Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Теоретичні основи формування портфеля цінних паперів інвестиційної компанії

Раздел: Инвестиции
Количество знаков с пробелами: 202460
Количество таблиц: 34
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 2.47 МБ

Количество изображений: 39, показано 15

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
42739
1
10

... направленого пошуку (морфологічний метод, алгоритм розв'язання винахідницьких задач, метод «сходження на гору», метод Монте-Карло тощо) [6]. 1.2 Огляд існуючих моделей оптимізації портфелю цінних паперів оптимізація цінний папір ризик При спробі розв'язати пряму або обернену задачу виникає запитання: яким чином визначаються характеристики портфеля (доходність та ризик). На сьогоднішній день ...

Скачать
122732
16
5

... ЦП. 2. Оприбутковано придбані цінні папери.  Таким чином, розглянувши облік операцій з цінними паперами на прикладі даного ЗАТ "Сантехніка", можна зробити висновок, що в данний момент ринок цінних паперів на Україні знаходиться ще у стані формування, оскільки: 1) фактично відсутній вторинний обіг цінних паперів; 2) недосконала інфраструктура ринку цінних паперів; 3) досить обмежене коло цінних ...

Скачать
151695
28
19

... ринку цінних паперів на біржах України у 2008 році 1.4 Стратегії діяльності Національного банку України та комерційних банків на ринку цінних паперів в Україні   1.4.1 Стратегія діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів Стратегія діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів України обумовлена вимогами Закона України „Про Національний банк України” [ ...

Скачать
42183
0
2

... . – Донецк: ДонГУ, 2007. – №4. – С.70-74. (Автором синтезовано моделі прогнозу доходності активів оптимального формування портфеля цінних паперів).Анотація Маліч Л.А. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання. Донецький ...

Скачать
87935
6
9

... Обидві угоди укладаються з одним і тим самим партнером, при цьому курси, дати валютування та способи платежу встановлюються в момент укладання угоди. 1.3  Поняття та методи управління інвестиційним портфелем підприємства Портфель цінних паперів - сукупність придбаних (отриманих) банком цінних паперів, право на володіння, користування та розпорядження якими належить банку та які згруповані за ...

0 комментариев


Наверх