Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Способи словотвору

Раздел: Иностранный язык
Количество знаков с пробелами: 13835
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 31.79 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
58350
2
0

... Полюга Л.М. Словник українських морфем подано понад 45 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів, утворених нерегулярним способом, чергувань голосних і приголосних, компоненти складних слів. Новотворами останніх років можна вважати такі слова, як євробанк, євробанкноти, ...

Скачать
44554
0
0

... , зсув, абревіація, словоскладання, деривація, конверсія та ін. В даній роботу проводилося дослідження на основі молодіжної німецькомовної преси і воно чітко показало тенденції розвитку та функціонування словотвору у сучасній публіцистиці. Поява великої кількості експресивних слів і виразів пов'язано з прагненням молоді яскравіше, емоційніше висловити своє ставлення до предмету, явища. На перший ...

Скачать
132821
2
0

... одиниць у їх історії. РОЗДІЛ 2 СПЕЦИФІКА СЛОВОТВОРУ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В СЕРЕДНЬОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XV –XVIII ст. ( НА БАЗІ «МАТЕРІАЛІВ ДО СЛОВНИКА…» ЄВГЕНА ТИМЧЕНКА)   2.1 Особливості суфіксальної реалізації іменникових дериватів чоловічого роду у середньоукраїнській мові   Різні підходи до позначення предметів і явищ навколишнього світу (об’єктивно – нейтральні, суб’єктивний і пі ...

Скачать
70597
3
0

... ВИСНОВКИ Дана курсова робота дала змогу досягти тієї мети і питання, що були поставлені у вступі, а саме: з’ясувати, що таке словотворча структура слова, словотвір, словотворчий аналіз (СА), словотворчі моделі сучасної англійської мови та визначити найважливіші словотворчі моделі і розглянути подальше вживання похідних слів. Мета, окреслена у вступі до курсової роботи, була досягнута за ...

0 комментариев


Наверх