Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Методи й інструменти управління ризиками проекту

Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 28936
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 31.27 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
63212
3
13

... за рівнем відносного відхилення бар’єрної ставки від ставки внутрішньої доходності проекту експлуатації міні-гольф клубу Висновки   Результати проведеного дослідження ефективності інвестиційних інструментів управління проектами на прикладі бізнес-плану створення та експлуатації міні-гольф клубу створеного ЗАТ «Одеса гольф-клуб» показали, що для 3-х варіантів інвестиційних інструментів ...

Скачать
51451
4
0

... Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. – Севастополь: Из-во СевНТУ, 2007. – С. 113-115.   АНОТАЦІЯ Кулінич І.М. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та ...

Скачать
44573
10
2

... активів, які можуть бути використані для виконання його поточних зобов’язань. У разі їх тимчасової нестачі банк може залучити (купувати) кошти на грошовому ринку. З огляду на це управління ліквідністю на мікрорівні окремого банку означає підтримання її на достатньому рівні для своєчасного виконання усіх прийнятих на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів шляхом ...

Скачать
258968
20
8

... ість відновлення та ступінь оновлення. Глибоке розуміння сутності портфеля позичок з точки зору його конкурентоспроможності сприятиме створенню банківськими менеджерами ефективної системи управління кредитним портфелем комерційного банку 3.3 Визначення ціни кредиту в ринкових умовах Забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності активів – одне з найактуальніших завдань украї ...

0 комментариев


Наверх