Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Паралельні проекції

Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 4500
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 78.81 КБ

Количество изображений: 6, показано 6

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
13493
0
10

... не самими коефіцієнтами спотворення, а деякими величинами, їм пропорційними. Ці величини будемо називати приведеними коефіцієнтами спотворення. Відношення між аксонометричними проекціями відрізків, які паралельні осям координат X, Y, Z та самим відрізкам рівні коефіцієнтам KХ = еХ /e, KY = еY /e, KZ = eZ /e. Тому сутність аксонометричного методу полягає в тому, що об’єкт відносять до ...

Скачать
69915
0
0

лощини π0 , має від'ємну числову відмітку; -З - числова відмітка точки В; точка С , яка знаходиться в площні π0 , має числову відмітку, що дорівнює нулю. 4. Площину π0 разом з проекціями точок з числовими відмітками і масштабом сумістимо з площиною креслення /рис. 1.5/. Одержане таким чином креслення називається планом або кресленням у проекціях в числовими відмітками. Планом ...

Скачать
37429
0
53

... , відносно якої геометричний об’єкт займе особливе положення. Замін може бути декілька. Способом заміни площин можна розв’язувати багато позиційних та метричних задач нарисної геометрії. Приклад 2 Визначити натуральну величину відрізка АВ. Рисунок 1.25 – Визначення натуральної величини відрізка способом заміни площин проекцій Для визначення натуральної величини відрізка необхідно ввести ...

Скачать
10101
3
18

... –          зберігання на проекціях, при певних умовах, форми та величини лінійних та кутових розмірів проекціюючих предметів. 2.         Побудова за заданими координатами епюрів прямих, взаємного положення прямих та прямих і точок. Розглянемо просторову модель координатної площини проекцій. Для визначення положення геометричної фігури в просторі і виявлення її форми по ортогональних проекціях ...

0 комментариев


Наверх