Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Обчислення визначених інтегралів за формулами прямокутників, трапецій та Сімпсона

Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 32265
Количество таблиц: 1
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 621.16 КБ

Количество изображений: 11, показано 11

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
13276
1
4

... інченно зменьшується. Таким чином, при достатньо великому обидві ці формули відтворюють шукане значення з довільним рівнем точності. Параболічне інтерполювання. Для наближеного обчислення інтеграла можно спробувати замінити функцію « близьким» до неї многочленом (3) і покласти Можно сказати, що тут – при обрахуванні площі – дана « крива» замінюється на « параболу - го порядку» ...

Скачать
21512
1
14

... міняють оператор інтегрування на оператор сумування. Виникаюча при такій заміні похибка називається похибкою квадратурної формули. Задача чисельного інтегрування функцій полягає в обчисленні визначеного інтеграла за значеннями інтегруємої функції в ряді точок відрізка інтегрування. Функцію  заміняємо інтерполюємою функцією , а потім приблизно припускаємо [4]:  (1.2) Функція  повинна бути ...

Скачать
19981
2
3

... 2001): 2.68069545714219 Крок: 0.2 Інтеграл Чебишева 5-го порядку: 2.68069545714209 Загальна похибка: 0,00000000010 Точне розв’язання (Mathcad 2001): 2.68069545714219 Крок: 0.1 Висновки В даній курсовій роботі було проведене дослідження чисельних методів вирішення визначеного інтегралу виду I=, по методу Чебишева. Алгоритм методу є досить простим. Для його реалізації потрібно мати ...

Скачать
15523
4
13

... і похідну інтеграла F¢(x)=r(x)f(x). Краще скористатись інтерполяційним поліномом Ерміта. 4. Опис обчислювального алгоритму При реалізаціі алгоритму обчислення визначеного інтеграла зі змінними границями інтегрування використовуються процедури та функцiї, для того щоб скоротити витрати машинного часу при обчислюваннi, та для компактностi программи. Программа для знаходження ...

0 комментариев


Наверх