Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Особливості використання системного підходу у документознавстві

Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 49563
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 45.52 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
53209
0
0

... рівень їхньої автономності, можливість виходу з комплексу і включення до іншої системи наук. Кожна з цих наукових дисциплін може формувати власний предмет і встановлювати зв’язки з науками, що до структури документознавства. Проте знаходження різних дисциплін у єдиному комплексі зумовлює наявність спільних теоретико-методологічних засад, витоків та історії розвитку [11, c.20]. Ці проблеми дослі ...

Скачать
63646
0
0

... та інформаційне суспільство ХХІ ст.: матеріали всеукр. наук. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2008 р. – Х., 2008. – С.245-246. АНОТАЦІЇ Демчина Л.І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, біблі ...

Скачать
63638
0
0

... спрямованих на удосконалення організації діловодства. Проте, події Другої світової війни стали на заваді реалізації ухвалених рішень. 1.2  Основні поняття управлінського документознавства і його теоретичні основи Управлінське документознавство – це наукова дисципліна, яка розробляє теорію управлінського документа, вивчає його генезис та еволюцію, практику створення та функціонування. Нев ...

Скачать
25971
0
0

... також застосуванні нових технологій з використанням комп'ютерів, економіко-математичних моделей і культурно-світоглядних потреб людей в умовах суспільства для підвищення наукових досліджень. 2. Інформаційне забезпечення наукової діяльності з документознавства Сьогодні набуває актуальності проблема інформаційного забезпечення розвитку з документознавства для забезпечення наукової діяльності. З ...

0 комментариев


Наверх