Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Пошук найкоротшого шляху на орієнтованому графі

Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 15687
Количество таблиц: 1
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 336.29 КБ

Количество изображений: 7, показано 7

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
108557
5
34

... зноманітними типами транспортних засобів з урахуванням обмеження на обсяг робот, що можуть виконати транспортні засоби. РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА   3.1 Структура моделі У якості структурної моделі транспортної системи підприємства можна запропонувати схему, що складається з трьох рівнів. Необхідно відзначити, що з метою деякого спрощення задачі розгляда ...

Скачать
20329
3
4

... і певну кількість нових машин). Більшість дискретних і комбінаторних задач можна вирішити шляхом перебору. Проте перебірні методи мають експоненційну складність. Проблема: знайти метод вирішення експоненційних задач за поліноміальний час. 3.1 Планування в просторі станів. Основні поняття теорії графів Граф – сукупність вершин і дуг. Для комп’ютерного опису графу використовуються: матриця і ...

Скачать
39159
0
35

... графа рівно один раз. Означення.3.2 . Зв’язний граф називається напівгамільтоновим , якщо існує ланцюг , який проходить через кожну його вершину рівно один раз. Не дивлячись на подібність в означеннях ойлерових та гамільтонових графів, відповідно теорії для цих класів графів сильно відрізняються. До теорії гамільтонових графів відноситься і задача про бродячого тор-говця, або задача про комі ...

Скачать
39276
23
35

... оцінка складності алгоритму - О(n*log(n)). Даний алгоритм має сенс застосування лише на великих обсягах даних від 500-1000 елементів. Тільки в цьому випадку можна побачити виграш алгоритму в ефективності. Для менших обсягів даних він малопридатний. 3 Синтез машини Тьюрінга 3.1 Загальні відомості Машина Тьюрінга - це кінцевий автомат, забезпечений безкінченою стрічкою і читаючою/записуючою голівкою ...

0 комментариев


Наверх