Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1.4.1 Види ринкових ордерів

Ринковий ордер

Ринковий ордер — це розпорядження брокерської компанії купити або продати фінансовий інструмент за поточною ціною. Виконання даного ордера приводить до відкриття торгової позиції. Покупка відбувається за ціною Ask (ціна попиту), а продаж — по Bid (ціна пропозиції). До ринкового ордера можна прикріпити ордери Стоп Лосс і Тейк Профіт. Режим виконання ринкових ордерів залежить від фінансового інструменту.

Негайного виконання

В цьому режимі виконання ринкового ордера здійснюється за ціною, запропонованою брокерові. При відправці запиту на виконання, термінал автоматично підставляє в ордер поточні ціни. У випадку, якщо брокер приймає ціни, ордер буде виконаний. Якщо брокер не приймає запитану ціну, то відбувається так зване "Перекотирування" (Requote) — брокер повертає ціни, по яких може бути виконаний даний ордер.

Виконання за запитом

В цьому режимі виконання ринкового ордера здійснюється за ціною, заздалегідь отриманою від брокера. Перед відправкою ринкового ордера у брокера запрошуються ціни його виконання. Після їх отримання виконання ордера за даною ціною можна або підтвердити, або відхилити.

Виконання по ринку

В цьому режимі виконання ринкового ордера рішення про ціну виконання приймає брокер без додаткового узгодження з трейдером. Відправка ринкового ордера в такому режимі має на увазі дострокову згоду з ціною, по якій він буде виконаний.

Відкладений ордер

Відкладений ордер — це розпорядження брокерської компанії купити або продати фінансовий інструмент в майбутньому за заданою ціною. Даний ордер використовується для відкриття відчиняти торгової торгівельної позиції за умови рівності майбутніх котирувань встановленому установленому рівню. Існує чотири типи відкладених ордерів (рис. 1.3.):

Buy Limit — купити при рівності майбутньої ціни "Ask" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін більше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна інструменту, опустившись до певного рівня, почне рости;

Buy Stop — купити при рівності майбутньої ціни "Ask" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін менше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна інструменту подолає якийсь рівень і продовжить своє зростання;

Sell Limit — продати при рівності майбутньої ціни "Bid" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін менше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна інструменту, піднявшись до певного рівня, почне знижуватися;

Sell Stop — продати при рівності майбутньої ціни "Bid" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін більше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна інструменту досягне певного рівня і продовжить знижуватися.

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 1.3. – Типи відкладених ордерів


До відкладеного ордера можна прикріпити ордери Стоп Лосс і Тейк Профіт. Після спрацьовування відкладеного ордера його Стоп Лосс і Тейк Профіт автоматично прикріпляються до відкритої позиції.

Стоп Лосс

Цей ордер призначений для мінімізації втрат в тому випадку, якщо ціна фінансового інструменту почала рухатися в збитковому напрямі Якщо ціна інструменту досягне цього рівня, позиція закриється автоматично. Такий ордер завжди пов'язаний з відкритою позицією або з відкладеним ордером. Він видається на установку брокерської компанії тільки разом з ринковим або відкладеним ордерами. При перевірці умови цього ордера для довгих позицій використовується Bid-ціна, а при перевірці коротких позицій — Ask-ціна. Коли ж відкрита позиція стає прибутковою, Стоп Лосс можна переміщати уручну на беззбитковий рівень. Для автоматизації цього процесу використовується Трейлінг Стоп (Trailing Stop).

Трейлінг Стоп (Trailing Stop)

Даний інструмент особливо корисний при сильному однонаправленому русі ціни, а також в тих випадках, коли немає можливості уважно стежити за зміною стану ринків. Трейлінг Стоп завжди пов'язаний з відкритою позицією і виконується в клієнтському терміналі, а не на сервері, як Стоп Лосс. Для установки трейлинг стопа необхідно у вікні «Термінал» виконати однойменну команду контекстного меню відкритої позиції. Потім в списку, що відкрився, вибрати бажану величину відстані між рівнем ордера Стоп Лосс і поточною ціною. Для кожної відкритої позиції можна встановити тільки один трейлинг стоп. Після виконання вказаних дій з приходом нових котирувань термінал перевіряє, чи прибуткова відкрита позиція. Як тільки прибуток в пунктах стає рівним або більшим вказаного рівня, автоматично видається команда на установку ордера Стоп Лосс. Рівень ордера встановлюється на вказаній відстані від поточної ціни. Далі, якщо ціна рухається із збільшенням прибутковості позиції, трейлинг стоп автоматично пересуває Стоп Лосс за ціною. Якщо прибутковість позиції зменшується, модифікації ордера не відбувається. Таким чином, автоматично фіксується прибуток торгової позиції. Відключити трейлинг стоп можна, виставивши параметр "Ні" в меню управління. А при виконанні команди "Видалити всі рівні" відключаються трейлинг стопи всіх відкритих позицій і відкладених ордерів.

Трейлінг Стоп працює на клієнтському терміналі, а не на сервері (як Стоп Лосс або Тейк Профіт). Отже, при вимкненому терміналі, на відміну від вказаних ордерів, Трейлінг Стоп не працюватиме. При вимкненому терміналі може спрацювати тільки|лише| Стоп Лосс, виставлений трейлінг| стопом|.


Тейк Профіт

Тейк Профіт призначений для отримання прибутку при досягненні ціною фінансового інструменту прогнозованого рівня. Виконання даного ордера приводить до закриття позиції. Він завжди пов'язаний з відкритою позицією або з відкладеним ордером. Ордер можна видати тільки разом з ринковим ордером або відкладеним ордером. При перевірці умови цього ордера для довгих позицій використовується Bid-ціна, а при перевірці коротких позицій — Ask-ціна.


Постановка ЗАДАЧІ

Гра на біржі вимагає постійного дотримання наступних принципів та стратегії:

1. В результаті торгівлі товар повинен "працювати", тобто куплений товар необхідно повністю реалізувати, а заздалегідь проданий - в повному об'ємі купити.

2. Торгівля повинна приносити дохід, - закупівельні ціни на товар повинні бути менше продажних.

3. Дохід – не є прибуток, в будь-якому бізнесі є накладні витрати і потрібно стежити за тим, щоб вони не витратили дохід.

4. Власний капітал торгової фірми повинен бути достатнім, щоб погасити можливі збитки по операції.

5. Товар продається і купується не за довільною ціною, а за ціною встановлюваної ринком.

6. Найголовніше в бізнесі - вчасно отримати потрібну інформацію, вона допомагає прогнозувати, що трапитися з цінами в майбутньому.

Математично це звучить наступним чином:

Купувати валюту коли її курс знижується і продавати коли курс підіймається, але трохи випереджуючи ці екстремуми (рис. 1.4.). В зв’язку з цією стратегією виникає потреба передбачення настання цих екстремумів.

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 1.4. – Екстремуми на графіку


Таке передбачення можливо здійснити за допомогою економіко-математичного моделювання. Розгляд графіка будь якої валюти показує, що він являє собою суму синусоїд з різним періодом (рис. 1.5.).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 1.5. – Воліативний графік цін


Дослідження впливу зміни цих проміжків часу, розділені на амплітуди характеристичних частот повинно забезпечити прогнозування перетворення Фур’є і методів нелінійно регресійного аналізу.


ОПИС ТЕОРІЙ І МЕТОДИК


Для прогнозування стану валютного ринку застосовуються аналіз двох видів: фундаментальний і технічний.


Фундаментальний аналіз


Фундаментальний аналіз заснований на оцінці ситуації з погляду політичної, економічної і фінансово-кредитної політики.

В рамках фундаментального аналізу вивчаються різні повідомлення про валютно-фінансові події в світі, явища політичному і економічному життю як окремих країн, так і світової спільноти в цілому які можуть зробити вплив на розвиток валютного ринку, проводиться аналіз, до якої зміни в курсах валют вони можуть привести. Тут важливою виявляється інформація про роботу бірж і крупних компаній типу market-makers, облікові ставки центральних банків, економічний курс уряду, можливі зміни в політичному житті країни, а також всілякі чутки і очікування. Фундаментальний аналіз - одна з найскладніших частин - і в той же час, одна з ключових частин роботи на валютному ринку. Фундаментальний аналіз набагато складніший, ніж який-небудь інший, оскільки одні і ті ж чинники надають в різних умовах неоднакове значення на ринок, або можуть з вирішальних стати абсолютно незначними. Необхідно знати взаємозв'язок і взаємний вплив двох різних валют, що відображають зв'язки між різними державами, історію розвитку валют, визначати сукупний результат тих або інших економічних мерів і встановлювати зв'язок між абсолютно незв'язаними на перший погляд подіями.

Фундаментальні чинники оцінюються, як правило, з двох позицій:

з погляду впливу на офіційну облікову ставку;

з погляду стану національної економіки країни.

Фундаментальні чинники, що впливають на валютний ринок

В цілому фундаментальний аналіз виділяє чотири групи чинників, що безпосередньо впливають на ринок:

економічні;

політичні;

чутки і очікування;

форс-мажор.

Класифікація новин по степені їх очікуємості:

випадкові і несподівані - зазвичай новини політичного і природного походження, рідше економічного (політична нестабільність в країні, війни, стихійні лиха і тому подібне);

плановані і очікувані - зазвичай новини економічного, рідше політичного характеру.

Економічна група чинників і її вплив на ринок валют базується на аксіомі, що будь-яка валюта є похідної від економічного розвитку країни і її вартість може регулюватися за допомогою певних економічних мерів.

Економічну групу чинників впливу на ринок можна розбити на наступні складові:

дані про економічний розвиток країни (табл. 2.1.);

торгові переговори;

засідання центральних банків;

будь-які зміни грошово-кредитної політики;

засідання великої сімки, економічних або торгових союзів;

виступи глав центральних банків, глав урядів, видних економістів з приводу ситуації на ринку валют, зміні економічної політики, економічній ситуації в країні або їх прогнози;

інтервенції;

суміжні ринки;

спекуляції.

Економічні індикатори

США

Atlanta Fed index - Індекс ділової активності Федерального резервного банку в Атланті;

Average hourly earnings - Середня почасова заробітна плата;

Average workweek - Середній робочий тиждень;

Beige book - Економічний огляд Федеральної резервної системи США;

Building permits - Дозволи на будівництво;

Business inventories - Запаси проведених товарів, що комплектують і напівфабрикатів на складах;

Capacity utilisation - Ємкість використання;

Chicago PMI index - Індекс ділової активності Асоціації Менеджерів в Чікаго;

Construction spending - Витрати на будівництво;

Consumer confidence - Індекс довіри споживачів;

Consumer credit - Споживчий кредит;

Consumer price index (CPI) - Індекс споживчих цін;

Current account (Balance of payments) - Платіжний баланс;

Durable goods orders - Замовлення на товари тривалого користування;

Employment cost index - Індекс вартості робочої сили;

Existing home sales - Кількість проданих будинків, побудованих раніше;

Export prices - Ціни на експорт;

Factory orders - Виробничі замовлення.

Federal budget - Державний бюджет;

GDP - Gross domestic product - Валовий внутрішній продукт (ВВП);

GDP advance - Валовий внутрішній продукт (ВВП) - попереднє значення.

GDP deflator - Дефлятор ВВП;

GDP final - Валовий внутрішній продукт (ВВП) - остаточне значення;

GDP provisional (revised) - Валовий внутрішній продукт (ВВП) - переглянуте значення;

Help-wanted index - Індекс кількості необхідних працівників;

Housing starts - Будівництво нових будинків;

Humphrey-Hawkins testimony - Це виступ розділу Федеральної резервної системи США (Federal Reserve) (зараз це Alan Greenspan) перед двома банківськими комітетами Конгресу США;

Import prices - Ціни на імпорт;

Industrial production - Промислове виробництво;

International trade (Trade balance) - Торговий баланс;

Jobless claims (Initial claims) - Заявки на посібник з безробіття;

Leading indicators index - Індекс провідних індикаторів;

Michigan consumer sentiment index - Індекс настрою споживачів Університету Мічігану;

Money supply (М1, M2, М3) - Грошові агрегати "М";

NAPM index (National Association of Purchasing Managers' index) - Індекс ділової активності Національної Асоціації Менеджерів;

NAPM services index (National Association of Purchasing Managers' services index) - Індекс ділової активності Національної Асоціації Менеджерів у сфері послуг;

New home sales - Цифра показує кількість проданих або виставлених на продаж будинків, розрахованих на одну сім'ю, за рік;

Nonfarm payrolls - Кількість нових робочих місць, створених в несільскогосподарських галузях економіки за місяць;

Personal income - Особисті доходи;

Personal spending (consumption) - Особисті витрати;

Philadelphia Fed index - Індекс ділової активності Федерального резервного банку у Філадельфії;

Producer price index (PPI) - Індекс промислових цін;

Productivity - Продуктивність праці;

Real earnings (Real average weekly earnings) - Середня заробітна плата за тиждень;

Redbook - Щотижневий огляд роздрібних продажів;

Retail sales - Роздрібні продажі;

Unemployment rate - Рівень безробіття;

Unit labour cost – Вартість одиниці випущеної продукції;

Wholesale inventories - Товарні запаси на складах оптової торгівлі.


Великобританія

Average earnings growth - Зростання середнього заробітку;

Producer output prices (PPI output) - Промислові ціни "на виході";

Producer input prices (PPI input) - Промислові ціни "на вході";

Retail price index (RPI) - Індекс роздрібних цін;

CBI industrial trends - Економічний огляд Британської Конфедерації Промисловців;

CBI distributive trades - Економічний огляд Британської Конфедерації Промисловців(у формі цифр);

Purchasing managers index (PMI) - Індикатор дослідницького інституту попиту і пропозиції (Chartered Institute of Purchasing and Supply);

Retail Sales - Роздрібні продажі;

Manufacturing output - Об'єм продукції, випущеною оброблювальною промисловістю, виражений в цінах;

Unemployment (Claimant count rate) – Безробіття;

Global trade, NON-EU trade balance - Торговий баланс;

Industrial output (Industrial production) - Об'єм промислового випуску;

Gross domestic product (GDP) - Валовий внутрішній продукт;

M4 money supply - Грошовий агрегат М4 (показник об'єму грошової маси);

Public sector borrowing requirement (PSBR) - Дефіцит бюджету;

Unit wage costs - Вартість робочої сили;

Net consumer credit - Сума виданих кредитів фізичним особам за останній місяць;

Housing starts - Будівництво нових будинків;


Німеччина

M3 money supply - Грошовий агрегат М3 (показник об'єму грошової маси);

Unemployment – Безробіття;

IFO survey - Огляд німецького дослідницького інституту IFO;

Manufacturing orders - Індикатор показує зміна кількості замовлень на продукцію німецьких підприємств;

Manufacturing production - Показує зміна об'єму продукції, випущеною оброблювальною промисловістю;

Industrial production - Промислове виробництво;

Producer price index (PPI) - Індекс промислових цін;

Retail Sales - Роздрібні продажі;

Import prices - Ціни на імпорт;

Balance of trade - Торговий баланс;

Current account - Платіжний баланс;

Wholesale price index - Індекс оптових цін;

Gross domestic product (GDP) - Валовий внутрішній продукт.


Японія

Tankan report - Щоквартальний економічний огляд, що публікується департаментом досліджень і статистики Банку Японії;

Balance of payments - Платіжний баланс;

Industrial production index - Індекс промислового виробництва;

Gross domestic product (GDP) - Валовий внутрішній продукт;

Machinery orders - Замовлення на продукцію машинобудування;

Unemployment – Безробіття;

Consumer price index (CPI) - Індекс споживчих цін;

Wholesale price index (WPI) - Індекс оптових цін;

Leading and coincident indices of business conditions - Індекси провідних і співпадаючих індикаторів;

Retail sales - Роздрібні продажі.


Таблиця 2.1.

Вплив фундаментальних чинників на зміну курсу національної валюти

Назва показника


Ступінь важливості

Зміна показника

Зміна курсу нац. валюти

Дефіцит торгового балансу (Trade deficit) 1 зростання зниження
Дефіцит платіжного балансу (Payment deficit) 1 зростання зниження
Індекси інфляції: індекс споживчих цін (CPI) і індекс оптових цін (PPI) 1

зростання


зниження


Офіційні облікові ставки (репо, ломбардна і тому подібне) 1

зростання


зростання


Валовий національний продукт (GDP) 1 зростання зростання
Безробіття (Unemployment) 1

зростання


зниження


Дані по грошовій масі (М4, М3, М2, М1, М0) 1

зростання


зниження


Вибори президента або парламенту 1

зростання


-
Розміри роздрібних продажів (Retail sales) 2

зростання


зростання


Житлове будівництво (Housing starts) 2

зростання


зростання


Величина замовлень (Orders) 2

зростання


зростання


Індекс виробничих цін (Producer price) 2

зростання


зниження


Індекс промислового виробництва (Industrial production) 2

зростання


зростання


Продуктивність в економіці 2

зростання


зростання


Форвардні курси валюти 3 - -
Ф'ючерсні курси валют 3 - -
Ефективний обмінний курс 3 - -
Депозитні ставки (Deposit repos) 3 - -
Індекси акцій (DJI, NIKKEY, DAX, FTSE) 3

зростання


зростання


Ціни державних облігацій (T-bills, T-bonds) 3

зростання


зростанняТоргові переговори

Торгові переговори є важливою складовою частиною економічної політики будь-якої країни. Зокрема, співвідношення імпорту і експорту дає такий важливий показник економічного розвитку як торговий дефіцит. Для США дефіцит торгового балансу є основною проблемою протягом останніх декількох років, що грає чималу роль в падінні американського долара проти основних європейських валют. Результат торгових переговорів знаходить негайний відгук на ринку, іноді більш ніж значний.


Засідання центральних банків.

Основним завданням центральних банків є регулювання внутрішнього економічного життя країни - як основне завдання. Крім того, регулювання внутрішньої і зовнішньої вартості валюти також входить в його обов'язки. Тому будь-які засідання центрального банку - або точніше, його робочого комітету, - привертає пильну увагу учасників валютного ринку. Одним з основних засобів стимулювання або, навпаки, уповільнення зростання економіки, залучення іноземного капіталу, привабливості державних облігацій, і, як результат, вартості валюти, є регулювання процентних ставок.


Виступи глав урядів, глав центральних банків
видных економістів з приводу ситуації на ринку

Це один з чинників, що в більшості випадків знаходить негайний відгук на ринку. Виступ глави Швейцарського Національного Банка Лумьера про незацікавленість Швейцарії в сильній власній валюті 29 вересня 1995 року привів до стрибка швейцарського франка з рівня 1,1400 до 1,1480 протягом декількох хвилин, і далі до рівня 1,1580 протягом подальшої години. Іншим прикладом може бути виступ видного економіста Бергстейна, який разом з несподіваними цифрами торгового балансу США, що погіршав, і очікуваннями, що не виправдалися, з приводу додаткового бюджету Японії привів до катастрофічного обвалу ієни в перебіг менш ніж двох днів з відмітки 104,55 до 97,15, звівши нанівець двотижневі зусилля Центрального банку Японії і Федеральної Резервної Системи США. Достатньо часто, особливо за наявності певних умов, виступ тієї або іншої особи може не тільки сильно вплинути на поведінку тієї або іншої валюти, але і в корені змінити ситуацію на ринку (табл. 2.2.).


Таблиця 2.2.

Варіанти реакції ринку на фундаментальну подію

Очікування ринку

Динаміка ціни

В цілому виправдалися

Сильних змін зазнавати не буде

Ринок недооцінив
данный чинник

Продовження динаміки, що діє, з прискоренням
в момент появи події

Виявилися помилковими

Можна чекати сильної зміни курсу
в напрямі, протилежному попередньому


Якщо фундаментальна новина не підтверджує тренду, що діє, то час її впливу на динаміку ринку може обмежитися часом або декількома годинами. Якщо ж фундаментальний чинник підтверджує тренд, то відбувається його деяке прискорення з подальшим можливим відскоком.


Цикл життя фундаментальних чинників:

Короткий цикл: не більш за одну добу; характерний для всіх несподіваних новин.

Довгий цикл: від декількох тижнів до декількох років; всі чинники, пов'язані із загальним станом національної і світової економіки (динаміка інфляції, безробіття і процентних ставок і тому подібне).

Дані про вихід фундаментальних чинників публікуються провідними інформаційними агентствами:

Reuters

Bloomberg

Financial Times

CNN

CNBC

Telerate

При цьому ці агентства і інші подібні служби надають свою інформацію в режимі on-line. На сайтах цих агентств в інтернеті можна також знайти інформацію про очікуваний | вихід фундаментальних даних в найближчий період (1-2 тижні) – так званий «календар економічних подій», а також прогнози аналітиків за фундаментальними даними, що виходять. Це дозволяє трейдеру як робити прогноз руху ціни валюти на основі очікуваних даних, так і вчасно закривати відкриті позиції безпосередньо перед виходом несприятливих даних.

Основні напрями економічної політики урядів розвинених країн


Основні принципи і напрямки економічної політики наведені в табл. 2.3.


Таблиця 2.3.

Стратегічні цілі економічної політики

Економ. показник

Високе значення

Низьке значення

Оптимальне значення

Інфляція

→ високі % ставки → зниження ефективності виробництва → перерозподіл капіталу від виробництва до посередників

→ низькі % ставки

→ застій в торгівлі і у фінансовій сфері


при стабільно високій ефективності виробничого сектора залишаються можливості для прибуткового ведення справ у посередників

Безробіття


→ соц. напруженість, зменшення середнього класу, зниження чистої маси реальних доходів населення


→ у працівників пропадають стимули до хорошої праці → страждають інтереси працедавців

на перетині інтересів працедавців і працівників


Бюджетний дефіцит


→ зростання гос. Заборгованості → ускорение інфляція Рішення - або через зниження витрат (за рахунок малообесп.), або через підвищення податків (за рахунок платника податків)

→ зниження інфляції


засновано на помірній інфляції при дотриманні інтересів всіх зацікавлених в бюджеті країни груп


Обмінний курс


Невигідно експортерам і внутрішнім виробникам → зниження експорту, вивіз капіталу за рубіж

Невигідно імпортерам і внутрішнім споживачам → підвищення цін на імпорт, посилення інфляції

величина, близька до ринкової, але що відрізняється від неї через спекулятивні коливання


Облікова
ставка


→ дорожчання кредиту → економічний застій Невигідно осн. масі населення і виробництву

→ відплив капіталу з країни, знецінення нац. валюти Не відповідає інтересам фінансових посередників

знаходиться на перетині інтересів всіх зацікавлених груп


Технічний аналіз

Технічний аналіз – метод прогнозування цін за допомогою розгляду графіків рухів ринку за попередні періоди часу, - підрозділяється на два методи: графічний і математичний.Информация о работе «Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця»
Раздел: Экономико-математическое моделирование
Количество знаков с пробелами: 90450
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 26

0 комментариев


Наверх