яких виконується одноманітна розумова робота, що вимагає значної нервової напруги і великого зосередження, забарвлення повинне бути спокійних тонів – малонасичені відтінки холодного зеленого або блакитного кольорів.

При розробці оптимальних умов праці економіста-кібернетика необхідно враховувати освітленість, шум і мікроклімат.


ВИСНОВОК


У даному дипломному проекті було розглянуто методи прогнозування крос-курсів конвертованих валют на ринку Forex.

Метою роботи було впровадження нового математичного індикатора, який би покращував довірчу ймовірність при прогнозуванні.

Це булу реалізовано за допомогою методів математичного програмування і перетворення Фур’є, внаслідок цього була розроблена інформаційна система в виді індикатора «SV-Trend»

Завдяки новому індикатору вдалося підвищити економічни ефективність на 40,2%.

Також була розроблена охорона праці.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


Головченко В.Б. Прогнозирование временных рядов по разнородной информации. – Новосибирск; Наука, 1999. – 125 с.

Подиновский В. В., Ногин В. Д.. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982Кравчук В.К. Новий адаптивний метод проходження за тенденцією і ринковими циклами.

Р.Отнес, Л.Эноксон. Прикладной анализ временных рядов. М., Мир, 1982, 428с.

Валютный рынок и его финансовые институты/ Под ред. В.С.Торкановского. - СПб: Комплект, 1994

Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика», «Диаграмма», Москва, 2000 г.

Эрлих А. «Технический анализ товарных и финансовых рынков», «ИНФРА-М», Москва, 1996 г.

Миркин Я.М. «Волатильность», журнал «Валютный спекулянт» №6 2001 г.

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2000.–512 с.

Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М., 2002

Технічний аналіз – http://www.intx.ru/teach/tehan.php

Технічний аналіз – http://www.saxon.dp.ua/?cont=technical

Фундаментальний аналіз – http://www.berg.com.ua


Информация о работе «Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця»
Раздел: Экономико-математическое моделирование
Количество знаков с пробелами: 90450
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 26

0 комментариев


Наверх