Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Основні положення статистичного моделювання систем зв'язку

Раздел: Экономико-математическое моделирование
Количество знаков с пробелами: 29310
Количество таблиц: 1
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 118.41 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
70410
3
11

... і провести моделювання за початковими даними; ·              розробити програмне забезпечення для статистичного моделювання сітьового графіка за початковими даними; ·              зробити висновки по роботі та досягнутим результатам. 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ   1.1 Дослідження процесу побудови судна   1.1.1 Аналіз процесу побудови судна як об’єкта ...

Скачать
67152
0
5

... ійна діяльність не є самоціллю. Тому, визначаючи місце і роль закону пропорційності, слід орієнтуватися в першу чергу на основний закон організації. Досягнення пропорційності як би забезпечує саму можливість отримання синергетичного ефекту. 3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1 Сутність і зміст принципів організації В попередньому розділі нами встановлено, що пізнання законів організації дозволя ...

Скачать
140123
0
3

... общин, де кожний буде зобов'язаний трудитися. М.А. Бакунін дотримувався ідей анархізму, бачивши у владі причину експлуатації. Один з феноменів російської науки - плідна розробка ідей економіко-математичного моделювання, заснована на базі як „чистих” математиків, що направили свої зусилля в економіку, так і розробок професійних економістів. Перші російські економісти-математики (Ю.Г. Жуковській, ...

Скачать
52946
4
3

... практ. конф. Хмельницький, 17 травня 2007 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2007. – С. 206-209. – 0,13 друк. арк. АНОТАЦІЯ   Корепанов О.С. Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.10 – Статистика. - Державна академія статистики, обліку та ...

0 комментариев


Наверх