Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: О методичном

Раздел: Реклама
Количество знаков с пробелами: 38712
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 44.92 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
130703
0
0

... ів. Об’єднуючою основою методологічних засад дослідження став принцип взаємного доповнення традиційних і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання під час професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів. Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення праць із таких проблем: філософії освіти (В.П.Андрущенко, Б.С.Гершунський, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень); ...

Скачать
169384
2
7

... ійно-методичне забезпечення практичної підготовки студентів буде здійснюватися за певними педагогічними шляхами, які ми спробуємо реалізувати в наступному розділі. РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „МЕХАНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА”   2.1 Зміст, роль та місце дисципліни„ Механізація тваринництва” у підготовці майбутніх інженерів-механіків ...

Скачать
118684
5
4

... ійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційного суспільства. Предмет дослідження – формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки. Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних і методичних засад формування ІК як основної складової професійної культури майбутнього вчителя початкових класів і засобу полі ...

Скачать
43810
1
6

... , електронних довідників і т. д.); -  формувати інформаційну компетенцію вчителя та учнів[14, с. 89]. 2.  Шляхи використання ікт для розробки дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання 2.1  Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми MicrosoftWord MicrosoftOfficeWord допомагає створювати професійно оформлені документи, надаючи набір різноманітних ...

0 комментариев


Наверх