Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Асаблівасці твора У.Караткевіча "Хрыстос прызямліўся ў Гародні"

Раздел: Зарубежная литература
Количество знаков с пробелами: 40358
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 46.98 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
42538
0
0

... у рамане Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”. Метады праведзенага даследавання. Асноўны метад даследавання – апісальны з выкарыстаннем прыёмаў назірання, навуковай інтэрпрэтацыі і абагульнення. 1. Антрапонімы ў творы Уладзіміра Караткевіча Багацце і разнастайнасць антрапанімічных адзінак у рамане Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” абумоўлены жанрава-стылістычнай ...

Скачать
36431
0
0

... гаранта ўстойлiвасцi культурнага кантынууму. В. Акудовіч лічыць, што “Бум-Бам-Лiт” – першая суполка ў сучасным лiтаратурным дыскурсе (i адзiная ў гiсторыi беларускай лiтаратуры), у аснову якой пакладзены эстэтычны прынцып, а менавiта – эстэтыка постмадэрна [18, с. 237]. Хаця, як паказала мастацкая практыка, пошукі «Бум-Бам-Літаўцаў» адбывалiся i ў авангардным, i ў андэрграўндным, i ў мадэрновым, ...

Скачать
16829
0
0

... маральна-этычным і філасофскім праблемам, пасляваеннаму часу. Больш адчувальнай стала патрэба ў звароце да мінулага, да гістарычных падзей, якія ацэньваюцца з пункту гледжання сучаснікаў. 2. Агульная характарыстыка прозы ІІ паловы 60-х – сярэдзіны 80-х гадоў   2.1 Характарыстыка літаратурнага працэсу згаданага перыяду   З другой паловы 60-х гадоў “адліга”, якая назіралася ў літаратурным ...

Скачать
28636
0
15

... гістарычнага дэтэктыва. Творчасць Уладзіміра Караткевіча адрозніваецца рамантычнай накіраванасцю, высокай мастацкай культурай, патрыятычным пафасам і гуманістычным гучаннем. Пісьменнік істотна узбагаціў беларускую літаратуру ў тэматыцы і жанрах, напоўніў яе інтэлектуальным і філасофскім зместам. Найбольш вядомыя такія творы аўтара, як аповесці "Дзікае паляванне караля Стаха», «Сівая легенда», ...

0 комментариев


Наверх