Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Застосування групових форм навчання у ПТНЗ

Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 48692
Количество таблиц: 3
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 59.31 КБ

Количество изображений: 1, показано 1

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
85662
1
1

... ї роботи. Форма організації навчання - зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку І в певному режимі. Головними особливостями організаційних форм навчання є: по-перше, певний зовнішній вияв функцій учителя й учнів відповідно до розпорядку (фронтальне прослуховування розповіді, пояснення, групове або індивідуальне виконання завдання вчителя ...

Скачать
64218
4
1

... івна Коваленко Наталія Олександрівна Брюханова Вікторія Володимирівна Кулешова Кучеренко Сергій Михайлович Васильєва Марина Петрівна ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей Підписано до друку ____. 2010 р.Формат 60*84 1/16 Папір офсетний. Ум. друк. арк. __. Зам. №. Наклад 450 прим. © О.Е. ...

Скачать
167278
4
5

... прийоми їх реалізації на уроках - один з аспектів загальної проблеми удосконалювання методів навчання в сучасній школі [23, 27, 28].   3.2. Методика впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів  Для здійснення міжпредметних зв’язків на практичних заняттях необхідно в умови задач включати конкретні чисельні данні про параметри та характеристики технічних об’єктів, ...

Скачать
104934
26
0

... профілю може працювати на хімічних заводах , а також на санепідемстанціях, підприємствах управління якістю, котрольно-відпускних підприємствах. Таблиця 1.3 - Професіональне призначення та умови використання апаратника широкого профілю Трудові процеси, які виконує Мета використання спеціаліста Організаційний -  Технологічне відділення підприємства. -  Організація робочого місця -  ...

0 комментариев


Наверх