Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Функціонування ринку туристичних послуг

Раздел: Физкультура и спорт
Количество знаков с пробелами: 63586
Количество таблиц: 1
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 96.87 КБ

Количество изображений: 5, показано 5

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
61702
1
0

... моделі стійкого розвитку економіки: Матеріали ІІІ Всеукр. науково-практ. конф. студ., аспір. і молодих вчених – Луганськ, 2007. – С. 8-10. - 0,12 д.а. АНОТАЦІЯ Антонюк К.В. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні ...

Скачать
51064
3
0

... - знайомство з досягненнями науки і техніки, участь в конгресах, конференціях і т.п. По чисельності учасників розрізнюють груповий і індивідуальний туризм. При виборі свого сегмента на ринку туристичних послуг аналізуються наступні чинники: 1) Цілі поїздки: відпочинок бізнес, навчання, шопінг. 2) Географічні чинники: відпочинок на морі, розваги, інтерес до культурних і архітектурних цінностей. ...

Скачать
164288
7
12

... йснення страхування), удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності, впорядкування сукупності видів страхування та вирішення інших завдань. Формування розвинутого ринку страхових послуг в Україні забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації та стабільний розвиток національної економіки, розвиток світової економіки та міжнародних відносин. РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ...

Скачать
176455
5
9

... ів, що є важливою перевагою у конкурентній боротьбі за залучення нових клієнтів та утримання наявних. Ширший асортимент послуг створює надійнішу основу для ефективного функціонування банку. Водночас слід відзначити, що необхідною умовою утримання стійких позицій на ринку банківських послуг є не лише впровадження у чинну практику банків нових видів операцій, а й постійне вдосконалення традиційних ...

0 комментариев


Наверх