Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Кредитування підприємств

Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 21673
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 25.71 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
111213
4
19

... - 2009 роках, яка демонструє визначальний характер ставки залучення депозитів (ресурсів) на рівень кредитних ставок. Розділ 3. Основні тенденції розвитку кредитування підприємств в банківській системі україни на фоні наслідків світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр.   3.1 Загальні тенденції розвитку кредитування в банківській системі України на протязі 2008-2009 рр. Стан банківської ...

Скачать
24966
2
0

... є вимог до форми та умов кредитного договору, а тому при його укладанні треба керуватися загальними положеннями Цивільного кодексу України. Заключним етапом банківського кредитування підприємств характеризується тим, що банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного договору. Метою цього етапу с забезпечення своєчасності та повноти повернення кредиту і процентів. Банки використовують різні ...

Скачать
21118
2
0

... є 21 млн DM. Відповідальними за виконання проекту є Кредит­на установа для відбудови (KFW) і Національний банк України. Проект спільного кредитування має на меті (на взаємодоповнювальній основі): ·      надання кредитних коштів мікро- і малим підприємствам; ·      надання технічної підтримки комерційним банкам у сприянні розвитку названих цільових груп; ·      створення умов для тривалого фі ...

Скачать
51451
4
0

... Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. – Севастополь: Из-во СевНТУ, 2007. – С. 113-115.   АНОТАЦІЯ Кулінич І.М. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та ...

0 комментариев


Наверх